Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Cancerforskning

Korion tas ut från embryon av zebrafiskar sett i ett mikroskop. Foto: National Cancer Institute/Unsplash.

Vi bedriver cancerforskning i frontlinjen. Våra forskare riktar sig in på att både förstå mekanismerna bakom cancer och på kliniska studier som snabbare kan komma patienter till nytta.

Cancer är en komplex och heterogen sjukdomsgrupp som består av cirka 200 olika tumörsjukdomar. 

Tack vare forskning har vår kunskap om cancer ökat enormt under de senaste decennierna. Allt fler överlever cancer och många blir helt friska. Men utmaningarna är fortsatt mycket stora och minst var tredje person i Sverige kommer att få ett cancerbesked under sin livstid.

Olika sorters forskning krävs

Vid Lunds universitet bedrivs olika typer av cancerforskning. Forskningen har som mål att förbättra diagnoser, prognoser, behandling och vård inom cancer. De vanligaste cancerformerna i Sverige är bröstcancer, prostatacancer, och tarmcancer.

Forskarna inom området:

  • undersöker mer än 30 olika cancerformer inom exempelvis grundforskning, diagnostik, och behandling
  • studerar tumörernas mikromiljö för att öka vår kunskap om cancer och utveckla nya behandlingsalternativ
  • använder bildåtergivning och strålbehandling för att förbättra verktygen inom grundforskning, behandling och diagnostik
  • kartlägger genetiska faktorer och tumörutveckling, vilket leder till mer individanpassade behandlingsplaner för patienter
  • bedriver ledande forskning inom omvårdnad, med fokus på rehabilitering och palliativ vård
  • överför forskningsresultat till patienter genom innovativa behandlingsmetoder och kliniska prövningar.

Forskningen spänner över hela kedjan från laboratorieforskning till kliniska studier på cancerpatienter och patient- och anhörigperspektiv i samarbete med universitetssjukvården.

Användningsområden

I nära samarbete med universitetssjukvården i Region Skåne och andra verksamheter tar forskarna fram nya lösningar inom exempelvis följande områden:

Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning skapar nya möjligheter att analysera exempelvis bilder inom mikroskopi eller medicinsk diagnostik. Denna kunskap banar väg för nya upptäckter och användningsområden.

Metoderna kan användas för att bland annat effektivisera sjukvård och möjliggöra diagnostik i låg-och medelinkomstländer för att öka jämlikheten inom global hälsa.

Fickultraljud – ett ultraljud som får plats i fickan är ett exempel på en sådan innovation. Det är en smarttelefon och algoritm kopplad till tusentals kliniska bröstbilder som ger diagnostik där den bäst behövs.

Forskarna bidrar till utvecklingen av nya avancerade terapiläkemedel (ATMP).

ATMP skiljer sig från traditionella läkemedel genom att terapiläkemedlens aktiva substans produceras i eller tas från levande celler, gener, vävnader eller annat biologiskt material.

Denna typ av terapier inkluderar cell- och genterapi, vars syfte är att bota, behandla eller lindra olika former av cancer.

Med ATMP kan sjukdomar behandlas på helt nya sätt. Ett exempel på avancerade terapiläkemedel inom cancer är CAR-T-celler där CAR står för ”Chimeric Antigen Receptor” och innebär att patientens immunförsvarsceller (T-lymfocyter) modifieras till att specifikt aktiveras och angripa cancerceller.

Inom cancerforskningen utvecklas och implementeras experimentella modeller och biobanker. Ett exempel är 3D-organoider, ett slags miniorgan i cellodling, som används för att modellera sjukdomsutveckling och behandlingar.

Kunskapen hjälper sjukvården att vidareutveckla diagnostik och ta fram bättre behandlingar för cancerpatienter.

Precisionsmedicin, även kallad individbaserad, personbaserad eller skräddarsydd medicin, möjliggör skräddarsydda förebyggande åtgärder, diagnoser, behandlingar och uppföljningar. De är anpassade till varje patients specifika behov, exempelvis genom att fram genetiska profiler och specifika biomarkörer.

Ett pilotprojekt inom Genomic Medicine Sweden (GMS) Barncancer där även Lund deltar har förbättrat diagnostisering för barn som insjuknar i cancer i Sverige. Genom genetiska analyser kan barnen idag få en snabbare, säkrare och mer detaljerad diagnos, vilket i sin tur ökar möjligheten till riktad behandling för barnens cancersjukdomar.

Lunds universitets cancercentrum (LUCC)

LUCC samordnar cancerforskningen vid universitetet samt stöttar både universitetets och Region Skånes ledningar med välunderbyggda och strategiska beslut inom området.

LUCC är även en ingång för aktörer och organisationer som önskar samarbeta med cancerforskare.

Föreståndare
Mats Jerkeman
Professor i klinisk onkologi
Mobil: 070-497 35 07
mats [dot] jerkeman [at] med [dot] lu [dot] se (mats[dot]jerkeman[at]med[dot]lu[dot]se)

Vetenskaplig samordnare
Pia Berntsson
Mobil: 070-213 38 76
pia [dot] berntsson [at] med [dot] lu [dot] se (pia[dot]berntsson[at]med[dot]lu[dot]se)

Webbplats

LUCC – lucc.lu.se

Forskningsdatabas

Forskare, projekt och publikationer vid LUCC.

Lunds universitets forskningsportal


Aktuellt inom cancerforskning