Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Funktionshindrades sexbehov får praktisk hjälp i Danmark

Att funktionshindrade människor har sexuella behov är erkänt i både Danmark och Sverige. Men i Danmark finns flera hundra särskilt utbildade sexualrådgivare till de funktionshindrades hjälp. I Sverige finns ingenting motsvarande.
– Det är ett märkligt tomrum och en påfallande skillnad mellan grannländerna, menar professorn i genusvetenskap Jens Rydström.
Genusforskaren Jens Rydström
Genusforskaren Jens Rydström

Han var en av föreläsarna på Genusvetenskapens dag på onsdagen, med ett föredrag om inställningen till sexualiteten i svensk och dansk handikappolitik.

Fram till 1980-talet var de båda länderna mycket lika varandra i handikappolitiskt avseende. När välfärdsstaten byggdes upp innebar det satsningar även på de funktionshindrade.

På 80-talet kom frågorna om sexualitet och handikapp också upp i båda länderna, men bara i Danmark ledde diskussionen till en förändrad lagstiftning. Det fastställdes att det var tillåtet för vårdperonal att engagera sig i sina patienters sexualitet i behandlingssyfte, och även att förmedla kontakter med en sexarbetare så länge inget vinstintresse var inblandat.

Nu finns det också omkring 300 sexualrådgivare för handikappade i Danmark.

– Rådgivarna ska ha en yrkesbakgrund som speciallärare, arbetsterapeut eller socionom. De får sedan, vid sidan av sina vanliga jobb, över ett års utbildning på deltid inom området funktionshinder och sexualitet. Det ger dem möjlighet att utveckla läromedel och hjälpa sina patienter med sexredskap och tekniker som passar varje enskild person, säger Jens Rydström.

Han tycker det är märkligt att frågan om de funktionshindrades sexualitet inte togs upp i de två stora handikapputredningar som las fram i Sverige 1965 resp. 1989. Ingen av de två socialministrarna Bengt Lindqvist och Bengt Westerberg tog någonsin upp frågan.

Jens Rydström jämför inställningen i Danmark och Sverige i en bok han skrivit tillsammans med socialantropologen Don Kulick vid University of Chicago. Boken, som utkommer nästa år, har arbetsnamnet "Fucked! Sex, Disability and the Ethics of Engagement".

– Vi ser frågan om de funktionshindrades sexuella behov som en etisk fråga, en sorts moralisk plikt, säger han.

– Ofta bygger vår privatmoral på att vi vill hjälpa till "för att det kunde ha varit jag". Det är så många känner inför t.ex. hemlösa och flyktingar. Men man bör ju också försöka hjälpa dem som faktiskt "aldrig kunde ha varit jag". I det här fallet handlar det förstås inte om att pracka på någon sexuell hjälp, men att vara öppen för att behoven kan finnas, säger Jens Rydström.

Ingela Björck

Senaste artiklar

2017-09-22
Dumpade fågelfjädrar omvandlas till mat
Dumpade fågelfjädrar omvandlas till mat
2017-09-22
Rätt ljusmängd vid rätt tidpunkt i nya lägenheter
Rätt ljusmängd vid rätt tidpunkt i nya lägenheter
2017-09-21
Miljonregn till forskning om framgångssagor och skräckexempel från glesbygden
Miljonregn till forskning om framgångssagor och skräckexempel från glesbygden
2017-09-20
Sylvia Schwaag Serger blir Lunds universitets prorektor
Sylvia Schwaag Serger blir Lunds universitets prorektor
2017-09-20
Anpassa bostäder för äldre – det lönar sig
Anpassa bostäder för äldre – det lönar sig

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu.se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen