Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nyheter

Dags för 210 nya doktorer att prydas med krans och hatt


Fredagen 27 maj är det dags för universitetets stora högtid, doktorspromotionen. Sammanlagt promoveras 210 nya doktorer varav drygt hälften är kvinnor. Samtidigt promoveras 23 jubeldoktorer och 19 hedersdoktorer.


Cancerceller blir farligare med hjälp av fett

Cellbilderna föreställer cancerceller där cellkärnorna färgats med ljusblått och fettdropparna i rött. Man vet numera att inte alla cancerceller är lika aggressiva – de flesta går att oskadliggöra med strålning och cellgifter. Somliga kan dock lyckas överleva, och senare få tumören att tillväxa och sprida sig. Forskare vid Lunds universitet har nu funnit att vissa cancerceller kan samla på sig fettdroppar, som verkar göra dem mer aggressiva och ge dem större förmåga att sprida sig.

Lunds universitet bildar skolpersonal i mottagandet av nyanlända

Kursdeltagare på Nyanländas lärande vid Lunds universitet Under 2015 tvingades över en miljon människor fly undan krig och förföljelse för att hitta en fristad i Europa. Fler än 160 000 flyktingar ansökte om asyl i Sverige och av dessa var fler än 70 000 barn. För att se till att de får en trygg skolgång och framtid i sitt nya hemland behöver den svenska skolan satsa på att kompetensutveckla skolpersonal i mottagande. Det säger Skolverket, som nu gett Lunds universitet i uppdrag att arrangera två fortbildningar; 'Nyanländas lärande' och 'Undervisa nyanlända elever'.

Lunds universitets Diabetescentrum firar 10 år - symposium om framtidens diabetesvård

Vid jubileumssymposiet ”Ten years of progress – From heterogeneity to personalized treatment” presenteras spetsforskning av såväl nationellt som internationellt inbjuda diabetesforskare. Symposiet äger rum i Jubileumsaulan i Malmö den 26-27 maj 2016

Barn som överlever cancer: Rätten till ett normalt liv

Det går att överleva cancer i dag, men många europeiska barn som gjort det lider av stora behandlingsrelaterade bieffekter livet igenom. Att förbättra deras långsiktiga hälsa är syftet med den europeiska konferensen PanCareSurFup for Childhood Cancer Survivors ‘Acting Now som äger rum i Bryssel 23‒24 maj 2016.

Hjärt-kärl- och Alzheimer forskning får anslag

Förmaksflimmer, åderförkalkning hos patienter med diabetes och Alzheimers sjukdom. Det är de områden som studeras av fyra medicinska forskare som fått pengar av Bundy Academy.

Nanoplaster påverkar vattenlevande djur

Karin Mattsson. Foto: Privat Det har på senare år rapporterats allt oftare om hur plast förorenar våra hav. Uppemot åttio procent av allt skräp i våra vatten är plast, som så småningom bryts ner till allt mindre partiklar. I en ny avhandling från Lunds universitet undersöks hur plastpartiklar av nanostorlek påverkar vattenlevande djur.

Ny ultraljudsmetod ger ökad kunskap om cancerceller

FOTO: Forskare vid Lunds universitet och Massachusetts Institute of Techniology har utvecklat en metod för att analysera och skilja ut celler som finns i blodet. I förlängningen kan metoden, som presenteras i nättidskriften Nature Communications och går under namnet isoakustisk fokusering (eng. iso-acoustic focusing), få betydelse för att mäta cancerbehandlingars effektivitet på individer.

Framtidens solceller bygger på järnets molekyler

Forskarnas laserlaboratorium. Foto: Jens Uhlig Forskare vid Lunds universitet har lyckats förklara hur järnbaserade färgämnen fungerar på molekylär nivå i solceller. De nya resultaten kommer att påskynda utvecklingen av billiga och miljövänliga solceller.

Nytt centrum för hälsosam livsstil

Vid Lunds universitet invigs idag ett nytt centrum för hälsosam livsstil. Det nya ”WHO Collaborating Center” är ett samarbete mellan Lunds universitet, Region Skåne, Socialdepartementet och Världshälsoorganisationen WHO. Målet är att ge patienter bättre förutsättningar för en lyckad behandling via förbättrade livsstilsfaktorer, i Skåne, Sverige och globalt.

Presskontakter

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 17, 0727-385858

Anna Johansson (tj-ledig)
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18, 0709-525251

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28, 0701-472740

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen