Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Meritvärdering och urval

Det finns ofta fler behöriga sökande till en utbildning än det finns lediga platser. Då görs ett urval, där man rangordnar alla sökande. Om du inte blir antagen i urvalet får du ett reservplatsnummer. Till vissa utbildningar kan många reserver erbjudas plats vid återbud – till andra är det få eller inga reserver som får en plats.

För de anmälningsalternativ där urval måste göras förekommer ibland särskilda urvalskriterier. Dessa beskriver vi under respektive utbildning. Ofta grundar sig urvalet på flera parallella urvalsgrupper:

 • gymnasiebetyg eller omdöme från folkhögskola
 • högskoleprovet samt
 • akademiska poäng

Du kan delta i flera urvalsgrupper samtidigt.

Urvalsgrupper

Den procentuella fördelningen mellan de olika urvalsgrupperna varierar mellan olika utbildningar. Du hittar information om fördelningen under respektive utbildning. I texten står då till exempel ”Urval: Betyg: 34%, Högskoleprov: 34% Akademiska meriter: 32%”.

För utbildningar som vänder sig till nybörjare gäller att om två eller flera sökande har samma meritvärde, sker urvalet i första hand efter resultatet på högskoleprovet och i andra hand används lottning. För övriga utbildningar används lottning vid lika meriter.

Det är viktigt att du läser urvalsreglerna noga och ser till att skicka in alla merithandlingar som behövs.

Gå till Program och kurser för att se vilka urvalskriterier som gäller för en specifik utbildning

Urvalsgrupp Betyg

Betygsgruppen delas in nedanstående grupper. Vilken grupp du hamnar i beror på vilken typ av betygsdokument du har.

 • BI = betyg från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning utan kompletteringar (direktgrupp)
 • BIex= gymnasieexamen utan kompletteringar (direktgrupp). Urvalsgruppen kommer att finnashöstterminen 2014- 2017. Alla som ingår i urvalsgruppen BIex ingår också i BI.
 • BII = betyg från gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning med kompletteringsbetyg (kompletteringsgrupp)
 • BF = folkhögskoleutbildning med intyg om grundläggande behörighet samt ett studieomdöme.

Läs mer om platsfördelning och urval på antagning.se.

Urvalsgrupp Högskoleprov

För att delta i urvalsgruppen högskoleprov (HP) måste du, förutom att uppfylla behörighetskraven, ha ett högskoleprovresultat som är högst 5 år gammalt.

Om du har svenskt personnummer överförs dina resultat på högskoleprovet automatiskt till antagningssystemet. Om du har gjort högskoleprovet och saknar svenskt personnummer måste du ladda upp en bevittnad kopia av provresultatet på antagning,se eller skicka den till Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund

Läs mer om högskoleprovet på studera.nu

Urvalsgrupp Akademiska poäng

I denna grupp får du räkna akademiska poäng för all högskoleutbildning i statlig eller kommunal regi, på grundnivå och avancerad nivå, som du avslutat innan sista anmälningsdag.

Observera att du alltså inte kan tillgodoräkna dig poäng från följande utbildningar:

 • uppdragsutbildning
 • basår
 • preparandutbildning för utländska studerande eller
 • YH/KY-utbildning

Du kan inte heller räkna poäng på forskarnivå.

Du som söker till kurser på grundnivå eller till utbildningsprogram som inleds på avancerad nivå kan tillgodoräkna dig varje högskolepoäng från 7,5 och upp till högst 165 (APGR) om inget annat framgår under respektive utbildning.

Du som söker till kurser på avancerad nivå kan tillgodoräkna dig varje högskolepoäng från 100 och upp till högst 285 (APAV).

Poängen överförs automatiskt till antagningssystemet från Ladok – studiedokumentationssystemet för svenska universitet och högskolor.

Tänk på att:

 • Vissa äldre utbildningar inte finns inrapporterade i Ladok och därför inte räknas med automatiskt. Om detta gäller dig måste du själv bifoga dina meriter. Uppgifter om vad som finns registrerat på dig kan du se på antagning.se under fliken ”Sök utbildning/Mina sidor”.
   
 • Om du vill åberopa högskolestudier från utomnordiskt land som inte ingår i en avslutad examen och som inte är uttryckta som ECTS credits ska en ekvivalering (erkännande) i förväg göras av respektive ämnesinstitution. Ekvivaleringen ska sändas till Antagningservice, FE 20101, 839 87 Östersund i samband med anmälan och bör därför göras i god tid.
   
 • Om du tagit högskolepoäng inom ramen för utbytesavtal med Lunds universitet måste dessa finnas inrapporterade i Ladok för att räknas.

Har du utländsk gymnasieutbildning?

Information om meritvärdering och urval för dig som har utländsk gymnasieutbildning finns på antagning.se.

Platsgaranti

Vissa utbildningar har platsgaranti, vilket innebär att du är garanterad plats på utbildningen om du:

 • uppfyller behörigheten
 • anmäler dig senast sista anmälningsdag

och

 • svarar ja på antagningsbeskedet enligt anvis­ningarna.

Observera att även utbildningar med platsgaranti kräver anmälan i vanlig ordning. Vid dessa utbildningar står ”Platsgaranti” i utbildningstexten.

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Frågor om din anmälan?

Till exempel hur du söker, generell behörighet, urval och antagningsbesked.

Ställ dina frågor på antagning.se

Eller ring Antagningsservice
0771-550 720, mån-fre kl 916

 

Frågor om beslut kring din behörighet?

Kontakta antagningsavdelningen vid Lunds universitet. Ange personnummer och anmälningsnummer.

lant [at] stu [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 93 00

Telefon- och besökstid:
Måndag, tisdag och torsdag 10.00-12.00

Besöksadress:
Genetikhuset
Sölvegatan 29 B Lund
Karta på hitta.se

Postadress:
Antagningsavdelningen
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

Frågor om antagning till utbildning på LTH:

Utbildningsavdelningen på LTH

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen