Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kompletta miljöer för pandemihantering och beredskap – ett globalt perspektiv

Ett tematiskt samverkansinitiativ vid Lunds universitet

Skärm som visar virusspridning. Foto: Patrick Assale/Unsplash.

Covid-19-pandemin har tydligt visat hur virus mycket snabbt kan utgöra allvarliga hot mot den globala folkhälsan. Genom nationellt och internationellt samarbete kan vi öka beredskapen inför framtida virusutbrott.

Att skapa platser där nyckelpersoner och experter kan dela kunskap är avgörande för att vi ska kunna ta fram nya sätt att effektivt bekämpa framtida viruspandemier. Det visar erfarenheterna från Covid-19-pandemin och andra stora virusutbrott.

Utforskar pandemiers komplexitet

Pandemics and Alertness är en interdisciplinär plattform för samverkan inom forskning, innovation, utbildning och informationsutbyte. Inom plattformen samverkar aktörer, forskare och experter från olika discipliner, myndigheter och delar av samhället kring specifika teman som rör virus. Syftet är att öka vår kunskap och förståelse för vilka konsekvenser pandemier har på hälsa, samhälle och ekonomi.

Forskningsplattformen:

  • undersöker hur samhället kan förbereda sig inför en viruspandemi genom mobilisering och insatser för att motverka snabb spridning av virus som utgör ett allvarligt hot mot folkhälsan
  • bidrar till att utveckla nya metoder och tekniker relaterade till viruspandemier – som till exempel kontaktspårning, diagnostiska verktyg, och molekylär epidemiologi
  • skapar ökad förståelse för hur virus fungerar, sprids och orsakar sjukdom genom att bland annat nyttja högteknologiska anläggningar som MAX IV och i framtiden ESS
  • verkar för att utvärdera insatser och metoder som behövs för att bekämpa viruspandemier och för att utveckla nya läkemedel mot sjukdomar orsakade av virus
  • verkar för att öka intresset för utbildning inom virologi
  • främjar kommunikation av kunskap och forskning kring viruspandemier till allmänheten.

Genom att samla kunskap och erfarenheter verkar plattformen för att ta fram innovativa lösningar som kan bidra till att världen snabbt kan reagera på och hantera framtida pandemier.


Kontaktinformation


Koordinatorer

Joakim Esbjörnsson
Universitetslektor, docent
Systemvirologi
Telefon: 046-222 01 19
Mobil: 070-399 38 02
joakim [dot] esbjornsson [at] med [dot] lu [dot] se (joakim[dot]esbjornsson[at]med[dot]lu[dot]se)

Anette Agardh
Professor i global hälsa
Socialmedicin och global hälsa
Telefon: 040-39 13 38
Mobil: 070-833 77 35
anette [dot] agardh [at] med [dot] lu [dot] se (anette[dot]agardh[at]med[dot]lu[dot]se)


Webbplats

Virologi – virology.lu.se