Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ljus och material

Strålröret NanoMAX under driftssättningen. Foto: Johan Bävman.

Effektivare solceller som är ultratunna och böjbara. Renare bränslen som skapas genom att konvertera koldioxid till kolmonoxid med hjälp av ljus. Det är exempel på upptäckter som visar hur kunskap om ljus och material kan skapa nya och mer hållbara produkter för framtiden.

Avancerad grundforskning

Genom den kompetens som finns vid Lunds lasercentrum (LLC), NanoLund och MAX IV kan forskare idag undersöka material på detaljnivå och på så vis få insikter om processer och funktioner som tidigare inte varit möjliga att studera. Det gör det möjligt att förstå ännu mer om livets beståndsdelar och material.

Forskarna inom profilområdet:

  • arbetar med ljus och använder lasrar och synkrotronljus för att studera material
  • konstruerar avancerade material, även med atomär precision
  • använder avancerad utrustning och tekniker för att studera material
  • studerar mycket snabba tidsförlopp, både i enskilda atomer och i olika material.

Forskarna kan till exempel ta fram helt ny information om hur laddningsbärare, exempelvis elektroner, beter sig i tid och rum. Forskarna gör också avancerade studier av bland annat biologiska system och undersöker hur olika typer av material är uppbyggda. Med hjälp av nya material och avkänningsmetoder kan forskarna ta sig an flera av de utmaningar som finns inom dagens och framtidens kvanteknologi, energisystem och medicin.

Användningsområden

Forskarna har som mål att utveckla nya material, apparater och metoder för att möta viktiga utmaningar inom industri och samhälle. Resultaten från profilområdets avancerade grundforskning används för att driva utveckling inom exempelvis följande områden:

Med hjälp av avancerad avbildning av biologisk materia, levande celler och vävnad kan forskarna grundligt undersöka biologiska fenomen, orsaker till sjukdomar och testa nya kliniska tillämpningar. Detta möjliggör utveckling av nya diagnostikmetoder samt mer effektiva och skräddarsydda terapier för individer.

Genom att designa och skapa avancerade material med atomär precision kan forskarna tillsammans med industrin skapa smartare elektronik och ny optoelektronik. Det möjliggör också effektivare överföring, lagring och användning av energi, samt utveckling av nya fotokatalytiska system, det vill säga material som är speciellt framtagna för att underlätta kemiska reaktioner drivna av ljus.

Forskarna använder lasrar, nanosensorer och nya material för att ta fram ny kunskap inom diagnostik och fjärranalys. Denna kunskap kommer underlätta övervakning av pollinering, skadedjursbekämpning i jordbruket och hjälpa till att hejda spridningen av dödliga sjukdomar. Det blir också möjligt för forskarna att ta fram nya miljövänliga bränslen och lösningar som ger oss renare vatten och minskar användningen av miljögifter.

Forskningsmiljöer

Länkarna går till andra webbplatser.

Profilområde vid LU

Ljus och material är ett av fem profilområden vid Lunds universitet. Områdets unika spetsforskning ska förbättra människors livsvillkor och hitta lösningar på globala problem.

Koordinator
Tönu Pullerits
Professor i kemisk fysik
Telefon: 046-222 81 31
tonu [dot] pullerits [at] chemphys [dot] lu [dot] se (tonu[dot]pullerits[at]chemphys[dot]lu[dot]se)

Forskningskoordinator
Christine Schmiege
Telefon: 046-222 77 36
Mobil: 0725-25 18 90
christine.schmiege@kilu.lu.se

Webbplats

Ljus och material – blogg.lu.se

Forskningsdatabas

Forskare, projekt och publikationer inom profilområdet.

Lunds universitets forskningsportal


Aktuellt inom ljus och material