Meny

Du är här

Nyheter

Storslam till Lund när RJ fördelar pengar

Riksbankens Jubileumsfond satsar 106 miljoner kronor på humaniora och samhällsvetenskap vid Lunds universitet. Pengarna fördelas på två stora forskningsprogram som får ca 35 miljoner kronor vardera samt ett större antal andra projekt.

Sökstatistik för Lunds universitet

När anmälan till vårterminens kurser och program stängde vid midnatt den 15 oktober hade nära 36 500 personer anmält sig till någon utbildning vid Lunds universitet. Av dem hade drygt 19 000 Lunds universitet som sitt förstahandsval.

Ny forskning om känt avhopp under Kalla kriget

Wilhelm Agrell En stor portion civilkurage eller en riktigt desperat situation- det krävs av den som ska avslöja statshemligheter. Och livet därefter blir helt säkert aldrig sig likt. Det visar erfarenheterna från såväl Kalla krigets första stora avhoppare, makarna Petrov, som för Edward Snowden som kanske aldrig kommer att kunna återvända till sitt hemland utan att riskera hårt straff. Underrättelseprofessor Wilhelm Agrell är en av få som har möjlighet att presentera ny forskning i en spionromans format.

Folksjukdomar utforskas genom kost och magkultur

Vad betyder våra matvanor och bakterierna i mun, mage och tarm för utvecklingen av olika folksjukdomar? Ett brett upplagt forskningssamarbete vid Lunds universitet och Malmö högskola har tagit form för att undersöka saken.

Universitetet får 16 nya professorer

Fredagen den 17 oktober 2014 bjuder Lunds universitet in till professorsinstallation. Bland de 16 nya professorerna finns en som forskar för att utveckla den palliativa vården och främja det ”goda” döendet, en som söker nya vägar att optimera och individualisera läkemedelsbehandlingar och en som tar fram nya modeller för att kunna förutsäga hur konstruktioner beter sig i nya situationer.

Marginalerna krymper i Sahel

Betande kamel Behovet av mat, djurfoder och bränsle i Sahelregionen växer varje år, men tillgången ökar inte i samma takt. Nya siffror från 22 länder pekar på en minskande resurstillgång per capita och en fortsatt risk för svält i områden med låg växtproduktion. Framtida stigande temperaturer utgör en alarmerande situation. Det framgår av en färsk studie från Lunds universitet.

16 miljoner till unga forskare vid Lunds universitet

Det är tredje året som Ragnar Söderbergforskare i medicin utses. Hittills har 21 unga, lovande forskare beviljats anslag inom ramarna för utlysningen. Årets Ragnarforskare ska ha disputerat mellan 2008 och 2009 och inte tidigare tagit emot större forskare anslag. Av årets sju utvalda Ragnar Söderbergforskare i medicin är två forskare från Lunds universitet, Cristian Bellodi och Göran Karlsson. – Vi ger tid och pengar till unga forskare med orginella idéer men också ambitioner att vilja nå långt i sin forskning, säger Kjell Blückert, vd Ragnar Söderbergs stiftelse.

Ny studie: teknikstrul stjäl lärarnas arbetstid

Carola Aili I två Skånekommuner har 291 lärare, från förskoleklass upp till gymnasieskolan svarat på frågor om teknikanvändning i arbetet de tre senaste dagarna. Frågorna har rört allt ifrån telefoner till digitala skrivtavlor. Studien visar att åtskillig undervisningstid går åt till datakrångel.

Omstridd tes om Parkinsons sjukdom stärks – sjukdomen kan starta i magen

Parkinsons sjukdom är starkt kopplad till nedbrytningen av specifika rörelsecentrum i hjärnan. Senaste årtiondet har dock frågan om var sjukdomen tar sin början lett forskare till en annan del i den mänskliga anatomin. År 2003 presenterade den tyska patologen Heiko Braak en teori som föreslog att sjukdomens spridning startade i magtrakten. Tesen har alltsedan, trots högljudda protester, vunnit mark. Nu presenterar forskare vid Lunds universitet de första direkta bevisen på att sjukdomen faktiskt kan vandra från mage till hjärna.

Ny mekanism för att reparera hjärnan efter stroke

hjärna Att få en stroke innebär att en del av hjärnans nervceller skadas och dör på grund av syrebrist. Om skadan är omfattande dör många nervceller som medför motoriska, sensoriska och kognitiva problem. I många fall handlar det om långvariga handikapp. Nu har Zaal Kokaia och Olle Lindvall vid Lunds universitet tillsammans med Jonas Frisén vid Karolinska Institutet, upptäckt en tidigare okänd mekanism genom vilken hjärnan producerar nya nervceller efter stroke. Resultaten publiceras i veckans nummer av Science.
Presskontakter

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 17

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18, 0709-525251

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28, 0701-472740

Senaste rektorsbrevet

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen