Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Huvudområden

för examina enligt 2007 års examensordning

Här hittar du alla ämnen som kan utgöra huvudområden för våra generella examina.

I listan ser du på vilken eller vilka nivåer de olika ämnena kan utgöra huvudområde i en examen (K=Kandidat, M=Magister, MA=Master). Ämnena är sorterade efter fakultet.

Ekonomihögskolan

 • Demografi (M, MA)
 • Ekonomisk demografi (M, MA)
 • Ekonomisk historia (K, M, MA)
 • Ekonomisk tillväxt, innovationer och rumslig dynamik (M, MA)
 • Ekonomisk utveckling och tillväxt (M, MA)
 • Entreprenörskap (M)
 • Europeisk handelsrätt (M, MA)
 • Finans (M, MA)
 • Forskningsmetodik i nationalekonomi (M)
 • Företagsekonomi (K, M, MA)
  - fördjupning i internationell marknadsföring och varumärken (M)
  - fördjupning i globalisering, varumärken och konsumtion (M)
  - fördjupning i ledarskap, kunskap och förändringsprocesser (M)
  - fördjupning i företagsfinansiering (M)
  - fördjupning i redovisning och revision (M)
  - fördjupning i redovisning och ekonomistyrning (M)
 • Företagsekonomisk analys (M, MA)
 • Företagsekonomisk forskningsmetod (M)
 • Handelsrätt (K)
 • Hälsoekonomi (M)
 • Informatik (K)
 • Informationssystem (M)
 • Internationell ekonomi med fokus på Kina (M)
 • Internationell handelspolicy och regelverk för handel (M, MA)
 • Management (M, MA)
 • Nationalekonomi (K, M, MA)
 • Skatterätt (M, MA)
 • Statistik (K, M, MA)
 • Technology Management (MA)

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Centrum för teologi och religionsvetenskap

 • Religionsvetenskap (M, MA)
  - specialisering i etik (M, MA)
  - specialisering i islamologi (M, MA)
  - specialisering i judaistik (M, MA)
  - specialisering i migrationsvetenskap (M, MA)
  - specialisering i religionsbeteendevetenskap (M, MA)
  - specialisering i religionsfilosofi (M, MA)
  - specialisering i religionshistoria (K, M, MA)
 • Teologi (K, M, MA)
  - specialisering i gamla testamentets exegetik (M, MA)
  - specialisering i nya testamentets exegetik (M, MA)
  - specialisering i kyrkohistoria (M, MA)
  - specialisering i missionsvetenskap (M, MA)
  - specialisering i praktisk teologi (M, MA)
  - specialisering i systematisk teologi (M, MA)
  - specialisering i etik (M, MA)
  - specialisering i islamologi (M, MA)
  - specialisering i religionsbeteendevetenskap (M, MA)
  - specialisering i religionsfilosofi (M, MA)
  - specialisering i religionshistoria (M, MA)
 • Religionsvetenskap och teologi
  - specialisering i bibelvetenskap (K, M, MA)
  - specialisering i kyrko- och missionsstudier (K, M, MA)
  - specialisering i tros- och livsåskådningsvetenskap (K, M, MA)
  - specialisering i religionshistoria och religionsbeteendevetenskap (K, M, MA)
 • Religious Roots of Europe (MA)

Historisk-filosofiska sektionen

 • Antikens kultur och samhällsliv (K)
 • Arkeologi och antikens historia (M, MA)
  - specialisering i arkeologi (M, MA)
  - specialisering i historisk osteologi (M, MA)
  - specialisering i historisk arkeologi (M, MA)
  - specialisering i antikens kultur och samhällsliv (M, MA)
 • Arkeologi (K)
 • Etnologi (K)
 • Historia (K, M, MA)
 • Historisk arkeologi (K)
 • Historisk osteologi (K)
 • Historiska studier (MA)
 • Idé- och lärdomshistoria (K, M, MA)
 • Kognitionsvetenskap (MA)
 • Konsthistoria och visuella studier (K)
 • ABM: kommunikation av information och kultur i arkiv, bibliotek och museer (MA)
  - specialisering i arkivvetenskap (MA)
  - specialisering i biblioteks- och informationsvetenskap (MA)
  - specialisering i museologi (MA)
 • Kulturvetenskaper (K)
  - specialisering i bokhistoria (K)
  - specialisering i förlags- och bokmarknadskunskap (K)
  - specialisering i kulturadministration (K)
  - specialisering i intermediala studier (K)
  - specialisering i modevetenskap (K)
  - specialisering i digitala kulturer (K)
 • Musikvetenskap (K)
 • Praktisk filosofi (K, M, MA)
 • Teoretisk filosofi (K, M, MA))
 • Tillämpad kulturanalys (MA)
 • Visual Culture (MA)
 • Mänskliga rättigheter (K)

Språk- och litteraturcentrum

 • Danska (K)
 • Engelska
  - specialisering i engelsk litteraturvetenskap (K)
  - specialisering i engelsk språkvetenskap (K)
 • Europastudier (K, MA)
 • Film- och medieproduktion (MA)
 • Filmvetenskap (K)
 • Franska (K)
 • Grekiska (K)
 • Nygrekiska (K)
 • Italienska (K)
 • Japanska (K)
 • Jiddisch (K)
 • Kinesiska (K)
 • Lingvistik (K)
  - specialisering i fonetik (K)
  - specialisering i allmän språkvetenskap (K)
 • Latin (K)
 • Litteratur-Kultur-Medier (M, MA)
 • - specialisering i allmän/skandinavisk litteratur (M, MA) (t o m de som börjat ht 2011)
  - specialisering i allmän litteratur (M, MA)
  - specialisering i skandinavisk litteratur (M, MA)
  - specialisering i tyskspråkig litteratur (M, MA)
  - specialisering i engelskspråkig litteratur (M, MA)
  - specialisering i Jiddisch litteratur (M, MA)
  - specialisering i franskspråkig litteratur (M, MA)
  - specialisering i rysk litteratur (M, MA)
  - specialisering i spanskspråkig litteratur (M, MA)
 • Litteraturvetenskap (K)
  - specialisering i barnlitteratur (K)
 • Litterärt skapande (K)
 • Mellanösternkunskap (K)
 • Modern standardarabiska (K)
 • Områdesstudier (K)
 • Nordiska språk (K)
 • Polska (K)
 • Rumänska (K)
 • Ryska (K)
  - specialisering i rysk litteraturvetenskap (K)
  - specialisering i rysk språkvetenskap (K)
 • Spanska (K)
 • Språk och språkvetenskap (M, MA)
  - specialisering i allmän språkvetenskap (M, MA)
  - specialisering i retorik (M, MA)
  - specialisering i arabiska (M, MA)
  - specialisering i engelska (M, MA)
  - specialisering i fonetik (M, MA)
  - specialisering i franska (M,MA)
  - specialisering i grekiska (M, MA)
  - specialisering i nygrekiska (M, MA)
  - specialisering i italienska (M, MA)
  - specialisering i japanska (M, MA)
  - specialisering i kinesiska (M, MA)
  - specialisering i latin (M, MA)
  - specialisering i spanska (M, MA)
 • - specialisering i svenska/nordiska språk (M, MA)
  - specialisering i tyska (M, MA)
  - specialisering i ryska (M, MA)
  - specialisering i rumänska (M, MA)
 • Språkteknologi (K)
 • Svenska (K)
  - specialisering i svenska som andraspråk (K)
  - specialisering i svenska, språklig inriktning (K)
  - specialisering i språkkonsultarbete (K)
 • Svenska- språk och litteratur (K)
 • Teaterns teori och praktik (K)
 • Tyska (K)
 • Öst- och centraleuropakunskap (K)
 • Översättning (Översättarutbildningen) (M, MA)
  - specialisering i engelska (M, MA)
  - specialisering i spanska (M, MA)
  - specialisering i italienska (M, MA)
  - specialisering i tyska (M, MA)
  - specialisering i franska (M, MA)
 • European Studies (MA)

