Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

MAX IV och ESS

Sveriges största forskningsanläggningar
Att de två största forskningsanläggningarna i Sverige — MAX IV-laboratoriet och European Spallation Source (ESS) — byggs i Lund speglar bland annat styrkan och attraktionskraften som forskningen vid Lunds universitet erbjuder.

MAX IV

MAX IV-laboratoriet är en nationell anläggning med Lunds universitet som värduniversitet. MAX IV-laboratoriets acceleratorer producerar röntgenstrålar av mycket hög intensitet och kvalitet. Nästan 1000 forskare från hela världen kommer varje år till labbet och använder röntgenstrålarna i vetenskaplig forskning för att göra det osynliga synligt. MAX IV-laboratoriet bygger just nu en ny anläggning vilken kommer att bli den mest briljanta röntgenkällan i världen när den öppnar för användare sommaren 2016.

Max IVs webbplats

ESS European Spallation Source

På en yta av två kvadratkilometer i nordvästra Lund byggs European Spallation Source (ESS), en unik anläggning för materialforskning. ESS kommer att byggas, ägas och drivas av European Spallation Source ESS AB och är en sameuropeisk forskningsanläggning med Sverige och Danmark som värdländer.

ESS blir ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med världens mest kraftfulla neutronkälla.

Forskarna kommer att kunna studera material i det dagliga livet, från plast och proteiner till mediciner och molekyler, för att förstå hur de är uppbyggda och hur de fungerar.

Anläggningen kan liknas vid ett gigantisk mikroskop, där neutroner används för att analysera prover på atom- och molekylnivå. ESS kommer att öppna vägen för framtida forskningsgenombrott inom medicin, miljövetenskap, klimat, kommunikation och transport. Tillsammans med den planerade MAX IV-anläggningen kommer ESS att bilda ett nav i den europeiska forskningsinfrastrukturen. De första neutronerna på ESS ska produceras före 2020.

Webbplatsen esss.se

Science Village Scandinavia

Lunds universitet, Lunds kommun och Region Skåne har tillsammans bildat Science Village Scandinavia som ska stödja utvecklingen av infrastrukturerna för de båda nya forskningsanläggningarna. Området kommer även att ha stark internationell prägel på hållbar stadsutveckling.

Webbplatsen sciencevillage.com

 

Sidansvarig:

Fakta

MAX IV

 • Kostnad: Ca 3 miljarder SEK
 • Första spadtaget: 22 november 2010
 • Öppnar för forskning: 2015
 • Idag arbetar ca 190 personer på MAX-lab

 

ESS

 • Kostnad: cirka 14 miljarder kronor
 • Byggstart: 2011/2012
 • Slutförande: cirka 2018/2019
 • Antal anställda vid full drift: cirka 500
 • Uppskattade forskarbesök: 5 000/år
 • Beräknad drifttid: 40 år
 • Årlig driftskostnad: 900 miljoner kronor

datorsimulerad flygbild över ESS-anläggningen i Norra Lund

Skiss över ESS.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen