Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Neurovetenskap

Professor Malin Parmar och forskare Tiago Cardoso. Foto: Kennet Ruona.

Vi bedriver banbrytande forskning om hjärnans funktioner och sjukdomar. Genom experimentell, klinisk och patientnära forskning bidrar våra forskare till upptäckter som används för att behandla olika hjärnsjukdomar.

Alzheimers och Parkinsons sjukdom är exempel på neurodegenerativa sjukdomar där stora grupper nervceller i hjärnan förtvinar, vilket leder till försämrade rörelse- och tankefunktioner. Nuvarande mediciner lindrar vissa symtom, men deras effekt minskar över tid och de behandlingar som finns i dag stoppar inte sjukdomsutvecklingen. 

Det behövs därför forskning som bidrar till nya behandlingar som kan fördröja eller förhindra sjukdomsförloppen vid hjärnsjukdomar. Genom att angripa problemen tvärvetenskapligt har forskarna störst chans att hitta ett botemedel.

Innovativ forskning för bättre vård

Forskning om hjärnans funktioner och sjukdomar har en stark tradition vid Lunds universitet. Forskarna bedriver experimentell, klinisk och patientnära forskning för att utveckla bättre behandlingsmetoder.

Forskarna inom området:

  • kartlägger hur hjärnan fungerar på molekyl- och cellnivå
  • studerar orsakerna bakom utvecklingen av neurodegenerativa sjukdomar
  • utvecklar biomarkörer och biomedicinsk avbildning som möjliggör tidig diagnostik
  • utvecklar nya farmakologiska metoder som kan sakta ner sjukdomsförlopp och lindra symtom
  • genomför transplantationsexperiment med hjälp av stamceller
  • utforskar nya behandlingsprinciper baserade på genterapi
  • utvecklar bättre metoder för att utvärdera effekterna av olika behandlingar
  • undersöker olika rehabiliteringsmetoder som kan förbättra patienters fysiska funktioner och aktiviteter, samt förmåga att delta i samhället.

Forskning inom neurovetenskap täcker olika områden, såsom epilepsi, nervskador och hjärnstimulering med elektroder. Särskilt framstående är forskningen om neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons, Alzheimers och Huntingtons sjukdom, samt stroke och hjärntrauma.

Grundforskningen spelar en central roll

Exakt vad som ger upphov till neurodegenerativa sjukdomar är till stor del fortfarande en gåta. För att utveckla nya behandlingar behöver vi öka förståelsen för vad som händer i hjärnan på molekylär nivå.

Under flera decennier har grundforskningen spelat en avgörande roll för denna strävan. Genom stark experimentell forskning i cell- och djurmodeller kan vi bättre förstå vad som går fel och anpassa behandlingar för att undvika biverkningar.

Inom forskningsmiljön MultiPark bedriver ett femtiotal forskargrupper från olika discipliner forskning om dessa sjukdomar, hela vägen från molekyl till patienternas livssituation.

Användningsområden

I nära samarbete med verksamheter inom och utanför akademin tar forskarna fram nya lösningar inom exempelvis följande områden:

MultiPark Café är en serie populärvetenskapliga föreläsningar där forskare delar med sig av sina senaste upptäckter inom ett specifikt tema. Dessa inspirerande seminarier äger rum på kvällstid och är öppna för både patientföreningar och allmänheten.

Ta del av nybakad forskning om neurodegenerativa sjukdomar i populärvetenskapligt format – från molekyl till patient!

MultiPark Café – multipark.lu.se

Vid Neuronano Research Center (NRC) utvecklas extremt tunna elektroder, bara en tiondel av tjockleken av ett hårstrå. Den minimala storleken gör att elektroderna kan anslutas mer exakt till specifikt utvalda nervceller samtidigt som de minskar skaderisken på hjärnan. 

Genom att använda de tunna elektroderna kan forskarna uppnå en högre grad av precision vid stimulering av hjärnan än tidigare varit möjligt. Målet är att behandla sjukdomar som Parkinsons, epilepsi och kronisk smärta med bättre effekt och minimala biverkningar.

Ett annat viktigt användningsområde för dessa elektroder är att på nervcellsnivå studera hur hjärnan fungerar normalt och hur den gradvis förlorar sin funktion vid sjukdomar som Alzheimers. Dessutom ger elektroderna forskarna nya möjligheter att utforska och förstå hur hjärnan utvecklas under fosterstadiet.

Neuronano Research Center – neuronano.lu.se

Redan i slutet av 1980-talet blev Lund känt som en av få platser i världen som genomförde transplantationer av celler till parkinsonpatienter. Etiska dilemman och begränsad tillgång på lämpliga celler satte dock stop för operationerna.

Tack vare den starka grundforskningen vid MultiPark har forskarna nu utvecklat en metod för att odla exakt de rätta celltyperna från stamceller.

Detta har banat väg för en nyligen påbörjad klinisk prövning, där forskarna undersöker om metoden är säker samt huruvida transplanterade dopaminceller överlever. Målet är att kunna ersätta nervceller som gått förlorade i Parkinsonpatienters hjärnor.

Idag kan man med hjälp av biomarkörer i blodet förutsäga om en person kommer att insjukna i Alzheimers sjukdom 15 år senare. Forskarna kombinerar nu dessa biomarkörer med andra kliniska tester och artificiell intelligens för att förbättra metoden ytterligare.

Genom att följa upp upptäckter hos patienter med djurstudier kan forskarna få en djupare förståelse för hur biomarkörerna i blodet speglar sjukdomsutvecklingen på molekylär nivå i hjärnan. 

Förhoppningen är att denna metod även kan anpassas för att upptäcka andra sjukdomstillstånd i ett tidigt skede. En tidig och korrekt diagnos är avgörande för att kunna ge rätt behandling och stöd till patienter.

Strategiskt forskningsområde

MultiPark är ett strategiskt forskningsområde (SFO) i Sverige. Forskningsmiljön ska bidra till nya behandlingar för patienter med neurodegenerativa sjukdomar.

Lunds universitet har ett nära samarbete med Skånes universitetssjukhus och Göteborgs universitet inom området.

Forskningsadministratör
Diana Jerman
Telefon: 046-222 05 57
diana [dot] jerman [at] med [dot] lu [dot] se (diana[dot]jerman[at]med[dot]lu[dot]se)

Kommunikatör
Martina Svensson
Telefon: 046-222 08 66
martina [dot] svensson [at] med [dot] lu [dot] se (martina[dot]svensson[at]med[dot]lu[dot]se)

Webbplats

MultiPark – multipark.lu.se

Forskningsdatabas

Forskare, projekt och publikationer inom MultiPark.

Lunds universitets forskningsportal


Aktuellt inom neurovetenskap