Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Klimatforskning

Havsmoln sedda från rymden. Foto: Nasa/Unsplash.

Vi bedriver avancerad forskning om klimatet – vad som påverkar det, hur det har sett ut historiskt, hur biosfären interagerar med atmosfären, och vad vi kan förvänta oss av ett framtida klimat.

Effekterna av klimatförändringarna kan redan ses i form av bland annat en ökning av jordens medeltemperatur, smältande isar och stigande havsnivå. Alla aspekter av liv berörs. Människans och jordklotets villkor håller på att förändras i grunden.

Flera forskningsperspektiv behövs

Vi behöver öka vår förståelse om klimatsystemet och identifiera områden där vår kunskap är begränsad, även om vi redan har tillräckligt med kunskap för att minska utsläppen och anpassa samhället till klimatförändringarna. Detta är särskilt viktigt om vi ska kunna förutse, hantera och motverka konsekvenserna av klimatförändringarna.

Forskarna inom området studerar bland annat:

  • klimatsystemet utifrån en mängd olika perspektiv som bidrar till att vi bättre kan förstå och hantera klimatfrågan. Det finns starka beröringspunkter mellan klimatet och andra stora världsfrågor som fattigdomsbekämpning, luftföroreningar, förlust av biologisk mångfald och ekonomisk tillväxt
  • klimatets naturliga variation, hur och varför det förändras över tid och hur känsligt klimatsystemet är för förändringar
  • hur klimatförändringarna påverkar biologisk mångfald och ekosystem
  • fysikaliska processer i atmosfären, marken, ekosystemen, haven och isarna som är viktiga för kolets, vattnets och andra kretslopp. Kunskap om detta är avgörande för att kunna ta fram mer tillförlitliga klimatmodeller och utveckla förståelsen om hur klimatet reagerar på exempelvis ökade utsläpp och förändrad markanvändning.

Förbättrar klimatmodeller genom samverkan

Vid forskningsmiljön MERGE samlas forskare från fem svenska universitet och Rossby Center (SMHI) för att utveckla globala och regionala klimatmodeller som beskriver olika processer i klimatsystemet. De avancerade modellerna gör det möjligt att studera interaktioner mellan atmosfärens, landytans, ekosystemens, världshavet, sjöar och isars fysikaliska egenskaper.

Användningsområden

Forskarna tar fram innovationer och kunskap i nära samarbete med nationella och internationella experter, industri, offentlig sektor och andra samhällsaktörer. En viktig målsättning inom MERGE är att förbättra klimatmodellernas relevans för samhället så att forskning och resultat från dessa får praktisk användning. Det kan till exempel handla om:

Forskningen ger beslutsfattare inom offentlig sektor och industri tillgång till faktabaserade och genomarbetade kunskapsunderlag i frågor som rör utsläppsbegränsningar.

Denna kunskap kan hjälpa dem att få en ökad förståelse för utsläppens påverkan på miljön, samt bidra med metoder och strategier för hur de kan minska dem. Detta kan leda till bättre beslut och mer effektiva åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser och skydda miljön.

Forskarna hjälper oss förstå hur markanvändning och växtlighet påverkar både luftkvaliteten och klimatet.

Genom denna insikt kan industri, offentlig sektor och andra samhällsaktörer få viktig kunskap om hur det går att exempelvis bevara och förvalta skogsmark på sätt som bidrar till minskade klimatutsläpp och renare luft.

Forskning och beräkningar om hur klimatet och våra ekosystem kan påverkas i framtiden är särskilt viktigt om vi ska kunna anpassa våra samhällen till klimatförändringarna. 

Forskningen bidrar här med kunskap som används för att ta fram underlag för beslut om att minska utsläpp, förbättra klimatberedskap och för att föreslå klimatåtgärder. Exempelvis används denna forskning av FN:s klimatpanel IPCC.

Strategiskt forskningsområde

En stor del av klimatforskningen vid Lunds universitet görs inom forskningsmiljön MERGE: ModElling the Regional and Global Earth system som är ett strategiskt forskningsområde (SFO) i Sverige.

MERGE bidrar med världsledande forskning inom regional och global klimat- och jordsystemsmodellering och samlar forskare vid Lunds universitet, Göteborgs universitet, Rossby Center/SMHI, Linnéuniversitetet, Chalmers och Kungliga Tekniska Högskolan.

Koordinator
Paul Miller
Telefon: 046-222 40 72
paul [dot] miller [at] nateko [dot] lu [dot] se (paul[dot]miller[at]nateko[dot]lu[dot]se)

Forskningsadministratör
Lina Nikoleris
Telefon: 076-134 85 62
lina [dot] nikoleris [at] cec [dot] lu [dot] se (lina[dot]nikoleris[at]cec[dot]lu[dot]se)

Kommunikatör
Therese Ek
Telefon: 070-322 62 86
therese [dot] ek [at] cec [dot] lu [dot] se (therese[dot]ek[at]cec[dot]lu[dot]se)

Webbplats

MERGE – merge.lu.se

Forskningsdatabas

Forskare, projekt och publikationer inom klimatforskning.

Lunds universitets forskningsportal


Aktuellt inom klimatforskning