Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Naturbaserade framtidslösningar

Sjö och skog. Foto: Andreas Gücklhorn/Unsplash.

Förlust av biologisk mångfald och klimatkrisen är nära sammankopplade. Ett varmare klimat påverkar exempelvis människor, vilda organismer och hela ekosystem samtidigt som minskad biologisk mångfald förvärrar effekterna av klimatförändringarna. Innovativ forskning ska begränsa skadeeffekterna av dessa sammanvävda kriser.

Forskare vid Lunds universitet undersöker de komplexa samband som finns mellan minskad biologisk mångfald och klimatförändringarna. Forskarna studerar också hur kriserna påverkar samhället och människors hälsa och välfärd.

Hållbara lösningar för morgondagens samhälle

Kunskapen används för att ta fram naturbaserade lösningar som utgår från naturens förmåga att lösa utmaningar genom så kallade ekosystemtjänster. Rätt utformade kan lösningarna gynna biologisk mångfald, dämpa klimatförändringarna och bidra till människors välbefinnande.

Forskarna inom profilområdet:

  • utvecklar ny kunskap på olika nivåer – från enskilda arters interaktioner och människors upplevelse av natur och klimatförändringar, till globala klimatprocesser och samhällets hantering av dessa frågor
  • identifierar lösningar som bygger på synergier och undviker konflikter mellan biologisk mångfald, klimat och människors välbefinnande 
  • analyserar rättvisefrågor med perspektiv som tar hänsyn till historiska och nutida konflikter mellan klimat- och biologisk mångfaldspolitik på global, nationell och lokal nivå
  • ökar vår förståelse för hur biologisk mångfald och klimatförändringar tillsammans påverkar och hanteras av gröna näringar och samhällsekonomin
  • utvecklar verktyg för att bättre kunna utnyttja ”big data” kopplat till biologisk mångfald och klimatförändringar
  • tar fram innovativa, rättvisa och hållbara lösningar baserade på ekosystemprocesser.

Profilområdet samlar världsledande forskare inom ekologisk, ekonomisk och samhällsvetenskaplig forskning. Vissa forskare är experter på till exempel ekologiska, fysikaliska eller kemiska processer. Andra bedriver forskning om klimatpolicy, epidemiologi, miljöpsykologi, artificiell intelligens, klimatrelaterade risker eller klimatmodellering.

Användningsområden

Forskarna tar fram innovationer och kunskap i nära samarbete med nationella och internationella experter, industri, offentlig sektor och andra samhällsaktörer. Forskningsresultaten används för att driva utveckling inom exempelvis följande områden:

Genom att integrera biologisk mångfald i klimatmodeller ska forskarna stärka förmågan att förutsäga hur förändrad markanvändning påverkar det framtida klimatet och produktionen i den gröna sektorn. Forskningen används för att fram underlag till bland annat rapporter vid FN:s klimatpanel, IPCC. 

Forskarna undersöker hur biologisk mångfald kan bidra till mer mångsidig markanvändning. Målet är att utveckla modeller för så kallade multifunktionella landskap. Dessa kan tillgodose bland annat livsmedels- och energisäkerhet, samtidigt som de stärker klimatanpassning och förutsättningarna för biologisk mångfald och en rad värdefulla ekosystemtjänster.

Forskning visar hur människor påverkas av förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringar. Naturbaserade lösningar som exempelvis förbättrar luftkvaliteten i städer kan bidra till bättre folkhälsa och samtidigt gynna vilda organismer.

Beslutsfattare inom offentlig sektor och industri ska få tillgång till mer genomarbetade kunskapsunderlag i frågor som rör biologisk mångfald. Det gäller också ekosystemens och samhällets motståndskraft mot klimatförändringarna.

Kommande evenemang

Föreläsningar, panelsamtal, seminarier och andra evenemang inom profilområdet.

Lunds universitets kalendarium

Profilområde vid LU

Naturbaserade framtidslösningar är ett av fem profilområden vid Lunds universitet. Områdets unika spetsforskning ska förbättra människors livsvillkor och hitta lösningar på globala problem.

Koordinator
Henrik Smith
Professor
Telefon: 046-222 93 79
henrik [dot] smith [at] biol [dot] lu [dot] se (henrik[dot]smith[at]biol[dot]lu[dot]se)

Forskningskoordinator
Cerina Wittbom
Telefon: 046-222 75 19
Mobil: 0722-16 86 26
cerina [dot] wittbom [at] cec [dot] lu [dot] se (cerina[dot]wittbom[at]cec[dot]lu[dot]se)

Forskningsdatabas

Forskare, projekt och publikationer inom profilområdet.

Lunds universitets forskningsportal


Aktuellt inom naturbaserade framtidslösningar