Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Promotionsakten

Lunds universitet har genomfört doktorspromotioner sedan 1670. Ordet promovera kommer av det latinska verbet promovere som betyder föra fram, befordra.

promotorn trär på doktorsringen på nybliven doktors finger under promotionsakten
Akten inleds med rektors tal som följs av promoverandet inom de som förr betraktades som de högre fakulteterna, det vill säga de teologiska, juridiska och medicinska fakulteterna.

Före den filosofiska promoveringen bärs lagerkransarna in av kransflickorna som anländer till domkyrkan med häst och vagn.

Promotor är den som ger promovendi – de blivande doktorerna – deras värdigheter genom insignierna (hatt eller krans samt ring och diplom). Promotorerna är själva doktorer och anses vara ett led i en succession. Ett viktigt inslag i promotionen är att denna följd markeras genom kröningen med krans respektive hatt och orden ”Ego NN, ipse iuris doctor…” (”Jag NN, själv juris doktor…”).

Vid Lunds universitet bestod tidigare den filosofiska fakulteten av de humanistiska, samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och konstnärliga fakulteterna samt Ekonomihögskolan. De markerar fortfarande sin samhörighet genom att ha en gemensam promotor.

Vid promotionen delas insignierna ut i huvudsak med följande latinska formuleringar:

Salve!
 (Var hälsad!)
Accipe pileum, insigne libertatis! 
(Mottag hatten, frihetens tecken!)
Ecce anulus, sincerae fidei pignus!
 (Se här ringen, den uppriktiga trons pant!)
Ecce diploma, doctrinae virtutisque testimonium!
 (Se här diplomet, vittnesbörd om lärdom och förtjänst!)
Vale! Praeclarissime Doctor!
 (Lev väl, högt lysande doktor!)

Filosofie doktorer får istället för hatt en lagerkrans (Accipe lauream!). Ritualen varierar något mellan olika typer av doktorer samt förkortas för dem som promoveras efter avlagda prov.

Den viktigaste delen av ceremonin är när promovendus förs över katedern, parnassen, av promotorn. Detta symboliserar att de från och med nu har rätt att bedriva akademisk undervisning. Parnassen symboliserar även de grekiska gudarnas berg Parnassos.

I promotionsakten vid Lunds universitet ingår salut, som innebär en hyllning. Wendes artilleriregemente bistår universitetet med att salutera promotor och jubeldoktor med två skott, hedersdoktor med ett skott och de samlade nya doktorerna inom en fakultet med tre skott.

Efter promoverandet håller en av de nya doktorerna ett högtidstal – en oration – för universitetet.

Biskopen avslutar med en bön på latin.

Sidansvarig:

Kontaktinformation

Akademiintendenturen

Carin Brenner, övermarskalk
Charlotta Sokulski Bateld,
bitr övermarskalk
Annica Blomberg, bitr övermarskalk

Telefon: 046-222 70 06

overmarskalk [at] rektor [dot] lu [dot] se
 

Besöksadress:
Universitetshuset, rum 205
Paradisgatan 2, Lund

Postadress:
Akademiintendenturen
Lunds universitet
Box 117, 221 00 Lund

Fakturaadress:
Akademiintendenturen
Lunds universitet
Box 188, 221 00 Lund

 

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen