Meny

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
Du är här

Bioteknik

Postal address

Box 124,
22100 Lund
Sölvegatan 39 eller Getingevägen 60
046-2229659
046-2224713

Medarbetare

 • professor, 046-222 48 42
 • doktorand, 046-222 81 57
 • teknikentreprenör, 046-222 36 73, 070-570 59 08
 • Ph D
 • gästforskare, 046-222 73 63
 • Projekt arbetare, 046-222 08 81
 • doktorand, 046-222 47 41
 • Ph D
 • doktorand, 046-222 08 58
 • doktorand, 046-222 36 72
 • PhD
 • doktorand, 076-066 61 28
 • Forskningskoorinator
 • PhD
 • PhD
 • gäststudent
 • gäststudent, 046-222 87 24
 • doktorand, 046-222 82 82
 • doktorand, 046-222 83 47
 • forskarassistent, 046-222 87 35
 • doktorand, 046-222 73 35
 • doktorand, 046-222 80 98
 • Professor, 046-222 48 40, 070-874 85 40
 • tekn.dr., 046-222 75 78, 070-558 53 11
 • Gäststudent
 • professor, 046-222 98 44, 070-521 27 07
 • PhD, 046-222 83 47
 • Post doc, 046-222 80 98
 • Post doc.
 • Post doc, 046-222 48 49
 • PhD
 • doktorand, 046-222 48 18
 • doktorand, 046-222 80 98
 • Ph D
 • post dok, 046-222 82 82
 • Docent, 046-222 83 47, 070-173 92 58
 • doktorand, 046-222 08 58
 • doktorand, 046-222 87 24
 • tekn.dr., 046-222 47 41
 • post doc, 046-222 08 58
 • professor, 046-222 82 64, +4646706059830
 • doktorand
 • forskningsingenjör, 046-222 49 48, 070-222 61 73
 • professor, 046-222 46 26
 • Gäst
 • instutionsadministratör, 046-222 98 56
 • doktorand, 046-222 36 72
 • post doc, 046-222 48 38
 • PhD candidate
 • doktorand, 046-222 81 57
 • PhD candidate
 • doktorand, 046-222 82 82
 • doktorand, 046-222 34 26
 • PhD
 • Ph D
 • doktorand, 046-222 42 28
 • gäststudent
 • gästforskare, 046-222 73 63
 • PhD candidate
 • doktorand, 046-222 08 81, 073-356 57 61
 • gästforskare, 046-222 47 41
 • doktorand, 046-222 36 72
 • Lab. assistent, 046-222 73 35
 • doktorand
 • adjungerad professor
 • doktorand, 046-222 43 66
 • PhD

Karta

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen