Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Män upplever sig ha för lite makt i det privata livet

Jämställdhet

En ny studie visar att kvinnor upplever sig ha för lite makt i det offentliga livet medan män upplever sig ha för lite makt i det privata livet. Båda könen värderade det privata livet som viktigast.

Makt förknippas ofta med högt profilerade manliga ledare i den offentliga sfären som har synlig status och pengar. Men makt kan också utövas i ens privatliv för att initiera och upprätthålla sociala relationer med en partner, barn och vänner.

I en studie som publicerats i den ansedda  tidskriften PLOS ONE frågade forskare från universiteten i Lund, Stockholm och Gävle sammanlagt 808 deltagare vilka områden som de anser vara viktiga i livet, samt vilken eller vilka av dessa de har sig ha makt inom.

Resultaten visade att män upplevde att de hade mer makt i det offentliga livet, men kvinnor beskrevs sig som att de hade mer makt i privatlivet. Av särskild vikt visade studien också att deltagarna värderade privatlivet som viktigare än det offentliga livet. När makten inom de olika områdena vägdes med hur viktigt deltagarna upplevde området, försvann könsskillnaderna i makt. Författarna noterar begränsningen att studien mäter uppfattningen av makt, snarare än objektiva mått på makt.

– Dessa resultat påverkar hur vi ska uppfatta makt idag. Det är svårt att upprätthålla synen att män har mer makt än kvinnor, när kvinnor uppfattas ha mer makt inom de områden som ses som de viktigaste, säger professor Sverker Sikström som är huvudförfattare till artikeln. Han fortsätter:
– Debatten om jämställdhet tenderar att fokusera på makten i det offentliga rummet såsom löner, ledarskap i företag och politik där kvinnor är underrepresenterade. Denna studie visar att arbetet för jämställdhet också måste göras i privatlivet, där män ofta förlorar vårdnadsärenden, påverkas mer negativt av separationer och har svagare nätverk av vänner. Därför måste jämställdheten förbättras både för män och kvinnor, i det privata och i det offentliga livet.

Sverker Sikström

Sverker Sikström

Sverker Sikström är professor i kognitiv psykologi. Läs mer om hans forskning
Artikeln ” Weighting Power by Preference Eliminates Gender Differences” publiceras i tidskriften PLOS ONE och är författad av Sverker Sikström 1, Laura Mai Stoinski 2, Kristina Karlsson 3, Lotta Stille 1, Johan Willander 4 . 1) Lunds universitet, 2) Universitetet i Konstanz, 3) Stockholms universitet, 4) Högskolan i Gävle.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.