Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nyheter

Ny forskning om arbetsmarknadspolitik: ”Hellre småknuffar än storsläggan”

Arbetsförmedlingen Kraven på vad arbetslösa måste göra för att få A-kassa har hårdnat de senaste 30 åren. Hårdare straffåtgärder införs ofta för att spara pengar men de verkar inte leda till att fler kommer i arbete. Det visar Lundastatsvetare som studerat arbetsmarknadspolitiska åtgärder i 22 länder, från 70-talet och framåt.

Trippel samverkan kring livsvetenskaper – Medicon Village-avtal klart

Lunds universitet, Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande samt Region Skåne har idag skrivit under ett gemensamt konsortialavtal. Avtalet tydliggör och formaliserar det triple helix-samarbete som parterna startade i samband med att Medicon Village etablerades.

Malariamyggor känsliga för pepparrot

Den mörkröda delen visar människans motsvarighet till temperaturreceptorn hos malariamyggan som nu studerats. Mekanismen för hur flödet av positiva joner genom kanalen regleras av temperatur är fortfarande oklar. Bild: Sabeen Survery, Urban Johanson Forskare vid Lunds universitet har tagit ett viktigt steg på vägen att förstå den bakomliggande mekanismen till hur och varför djur kan känna smärta i samband med kyla eller hög värme. Men temperaturen är bara en utlösande faktor enligt studien; pepparrot, senap, kanel och wasabi har liknande effekt.

Första barnet kostar, visar ny studie

Barn och pengar – två saker som hör ihop. Att få barn har en kraftig långsiktig effekt på mödrars arbetsinkomster. Detta visar en studie från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet som använder sig att data från cirka 20 000 kvinnor som genomgår provrörsbefruktning i Danmark. Det är det första barnet som betyder mest för inkomsterna medan ett andra barn bara har kortsiktiga effekter.

Allvarliga personskador i Malmö kartlagda

Var sker de allvarliga personskadorna i Malmö? Hur vanligt är det med skador som kräver traumavård? Hur många avlider av skadorna? Dessa och andra frågor har undersökts i en ny avhandling från Lunds universitet, vars författare och handledare nu efterlyser obligatoriskt drogtest i samband med traumavård på akuten.

Pojkar med mer idrott i skolan hade bättre betyg

Bildkälla: Mostphotos, Serrnovik. Tidigare forskningsstudier visar att det kan finnas ett samband mellan daglig idrott i skolan och bättre skolprestationer. En ny, omfattande studie från Lunds universitet av niornas betyg ger ytterligare belägg för detta. Resultaten avfärdar samtidigt de viktigaste argumenten mot utökade idrottssatsningar i skolan.

Tolv nya gravar upptäckta i Gebel el Silsila i Egypten

bilder från utgrävningarna Den svenska arkeologiska expeditionen till Gebel el Silsila i Egypten, som leds av Maria Nilsson och John Ward, har upptäckt tolv nya gravar från den artonde dynastin (1550–1290 f. Kr.).

Miljöledning är beroende av organisationens strategiska omgivning

Är miljöledningsfunktionen i en organisation lika med ökad miljöprestanda? Nej, inte nödvändigtvis hävdar Thomas Parker i en ny avhandling från Internationella Miljöinstitutet vid Lunds universitet som läggs fram den 13 januari. I stället betonar Thomas Parker vikten av att miljöledningssystem anpassas till organisationens strategiska omgivning.

Stellan Skarsgård, Per T Ohlsson, Ulrike Hahn och Baruch Fischhoff nya hedersdoktorer på Humanistiska fakulteten

HT:s hedersdoktorer 2017 Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet har utsett sina hedersdoktorer för år 2017. Vid doktorspromotionen i Lund den 2 juni kommer två professorer, en svensk journalist och en svensk skådespelare mottaga lagerkrans och kreeras till hedersdoktorer.

Så påverkas huden av lösningsmedel

Resultaten från Lunds universitet visar hur molekyler i exempelvis hudlotion påverkar hudens egna molekyler. Det kan få betydelse för utveckling av såväl läkemedel som kosmetik och hygienprodukter. Foto: Shawn Campbell Forskare vid Lunds universitet har utvecklat en metod som gör det möjligt att se hur enskilda molekyler i hudkrämer, läkemedelssalvor och rengöringsprodukter påverkar och växelverkar med hudens egna molekyler.

Presskontakter

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 17, 0727-38 58 58

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28, 0701-47 27 40

Anna Johansson (universitetsledningen)
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18, 0709-52 52 51

 

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen