Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mellanösternforskning

Tempelberget i Jerusalem. Foto: Stacey Franco/Unsplash.

Vi bedriver forskning som skapar förståelse för Mellanösterns stora frågor. Målet är att bidra till att främja demokrati, fred och hållbar utveckling i en dynamisk och riskfylld region.

Mellanöstern och Nordafrika (MENA) är ett geopolitiskt område som har genomgått och påverkats av både stora ekonomiska och politiska förändringar under de senaste decennierna. Enligt FN förväntas befolkningen i området nästan fördubblas till år 2050 jämfört med 2015 års nivå. Regionen kommer därför sannolikt att fortsätta uppvisa en snabb och ibland oförutsägbar utveckling.

Spetsforskning som går långt tillbaka

Forskning om Mellanöstern och semitiska språk har funnits i Lund sedan universitetet grundandes 1666. Under de senaste tre decennierna har forskningen om regionen gått starkt framåt inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik.

Idag fokuserar forskarna Centrum för Mellanösternstudier på fyra överlappande teman som rör Mellanöstern:

  • demokrati, migration och hållbar socioekonomisk utveckling
  • miljö och hållbar utveckling
  • religion, identitet och kultur
  • säkerhet och hållbar fred.

Vid Centrum för Mellanösternstudier, som är navet för forskningen, är forskarna involverade i kapacitetsuppbyggnadsprojekt i länder som sträcker sig från Marocko i väster till Iran i öst.

Genom att samarbeta över flera ämnesdiscipliner kan forskarna vid centret bidra med helt nya perspektiv på demokratiska och kulturella processer, migrationsflöden, sociala rörelser, klimatförändringar och säkerhetsdebatter som rör Mellanöstern.

Användningsområden

I nära samarbete med partners inom och utanför akademin bidrar forskare vid Centrum för Mellanösternstudier med ny kunskap om Mellanöstern som kan användas av politiker, civilsamhället och en bredare allmänhet. Forskarna arbetar bland annat med följande frågor:

Forskarna leder ett projekt som handlar om att identifiera källor till sandstormar i Mellanöstern med hjälp av artificiell intelligens och fjärranalys. Projektet undersöker till exempel klimatförändringar, förändringar i markanvändning, sociopolitiska drivkrafter och vattenhantering i en region som är mycket sårbar för klimat- och miljöförändringar. 

Genom att använda olika modeller kan forskarna simulera möjliga lösningar på olika problem som relaterar till sandstormar i regionen.

AI in the Service of Socio-Politically Adapted Sustainable Dust-Storm Control in the Middle East – cmes.lu.se

Mellanöstern lider av många väpnade konflikter och metoder att bygga fred i området leder ofta till bräckliga avtal och lösningar. Forskning har dock visat att fredsbyggande blir mer hållbart när kvinnor deltar. Trots det utesluts kvinnor ofta från diplomatiska insatser.

I denna kontext undersöker forskarna vilka hinder som finns för kvinnor att delta i fredsprocesser i regionen och varför man ofta misslyckas med att se hur väpnade konflikter drabbar kvinnor. Projektet utforskar även hur praktiska lärdomar från kvinnliga fredsaktivister och regionala medlingsnätverk kan förbättra jämställdheten i fredsförhandlingar.

Gendering Peacemaking in the Middle East – cmes.lu.se

I detta projekt studerar forskare hur minnespolitik vävs samman med religion och nationalism i fyra städer i Mellanöstern: Jerusalem, Tel Aviv-Yafo, Istanbul och Izmir.

Forskarna undersöker till exempel hur städerna används som en plats där olika nationalistiska föreställningar produceras med både religiösa och sekulära inslag. De analyserar museer och offentliga minnesplatser för att se hur religion och historiska minnen används för att producera nationalistiska värderingar. Projektet bidrar därmed till ökad förståelse av samtida politiska och sociala processer i Mellanöstern. Denna kunskap ger bättre förutsättningar för bilaterala och internationella samarbeten med regionen.

Beyond Sacred/Secular Cities - Exploring Politics of Memory, Space, and Religion in Middle Eastern Nationalisms – cmes.lu.se

Inom projektet ”Climate Stress Syria” undersöker forskarna den svåra torkan som drabbade Mellanöstern 2007–2009 och som har pekats ut som en av många faktorer som ledde till inbördeskriget i Syrien 2011.

Forskarna tittar till exempel på hur jordbruket och befolkningen på landsbygden påverkades av torkan genom intervjuer och användning av fjärranalys. Forskarna tar också fram kunskap kring de mekanismer som kopplar samman klimatfrågor, flyktingströmmar och väpnad konflikt. Målet är att hitta lösningar för att minska sårbarheten för extrema klimatföreteelser som kan leda till fler väpnade konflikter och ökade flyktingströmmar.

Climate Stress Syria – cmes.lu.se

Strategiskt forskningsområde

MECW – The Middle East in a Contemporary World är ett strategiskt forskningsområde (SFO) i Sverige.

MECW bedriver mångvetenskaplig och gränsöverskridande forskning om Mellanösterns samhällen.

Koordinator
Karin Aggestam
Professor i statsvetenskap
Telefon: 046-222 92 67
karin [dot] aggestam [at] svet [dot] lu [dot] se (karin[dot]aggestam[at]svet[dot]lu[dot]se)

Biträdande koordinator
Ronny Berndtsson
Professor i vattenresursteknik
Telefon: 046-222 89 86
ronny [dot] berndtsson [at] tvrl [dot] lth [dot] se (ronny[dot]berndtsson[at]tvrl[dot]lth[dot]se)

Webbplats

MECW – cmes.lu.se

Forskningsdatabas

Forskare, projekt och publikationer vid Centrum för Mellanösternstudier.

Lunds universitets forskningsportal


Aktuellt inom Mellanösternforskning