Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Diabetesforskning

Blodprov från arm. Foto: Johan Persson.

Vi bedriver experimentell och klinisk diabetesforskning. Målet är att utveckla nya behandlingar och läkemedel som kan förhindra eller bota diabetes, som är en snabbt växande folksjukdom.

Omkring 500 miljoner människor världen över beräknas ha diabetes. Det totala antalet förväntas stiga till över 780 miljoner år 2045. 

Typ 2-diabetes är den vanligaste diabetesformen och står för den största ökningen. Det är fortfarande inte helt klarlagt vad som orsakar typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. 

Flera forskningsområden samverkar

Vid Lunds universitets diabetescentrum (LUDC) bedrivs omfattande och mångfacetterad forskning inom flera områden. Forskarna genomför experimentell grundforskning i moderna laboratoriemiljöer, undersökningar om människors livsvanor och kliniska studier på patienter.

De har som målsättning att utveckla skräddarsydda behandlingar som ger rätt patient rätt behandling i rätt tid. Det långsiktiga målet är att förebygga och bota diabetes, samt förbättra behandlingen av sjukdomen och dess komplikationer.

Forskarna studerar bland annat:

  • indelning av patientgrupper med diabetes för individanpassad behandling
  • hur miljö- och livstilsfaktorer påverkar utvecklingen av typ 2-diabetes (epigenetik)  
  • mekanismer som påverkar insulinfrisättning vid diabetes
  • autoantikroppar som används för identifiering av typ 1-diabetes
  • möjligheter att förebygga komplikationer och utveckla nya behandlingar av diabetes
  • individanpassade kostråd som kan minska risken för fetma och typ 2-diabetes
  • kostvanornas betydelse för hälsan hos personer med och utan diabetes.

Forskningsanläggningar i världsklass

Vid LUDC finns ett laboratorium där forskarna samlar både celler och vävnader från människor med och utan diabetes. Laboratoriet gör det möjligt för forskarna att genomföra experimentella och kliniska studier om sjukdomsmekanismer vid diabetes.

Vid LUDC finns även en biobank med plack från personer med åderförfettning, vilket är en vanlig komplikation vid diabetes, som forskarna studerar.

Användningsområden

I nära samarbete med sjukvården i Region Skåne, läkemedelsföretag och andra aktörer söker forskarna efter nya behandlingar och läkemedel för att förebygga, fördröja eller bota diabetes. Några exempel:

Diabetesforskare vid Lunds universitet har lyckats dela upp typ 1-diabetes och typ 2-diabetes i fem olika undergrupper, vilket kan leda till mer individanpassade behandlingar av sjukdomen. Forskarna har dessutom kunnat visa att det finns genetiska skillnader mellan de fyra grupperna av typ 2-diabetes, vilket indikerar att det finns olika orsaker bakom sjukdomen.

Forskarnas mål är att använda denna genetiska och kliniska data för att utveckla behandlingar som är skräddarsydda för varje patient. Upptäckten är ett viktigt framsteg som kan innebära förbättringar för människor som lever med diabetes.

Epigenetiken och genetiken ger nya svar på hur diabetesvården kan individanpassas – diabetesportalen.lu.se

Forskare runt om i hela världen strävar efter att förstå vad det är som gör att vissa får typ 1-diabetes medan andra inte får sjukdomen. Diabetesforskare vid Lunds universitet studerar kontinuerligt olika diabetesrelaterade autoantikroppar hos barn med hög risk att utveckla typ 1-diabetes.

Forskningen har lett till att dessa autoantikroppar har godkänts som en biomarkör för sjukdomen. Godkännandet innebär att det nu går att genomföra kliniska studier på deltagare med minst två diabetesrelaterade autoantikroppar, som syftar till att förebygga sjukdomen.

Barnens blodprover ökar kunskapen om utvecklingen av typ 1-diabetes

Vid Lunds universitet samarbetar flera forskargrupper för att studera de mekanismer som ligger bakom diabetes. En viktig resurs för diabetesforskningen är en samling av insulinproducerande celler, vävnader från lever, muskler och fett hos människor med och utan diabetes. Forskarna studerar cellerna för att förstå vad som händer med insulinfrisättningen vid diabetes. Kunskapen kan leda till nya behandlingar som förbättrar insulinfrisättningen hos personer med diabetes.

Forskarna har även tillgång till en biobank som samlar plack från personer med åderförfettning, som är en vanlig komplikation vid diabetes. Åderförfettning kan leda till hjärtinfarkt och stroke, och forskarnas studier av mekanismerna bakom åderförfettning kan användas för att utveckla nya behandlingar av farliga plack.

Diabetes kan leda till komplikationer såsom stroke, hjärtinfarkt och njursjukdom. Forskarna studerar bland annat epigenetiska skillnader mellan olika grupper av personer med typ 2-diabetes för att förutsäga risken för dessa komplikationer i ett tidigt skede. 

Det pågår även forskning som undersöker mekanismerna bakom plackbristning vid åderförfettning, som är en vanlig komplikation vid diabetes. Målsättningen är att utveckla behandlingar som kan förebygga plackbristning.

Strategiskt forskningsområde

En stor del av diabetesforskningen vid Lunds universitet görs inom forskningsmiljön EXODIAB som är ett strategiskt forskningsområde (SFO) i Sverige.

Inom EXODIAB har Lunds universitets diabetescentrum (LUDC) och Uppsala universitet ett nära samarbete. Målet är att utveckla nya behandlingar och läkemedel som kan förhindra eller bota diabetes.

Koordinator
Allan Vaag, professor
allan [dot] vaag [at] med [dot] lu [dot] se (allan[dot]vaag[at]med[dot]lu[dot]se)

Vice koordinator
Lena Eliasson, professor
Telefon: 040-39 11 53
Mobil: 0705-22 54 14
lena [dot] eliasson [at] med [dot] lu [dot] se (lena[dot]eliasson[at]med[dot]lu[dot]se)

Webbplats

LUDC – ludc.lu.se

Diabetesportalen

Fler nyheter och fakta om diabetes och diabetesforskning.

Diabetesportalens webbplats

Forskningsdatabas

Forskare, projekt och publikationer inom diabetesforskning.

Lunds universitets forskningsportal


Aktuellt inom diabetesforskning