Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Epidemiologi

Folksamling går över gatan i Santiago, Chile. Foto: Mauro Mora/Unsplash.

Genom att studera genetiska faktorer, levnadsvanor och livsmiljöer kan våra forskare ta reda på varför vissa grupper löper större risk att drabbas av sjukdom än andra. Kunskapen används för att förebygga sjukdom och främja hälsa.

Inom epidemiologi studerar forskare våra vanligaste folksjukdomar som till exempel cancer, diabetes, fetma och hjärt- och kärlsjukdomar.

Studerar stora mängder hälsodata

Epidemiologiska (register-) studier bygger på data om arvsanlag, miljöfaktorer och levnadsvanor som inhämtas från nationella befolkningsregister, stora enkätstudier, omfattande datainsamlingar i fält samt biobanker. Datan hjälper forskarna att ta fram nya metoder som kan förebygga sjukdom och främja hälsa.

Forskarna inom området:

  • gör en stor befolkningsstudie (250 000 deltagare) med 45–75 åringar
  • söker svar på varför vissa befolkningsgrupper löper större risk att drabbas av folksjukdomar än andra
  • studerar orsakssamband till kroniska och smittsamma sjukdomar genom att mäta biomarkörer och analysera genetiska variationer och samspel på gennivå
  • utvecklar övervakande system för prognostik, vårdförlopp av epidemiska sjukdomar, exempelvis covid-19
  • är med och utvecklar moderna biobanker, databaser, register och andra forskningsplattformar som möjliggör internationell spetsforskning.

Gener, livsstil och miljö

Forskarna undersöker bland annat vilken betydelse livsstils- och miljöfaktorer har för hälsan. Till exempel hur vår hälsa påverkas av det vi äter och hur vi rör på oss, samt hur vi påverkas av exponering av miljögifter i naturen.

Många folksjukdomar eller tillstånd är till viss del ärftliga och därför studerar forskarna också gener för att förstå varför dessa sjukdomar uppkommer. På detta sätt kan forskarna förhoppningsvis i framtiden hitta helt nya vägar som kan förebygga och behandla sjukdom.

Forskningsmiljöer

Strategiskt forskningsområde

En stor del av forskningen inom epidemiologi vid Lunds universitet görs inom forskningsmiljön EpiHealth – Epidemiologi för hälsa som är ett strategiskt forskningsområde (SFO) i Sverige.

Vid EpiHealth kartlägger forskare orsakerna till våra vanligaste folksjukdomar.

EpiHealth leds av Lunds universitet i nära samarbete med Uppsala universitet.

Koordinator
Sölve Elmståhl
Professor i geriatrik
Telefon: 040-39 13 20
solve [dot] elmstahl [at] med [dot] lu [dot] se (solve[dot]elmstahl[at]med[dot]lu[dot]se)

Kommunikatör
Maria Löfstedt
Telefon: 073-868 04 13
maria [dot] lofstedt [at] med [dot] lu [dot] se (maria[dot]lofstedt[at]med[dot]lu[dot]se)

Webbplats

EpiHealth – epihealth.lu.se

Forskningsdatabas

Forskare, projekt och publikationer inom epidemiologi

Lunds universitets forskningsportal


Aktuellt inom epidemiologi