Meny

Du är här

Nyheter

Regeringen förstärker grundutbildningen med 5.000 nya platser

Statssekreterare Anders Lönn.
Statssekreterare Anders Lönn i Pelarsalen i Universitetshuset.
– Inte riktigt ända fram men en betydande förstärkning! Så kommenterade statssekreterare Anders Lönn de 5.000 nya högskoleplatser som budgetpropositionen erbjuder landets universitet och högskolor under 2015. Det innebär en total förstärkning på 14.300 nya platser fram till 2018 att jämföra med socialdemokraternas vallöfte på 17.500 nya platser.

Social innovation används när 14000 flickor utbildas

För tre års sedan startade en grupp rättssociologer från Lunds universitet företaget Finja Five. Med barnkonventionen som ledstjärna skapade de en kostnadseffektiv datorlösning som fungerar även i skolor utan egen teknisk kompetens. Nu anlitas deras affärsidé av Ericsson och den brittiska motsvarigheten till SIDA när det satsas 80 miljoner kronor på flickors utbildning i Myanmar.

Hemliga färger lockar honor att para sig

Bananflugor
Bananflugor. Foto: Qinyang Li.
På bananflugans genomskinliga vingar skapas vackra färger i det fördolda tack vare ett brytningsfenomen. Nu har forskare från Lunds universitet visat att dessa färgeffekter har betydelse för fortplantningen. Honorna väljer partner utifrån hannarnas hemliga vingfärger.

Storslam till Lund när RJ fördelar pengar

Riksbankens Jubileumsfond satsar 106 miljoner kronor på humaniora och samhällsvetenskap vid Lunds universitet. Pengarna fördelas på två stora forskningsprogram som får ca 35 miljoner kronor vardera samt ett större antal andra projekt.

Söktrycket till Lunds universitet fortsatt högt – fler platser behövs

Söktrycket vid Lunds universitet är högt. Nära 36 500 personer har anmält sig till någon av universitetets utbildningar och rektor Per Eriksson fortsätter efterlysa fler studieplatser vid landets högskolor och universitet.

Ny forskning om känt avhopp under Kalla kriget

Wilhelm Agrell
Wilhelm Agrell är Sveriges ende professor i underrättelseanalys. Hans senaste forskning är presenterad i en form som liknar en spionroman. Foto: Gunnar Menander
En stor portion civilkurage eller en riktigt desperat situation- det krävs av den som ska avslöja statshemligheter. Och livet därefter blir helt säkert aldrig sig likt. Det visar erfarenheterna från såväl Kalla krigets första stora avhoppare, makarna Petrov, som för Edward Snowden som kanske aldrig kommer att kunna återvända till sitt hemland utan att riskera hårt straff. Underrättelseprofessor Wilhelm Agrell är en av få som har möjlighet att presentera ny forskning i en spionromans format.

Folksjukdomar utforskas genom kost och magkultur

Vad betyder våra matvanor och bakterierna i mun, mage och tarm för utvecklingen av olika folksjukdomar? Ett brett upplagt forskningssamarbete vid Lunds universitet och Malmö högskola har tagit form för att undersöka saken.

Universitetet får 16 nya professorer

Fredagen den 17 oktober 2014 bjuder Lunds universitet in till professorsinstallation. Bland de 16 nya professorerna finns en som forskar för att utveckla den palliativa vården och främja det ”goda” döendet, en som söker nya vägar att optimera och individualisera läkemedelsbehandlingar och en som tar fram nya modeller för att kunna förutsäga hur konstruktioner beter sig i nya situationer.

Marginalerna krymper i Sahel

Betande kamel
Betande kamel i Kordofanregionen i Sudan. Område är känsligt för klimatförändringar. Foto: Jonas Ardö.
Behovet av mat, djurfoder och bränsle i Sahelregionen växer varje år, men tillgången ökar inte i samma takt. Nya siffror från 22 länder pekar på en minskande resurstillgång per capita och en fortsatt risk för svält i områden med låg växtproduktion. Framtida stigande temperaturer utgör en alarmerande situation. Det framgår av en färsk studie från Lunds universitet.

16 miljoner till unga forskare vid Lunds universitet

Det är tredje året som Ragnar Söderbergforskare i medicin utses. Hittills har 21 unga, lovande forskare beviljats anslag inom ramarna för utlysningen. Årets Ragnarforskare ska ha disputerat mellan 2008 och 2009 och inte tidigare tagit emot större forskare anslag. Av årets sju utvalda Ragnar Söderbergforskare i medicin är två forskare från Lunds universitet, Cristian Bellodi och Göran Karlsson. – Vi ger tid och pengar till unga forskare med orginella idéer men också ambitioner att vilja nå långt i sin forskning, säger Kjell Blückert, vd Ragnar Söderbergs stiftelse.
Presskontakter

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 17

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18, 0709-525251

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28, 0701-472740

Senaste rektorsbrevet

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen