Du är här

Nyheter

Allt fler sökande till Lunds universitet

Totalt 73 522 personer har anmält sig till minst en utbildning med start till hösten vid Lunds universitet. Jämfört med föregående hösttermin är detta en ökning med ca 5 %.

IPCC-rapport visar att kraftiga ökningar av växthusgasutsläppen kräver tuffare politiska åtgärder

För att komma tillrätta med de kraftigt ökande klimatutsläppen måste vi skärpa våra insatser. De satsningar som hitintills gjorts för att begränsa utsläppen har inte varit tillräckliga, säger Luis Mundaca, universitetslektor vid Lunds universitet. Han är en av huvudförfattarna till den tredje IPCC-rapporten kring klimatförändringar som presenteras i Berlin i dag, den 13 april 2014.

Funktionshindrades sexbehov får praktisk hjälp i Danmark

Att funktionshindrade människor har sexuella behov är erkänt i både Danmark och Sverige. Men i Danmark finns flera hundra särskilt utbildade sexualrådgivare till de funktionshindrades hjälp. I Sverige finns ingenting motsvarande. – Det är ett märkligt tomrum och en påfallande skillnad mellan grannländerna, menar professorn i genusvetenskap Jens Rydström.

64 miljoner till forskning inom medicinsk teknik

33 miljoner till forskning på tidigare sjukdomsdiagnos och förbättrad stamcellsterapi samt 31 miljoner till forskning om stamcellsbehandling av kroniska lungsjukdomar delas ut av Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Populärt hjälpprogram riskerar att bli alibi

Villkorat socialbidrag har blivit det i särklass populäraste sättet att bekämpa fattigdom i utvecklingsländer. Särskilt i Latinamerika har man prioriterat den här typen av hjälpprogram. Men leder de till att fattigdomsspiralen bryts? Nej, för detta behövs andra mer omfattande insatser, menar sociologen Johan Sandberg som har studerat bidragets effekter. Den 10 april lägger han fram resultaten i en ny avhandling från Lunds universitet.

Uppdragsutbildning sätter fart på kultur och innovationer i Skåne

Kultur och ekonomi förenas allt mer i näringslivet. Sveriges regering och EU slår fast att den kulturella och kreativa sektorn bidrar till ett innovativt klimat. Arkitektur, musik, film, litteratur, konst, datorspel, design och mode lyfts fram som lönsamma branscher. Nu satsar Region Skåne och Lunds universitet på en uppdragsutbildning för att ge Skånes kommuner träning i att driva utvecklingen av kulturella och kreativa näringar.

Fattiga och rika länder måste agera nu mot klimathotet

Hur ska vi hitta globala lösningar för att minska utsläppen av växthusgaser? Nyligen disputerade klimatfilosofen Eric Brandstedt vid Lunds universitet menar att både fattiga och rika länder är skyldiga att agera nu för att säkra kommande generationers grundläggande behov. Det kräver att länder slutar skylla på varandra och arbetar pragmatiskt.

Elding Oscarson ritar Skissernas museums nya utbyggnad

Nu står det klart att arkitektkontoret Elding Oscarson får rita Skissernas museums nya utbyggnad. Det vinnande tävlingsbidraget "Skissernas trädgårdar" består av en ny entré och innehåller också reception, museishop, kapprum och restaurang. Tanken är att Skissernas museum ska utvecklas till en mötesplats för hela Lund och regionen. Satsningen har blivit möjlig genom en anonym donation på 20 miljoner kronor. Lunds universitet skjuter till ytterligare 10 miljoner och bygget beräknas vara klart 2015/2016.

Innovationerna var fler och nyare förr

En ny avhandling från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet visar att innovationer i svenska företag var fler under det sena 70-talet och tidiga 80-talet än under 00-talet. Det nya var dessutom mer nytt.

Roterande nanopartiklar får cancerceller att begå självmord

Att med magnetstyrda nanopartiklar tvinga tumörceller att begå självmord... det är en teknik som låter science fiction-artad, men som i framtiden skulle kunna ingå i behandlingen av cancer. – Det fina med tekniken är att man kan rikta in sig på utvalda celler utan att skada kringliggande vävnad, säger professor Erik Renström vid Lunds universitet.
Presskontakter

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 17

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Senaste rektorsbrevet

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo