Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Cancerforskning

Cancer är en av våra stora folksjukdomar och vid Lunds universitet finns omfattande forskning på cancer. Det pågår dels forskning kring att förstå grundläggande mekanismer av cancer och dels kliniskt nära forskning som kommer patienterna snabbare tillgodo.

 

cancerceller

Områden för vår cancerforskning

De vanligaste cancerformerna i Sverige är

 • bröstcancer
 • prostatacancer

Dessa cancerformer är i fokus för många av våra forskare. 

Det pågår även intressant forskning på cancersjukdomar som

 • melanom (hudcancer)
 • koloncancer (tjock- och ändtarmscancer)
 • lymfom
 • neuroblastom
 • leukemi
 • njurcancer
 • lungcancer och
 • pankreascancer (bukspottkörtelcancer).

Cancerforskare berättar

Se korta filmer på Youtube med några av våra cancerforskare:

Vetenskapslunch med rubriken "Hur sprider sig cancer?"

 

Många frågor återstår att besvara

För att förbättra diagnostisering, prognostisering, behandling och vård detaljstuderar forskarna bland annat:

 • Hur cancerceller kommunicerar och vilka mekanismer som styr celltillväxten.
   
 • Den inflammatoriska processen under tumörutvecklingen.
   
 • Tumörernas mikromiljö för en ökad större molekylär förståelse och för att identifiera behandlingsmöjligheter.
   
 • De bakomliggande orsaker till uppkomsten av cancer. Bland annat kartläggs genetiska faktorer och studier på olika genomiska förändringar vid tumörutveckling görs. Denna kunskap kan också användas till att karakterisera olika cancertyper.
   
 • Identifiering och analyser av biomarkörer, det vill säga sjukdomsspecifika indikatorer, med mål att använda dem som diagnostiska eller terapeutiska verktyg.
   
 • Behandling av cancer från olika vinklar, till exempel biverkningar, tumörers motståndskraft mot behandling eller behandling av metastaser.
   
 • Flera omfattande insamlingar av biologisk och kliniskt material, där djupgående analyser har skapat stora mängder data för olika frågeställningar, har utmynnat från Lunds universitets forskning och möjliggör många spännande upptäckter.

 

Sidansvarig:

Initiativ inom universitetets cancerforskning

Läs mer på respektive webbplats:

 • BioCARE är ett strategiskt forskningsområde (SFO) för cancer, med statligt stöd, med det övergripande målet att stödja cancerforskning av yppersta internationella klass, samt att underlätta för forskare att utveckla sina upptäckter till nytta för patienter i samarbete med sjukvård och läkemedelsföretag.
  BioCARE
   
 • CREATE Health Cancer Center utvecklar biomarkörer för tidig diagnostik och förbättrad behandling av cancer med målsättning att tidigt möjliggöra individanpassad behandling.
  CREATE Health Cancer Center
   
 • EpiHealth är ett strategiskt forskningsområde inom epidemiologi med mål att förbättra vår förståelse av orsakssamband av folksjukdomar, däribland cancer.
  EpiHealth
   
 • LUCC är ett cancercentrum på Medicon Village där ett flertal cancerforskare från flera fakulteter vid Lunds universitet arbetar inriktade på bland annat nya behandlingsprinciper för en rad cancerindikationer.
   
 • MAD for Cancer är ett tvärvetenskapligt program som frångår den traditionella bilden att tumören endast består av tumörceller och fokuserar istället på tumören som ett komplext organ som bör attackeras från flera håll, med hjälp av olika biologiska och kemiska principer.
  MAD for Cancer 
   
 • Malmö Cancer Center studerar processer gemensamma för ett flertal cancersjukdomar med mål att identifiera rätt behandlingsstrategi samt nya behandlingsmöjligheter.
  Malmö Cancer Center
   
 • Malmö Kost Cancer är en stor kohortstudie där man undersöker sambandet mellan kosten och efterföljande cancerrisk.
  Malmö Kost Cancer

 

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen