Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Blodprov minst lika bra som ryggvätskeprov på att upptäcka Alzheimers

blodprovsrör. foto.
Bild: iStock.

I en studie som publicerats i Nature Medicine visar forskare att ett blodprov, som inom kort blir tillgängligt i USA, är lika träffsäkert – och i vissa fall överlägset – ryggvätskeprov.
– Vi hoppas på att liknande test kommer att kunna användas i sjukvården i Sverige innan årets slut, säger Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet och en av forskarna bakom den internationella studien.

Lunds universitet har tidigare rapporterat om framsteg inom forskningen att identifiera biomarkörer i blodet som kan påvisa Alzheimer redan innan symtomen uppkommer. I en internationell studie som publiceras i Nature Medicine, har forskarna nu jämfört metoden med dagens diagnosverktyg, ryggvätskeprov, som används på minneskliniker världen över.

Blodprovet mäter en viss variant av proteinet tau (fosfo-tau217) och var lika bra, eller till och med bättre, på att diagnostisera Alzheimers sjukdom än ryggvätsketest.

Genom att mäta förhållandet mellan fosforylerad* och icke-fosforylerad tau217, får man reda på eventuella förändringar i hjärnan, särskilt relaterade till neurodegenerativa sjukdomar såsom Alzheimers sjukdom. Ju högre förhållandet är, desto större kan indikationen vara på att personer har amyloid och tau i hjärnan, det vill säga Alzheimers sjukdom.

porträtt oskar hansson. foto.
Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet. Foto: Tove Smeds

– Mer specifikt såg vi att blodprovet var lika bra som ryggvätskeprov på att identifiera personer med amyloid i hjärnan, och faktiskt ännu bättre på att identifiera de som även har upplagring av tau. Det är ansamlingen av tau som är mest associerat med nervcellsdöd och symtom, så detta är viktigt, säger Oskar Hansson, professor i neurologi, överläkare vid Skånes universitetssjukhus och en av forskarna bakom studien.

Noggrannheten öppnar för diagnos med blodprov

Studien är ett samarbete mellan Lunds universitet och Washington University och genomfördes på dels en population med patienter från Sverige (totalt 1422 personer) och dels en population från USA (totalt 337) med mycket snarlika resultat. Hos patienter med minnessvårigheter hade blodprovet en träffsäkerhet på 90-95 procent när det kom till att förutsäga om en avvikande amyloid-upplagring kan påvisas i hjärnan med PET-kamera. Det var lika bra som de kliniska ryggvätskeprovtest som idag används globalt. Forskarna såg också att blodprovet var ännu bättre än ryggvätskeproven på att fastställa om tau-PET var avvikande, vilket kan tyda på neurodegenerativ sjukdom eller andra patologiska tillstånd som påverkar detta protein. 

– Noggrannheten i detta blodprov gör det nu möjligt för oss att diagnostisera förekomsten av Alzheimers sjukdom patologi med ett enda blodprov, säger medförfattaren Randall J. Bateman, professor i Neurology vid Washington University och medförfattare till studien.

Ger korrekt diagnos snabbare

Nästa steg blir att se hur detta test fungerar om det används inom primärvården och hur det då förändrar diagnostik och behandling av patienter med minnessvårigheter. Idag kan endast träffsäker diagnostik utföras med hjälp av ryggvätsketest eller PET-kamera på ett fåtal kliniker i Sverige och i världen.

– Detta visar att vi står inför en revolution av diagnostiken av Alzheimers sjukdom. Med denna typ av blodprov kan många fler personer med kognitiva symtom få hjälp att får en korrekt diagnos snabbare, enklare och mer kostnadseffektivt. Detta kommer framför allt vara viktigt i de länder där man kommer börja erbjuda personer med Alzheimers sjukdom sjukdomsbromsande immunterapier mot amyloid. Ett av dessa läkemedel, lecanemab, har redan godkänts i USA, Kina och Japan, och beslut väntas i EU innan sommaren, säger Oskar Hansson.

Publikation

Highly Accurate Blood Test for Alzheimer's Disease Comparable or Superior to Clinical CSF Tests
Nature Medicine, Februari 2024

Studien är genomförd med medel från bland annat Alzheimerfonden, Hjärnfonden, ALF, och Vetenskapsrådet.

Intressedeklaration 
Studiens förste- och sisteförfattare från Washington University har patent på metoden som undersökts.

Kortfakta om studien
Neurologi // Alzheimers sjukdom // diagnostisering // klinisk forskning // kvantitativ forskarinitierad studie // kohortstudie //tvärsnittstudie.

Kontakt

Oskar Hansson, professor i neurologi vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, forskargruppschef vid Klinisk Minnesforskning och strategiska forskningsområdet MultiPark vid Lunds universitet samt överläkare vid Skånes universitetssjukhus.
Profil i Forskningsportalen

*Fosforylering

Fosforylering är en vanlig mekanism i cellerna för att reglera proteiners aktivitet och funktion. När ett protein blir fosforylerat kan exempelvis dess struktur, aktivitet, interaktion med andra proteiner förändras. Vid alzheimers sjukdom förändras proteinet tau, dels blir det fosforylerat vilket gör att dess funktion förändras, och dels börjar det klumpa ihop sig i aggregat. Ännu är forskarna inte helt klara över om det är själva fosforyleringen som orsakar själva aggragaten, att proteinet klumpar ihop sig.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.