Övrigt

 • Journalistik (K)
 • Mediehistioria (K, M)
 • Mellanösternstudier (MA)
 • Retorik (K)

Naturvetenskapliga fakulteten

 • Atmosfärsvetenskap och biogeokemiska kretslopp (MA)
 • Astrofysik (MA)
 • Biologi (K, M, MA)
  - fördjupning i akvatisk ekologi (MA)
  - fördjupning i bevarandebiologi och naturvård (MA)
  - fördjupning i växtekologi (MA)
  - fördjupning i zooekologi (MA)
  - fördjupning i ekologi (MA)
 • - fördjupning i marinbiologi (MA)
 • Datavetenskap (K, MA)
 • Fysik (K, M, MA)
 • Geografisk informationsvetenskap och fjärranalys för modelleringoch miljöövervakning (MA)
 • Geologi (K, M, MA)
 • Geomatik (MA)
 • Kemi (K, M, MA)
 • Matematik (K, M, MA)
 • Matematik med fördjupning i numerisk analys (MA)
 • Matematisk statistik (MA)
 • Medicinsk strålningsfysik (MA)
 • Miljö- och hälsoskydd (M, MA)
 • Miljövetenskap (K, M, MA)
  - fördjupning i tillämpad klimatstrategi (filosofie) (MA)
 • Molekylärbiologi (K, M, MA)
  - fördjupning i mikrobiologi (MA)
  - fördjupning i medicinsk biologi (MA)
  - fördjupning i genetik och bioteknik (MA)
 • Nanokemi (MA)
 • Naturgeografi och ekosystemanalys (K, M, MA)
 • Proteinvetenskap (MA)
 • Synkrotronljusbaserad vetenskap (MA)

Samhällsvetenskapliga fakulteten

 • Freds- och konfliktvetenskap (K)
 • Genusvetenskap (K, M, MA)
 • Geografi (K, M, MA)
 • Humanekologi (K, M, MA)
 • Medie- och kommunikationsvetenskap (K, M, MA)
 • Pedagogik (K, M, MA)
 • Psykologi (K, M, MA)
 • Rättssociologi (K, M, MA)
 • Samhällsgeografi (K, M, MA)
 • Service Management (K, M, MA)
 • Socialantropologi (K, M, MA)
 • Socialt arbete (K, M, MA)
 • Sociologi (K, M, MA)
 • Statsvetenskap (K, M, MA)
 • Strategisk kommunikation (K, MA)
 • Underrättelseanalys (K)
 • Utvecklingsstudier (K, M)
 • Välfärdspolitik och management (MA)

Trafikflyghögskolan

 • Mänskliga faktorer och systemsäkerhet (M)
 • Praktisk flygvetenskap (K)

Fakultetsöverskridande utbildning

 • Bioinformatik (MA)
 • Geografisk informationsvetenskap (MA)

Utbildning utanför fakultet

 • Asienstudier (MA)
 • Innovation och forskningspolitik (CIRCLE) (MA)
 • Miljö- och hållbarhetsvetenskap (LUMES) (M, MA)
Sidansvarig:

kontaktinformation

Examensavdelningen
examen [at] stu [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 01 00

Telefontid :
Måndagar kl 9.00–10.00
Tisdagar kl 14.00–15.00
Torsdagar kl 9.00–10.00

Besökstid:
Måndag-torsdag kl 10.00-12.00 och 13.00-15.00
Fredag kl 10.00-12.00
Vänligen boka ditt besök i förväg genom att skriva till examen [at] stu [dot] lu [dot] se.

Besöksadress:
Sektionen Student och utbildning
Genetikhuset,
Sölvegatan 29 B, Lund

Karta på hitta.se

Postadress:
Examensavdelningen
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen