Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nio projekt får pengar till forskningsinfrastruktur

Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI) har fattat beslut om ansökningar inom forskningsinfrastruktur. Nio projekt inom Lunds universitet beviljas bidrag.

RFI är en del av Vetenskapsrådet och i år utlystes bidragsformerna driftsbidrag, dyrbar vetenskaplig utrustning, planeringsbidrag och stora databaser. De forskningsinfrastrukturer som får bidrag från Vetenskapsrådet ska vara av brett nationellt intresse och vara en resurs för forskare från universitet och högskolor i hela landet.

Totalt fördelas 212 miljoner kronor 2103-2017, men exakt hur mycket som går till Lunds universitet framgår inte i Vetenskapsrådets beslut. De projekt som får pengar handlar bland annat om bidrag till en nationell databas för att främja diabetesforskning, uppgradering av ALICE-detektorn vid LHC, ett aberrationskorrigerat spectroskopiskt fotoemission- och lågenergielectron mikroskop och en avancerad forskningsdatabas för analyser av djuras rörelser över olika skalor.

Läs mer på VR:s hemsida

Jonas Andersson

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu.se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen