Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förstörelsen av Gaza övervakas från rymden

Bild på kvinnlig forskare vid en dator.
Lina Eklund är en av forskarna i den internationella grupp som arbetar med att analysera satellitbilder som visar förstörelsen av Gaza. Foto: Johan Joelsson

Med hjälp av satellitbilder följer naturgeografen Lina Eklund förstörelsen av Gaza vecka för vecka. Hennes analyser kan komma att spela en viktig roll när striden mellan Israel och Hamas är över och frågor om eventuella krigsbrott kan tas upp vid Internationella domstolen i Haag.

Lina Eklund, biträdande universitetslektor vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap och forskare vid Centrum för Mellanösternstudier, betraktar en nytagen satellitbild över Gaza. På bilden syns symmetriska åkerlappar, slingrande vägnät och hus. Hon zoomar in på de grå områdena som visar bebyggelsen. Med hjälp av satellitradar kan Lina Eklund och hennes forskarkollegor analysera stadsdel för stadsdel och se vilka av byggnaderna som helt eller delvis förstörts sedan Israel inledde sina bombningar mot Gaza som ett svar på Hamas attacker mot civila israeler den 7 oktober. Sedan i november får Lina Eklund varje vecka högupplösta bilder från Europeiska rymdorganisationen ESA:s satellit Sentinel-2. För varje ny satellitbild blir områdena med förstörda byggnader större.

– Tittar man på norra Gaza är 72 till 84 procent av bebyggelsen helt eller delvis förstörd. Vi kan också se att tidigare produktiv jordbruksmark har bombats eller ockuperats av israelisk trupp som gjort om de bördiga jordarna till upplag för bandvagnar, säger hon.

Norra Gaza värst drabbat

Arbetet med satellitbildsanalyserna görs av den internationella och ideella Decentralized Damage Mapping Group. Den består av forskare och organisationer som på olika sätt arbetar med GIS (geografiska informationssystem) och fjärranalys.

– Syftet med vårt arbete är att ge en objektiv bild av förstörelsen som inte alltid är så lätt att få när det är farligt att vara på plats och man måste gå genom regeringar som ofta rapporterar utifrån en egen agenda, säger hon.

Norra Gaza är det område som hittills har skadats mest av Israels bombningar. Men förstörelsen ökar successivt även i mellersta och södra Gaza, berättar Lina Eklund.

– I de mellersta delarna har ungefär 50 procent av bebyggelsen förstörts helt eller delvis. I söder, mot den egyptiska gränsen, dit många flytt är motsvarande siffra mellan 22 och 32 procent, säger hon.

29 000 döda

Lina Eklund har i över ett decennium bedrivit olika forskningsprojekt i Mellanöstern. Hon har bland annat studerat torkans och krigets betydelse för migrationen i Syrien och kartlagt vägnätet och framkomligheten på Västbanken med hjälp av GIS. Hon har flera palestinska vänner och kollegor som är bosatta på Västbanken.

– De är inte lika utsatta som befolkningen i Gaza. Men många är ändå hårt drabbade av kriget, säger hon.

När den här artikeln skrivs har cirka 29 000 människor mist livet i Gaza, enligt Hamasstyrda hälsodepartementet. Arbetet som Lina Eklund och hennes internationella kollegor gör kan bli en viktig pusselbit för utredningar om folkrättsbrott och planeringen av akuta humanitära insatser.

– Bakom de här siffrorna finns det människor som dör, skadas eller fastnar i rasmassor. Helst hade jag önskat att vi inte hade behövt analysera överhuvudtaget, säger hon.