Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ökad antisemitism kopplad till Israel och Palestina

Davidsstjärna och säkerhetskamera. Foto.
Säkerheten vid judiska institutioner i Europa har varit på en konstant hög nivå, även före den senaste eskaleringen. Men under den månad som följt sedan kriget startade har 1 040 fall av antisemitism rapporterats enbart i Frankrike. Foto: Mostphoto

Varje våldsam upptrappning av Israel-Palestina-konflikten har lett till ökad antisemitism i många länder. Så är också fallet i samband med det nu pågående kriget mellan Israel och Hamas. Det menar Svante Lundgren, religionshistoriker med fokus på Mellanöstern.

– Det här är inget nytt utan har pågått i decennier. Varje gång det hettar till blir det aktivitet också här. Nu är stridigheterna dock mer omfattande och riskerar att pågå under längre tid, vilket även i sig kan stärka antisemitismen i delar av världen, säger Svante Lundgren.

Ökat hat och våld

En undersökning från 2016 av EU:s byrå för grundläggande rättigheter visar att händelser i Israel och Palestina påverkar antisemitismen i Europa, särskilt i Västeuropa. Det handlar till exempel om ökat hat och våld mot judiska institutioner. Däremot påverkas inte Ungern och Polen i samma utsträckning. 

– I Ungern och Polen finns en historisk antisemitism som inte direkt är kopplad till Israel-Palestina-konflikten. Denna antisemitism existerar där oavsett omvärldshändelser. I Västeuropa är antisemitismen ofta relaterad till konflikten, delvis på grund av större populationer med rötter i Mellanöstern, men också för att vi tagit itu med den mer traditionella antisemitismen, säger Svante Lundgren.

Forum för levande historia har undersökt antisemitism i Sverige i två rapporter publicerade 2005 och 2020. Resultaten visade att traditionell antisemitism, där fokus bland annat ligger på att judar som grupp skulle ha en särskild maktställning, är relativt svag i Sverige. Mer än var femte instämmer däremot i påståendet att ”Israels politik präglas av en i Gamla Testamentet rotad hämndlystnad”. Det här påståendet är enligt Forum för levande historia ett exempel på antisemitism relaterad till Israel.

Israelkritik eller antisemitism

”From the river to the sea, Palestine will be free”, "från floden till havet ska Palestina bli fritt", är en kontroversiell och vanligt förekommande slogan som hänvisar till området mellan Jordanfloden ("floden") och Medelhavet ("havet"). Området som beskrivs täcker geografiskt både Israel och de palestinska territorierna Västbanken och Gazaremsan. 

Försvarare av sloganen hävdar att dess syfte är att uttrycka en politisk ståndpunkt för palestinsk självbestämmanderätt och inte en ståndpunkt mot judar som folk. Sloganen kan välvilligt tolkas som en uppmaning att skapa ett fritt Palestina där kristna, muslimer och judar kan leva i samförstånd, menar Svante Lundgren:

– Många tolkar det dock som att judarna ska drivas ut från området och Israel upphöra att existera. Med den tolkningen – att man vill utplåna Israel – är det otvetydigt antisemitiskt.

Var går då gränsen mellan legitim kritik mot Israel och antisemitism?

– Att kritisera Israels politik gentemot palestinier eller ifrågasätta om deras reaktion på terrordådet är proportionerlig är inte antisemitiskt. Antisemitism börjar när kritiken tar sig demoniserande former, som när man åberopar gamla myter om blodtörstiga judar som njuter av att döda barn. Eller när man, likt Fridays for Future, antyder att media hjärntvättar folk i västvärlden, vilket bygger på den antisemitiska idén om judisk mediekontroll, säger Svante Lundgren. 

Exempel på antisemitism

Traditionell antisemitism:

  • ”Judarna har för stort inflytande i världen idag”
  • "Judarna har stort inflytande över världsekonomin”
  • "Judarna har stort inflytande över medierna”

Antisemitism relaterad till Israel:

  • ”På grund av Israels politik tycker jag allt mer illa om judar”
  • ”Så länge Israel finns kan vi inte få fred i världen”
  • ”Israels politik präglas av en i Gamla Testamentet rotad hämndlystnad (’öga för öga, tand för tand’)”

Exemplen på antisemitiska föreställningar och attityder är hämtade ur rapporten ”Antisemitism i Sverige: En jämförelse av attityder och föreställningar mellan 2005 och 2020” författades av Henrik Bachner, filosofie doktor i idéhistoria, och Pieter Bevelander, professor i internationell migration och etniska relationer vid Malmö universitet.

”Antisemitism i Sverige" – Forum för levande historia

Om nyhetsbrevet Apropå

Den här artikeln är publicerad i nyhetsbrevet Apropå från Lunds universitet. Där kommenterar några av universitetets 5 000 forskare aktuella samhällshändelser samt belyser viktiga, och ibland bortglömda, frågor.

Innehållet i artikeln är fritt att återpublicera i sin helhet, eller i delar, så länge källa anges.

Läs mer om nyhetsbrevet

Svante Lundgren. Foto.

Kontaktinformation

Svante Lundgren
Forskare 
Religionshistoria 
svante [dot] lundgren [at] ctr [dot] lu [dot] se (svante[dot]lundgren[at]ctr[dot]lu[dot]se)

Svante Lundgren – LU:s forskningsportal

Fler perspektiv från LU-forskare

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.