Meny

Du är här

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Postal address

CTR, LUX, Box 192
22100 Lund
Helgonavägen 3
046-2220000
046-2223228

Medarbetare

 • Enhetsadministratör, 046-222 91 56, 070-441 02 04
 • doktorand, projektassistent, 046-222 90 58
 • SI-ansvarig
 • forskare
 • professor em
 • Teol.dr
 • docent, univ lektor, 046-222 90 55
 • ankn.forskare, 046-222 90 24
 • Forskare, 040-331 93 7
 • univ lektor em
 • professor em
 • ass kyrkohistoriska arkivet doktorand, 0705305682
 • Forskare
 • professor, 046-222 46 98
 • doktorand, 046-222 90 47
 • doktorand, 046-222 41 50
 • professor, 046-222 90 56, +460739225057
 • professor em
 • utbildningsadministratör
 • ankn.forskare
 • doktorand, 046-222 43 29, 070-677 93 69
 • Doktorand, Universitetsadjunkt, 046-222 90 54
 • professor em
 • forskare, 046-222 90 61
 • doktorand
 • professor em
 • Doktorand, 070-726 71 61
 • Projektassistent, 046-222 90 66, 070-733 40 73
 • doktorand, 046-222 90 35, 070-731 66 16
 • Doktorand, 046-222 94 63
 • doktorand, 046-222 41 50
 • doktorand, 046-222 49 16
 • docent, univ lektor em
 • Docent, forskare
 • doktorand, 046-222 43 39
 • doktorand, 046-222 90 58
 • docent, ankn. forskare
 • professor em
 • doktorand, 046-222 90 51
 • univ lektor em
 • Doktorand, 046-222 43 38
 • doktorand, 046-222 90 24, 073-048 64 06
 • Studievägledare, 046-222 90 46
 • doktorand
 • doktor, forskare, 046-222 90 58
 • Doktorand
 • professor em
 • lektor, 046-222 43 40
 • Forskare / utbildningsadministratör, 046-222 90 62
 • docent, univ lektor em
 • docent, univ lektor em
 • ankn. forskare, +46460762138665
 • lektor/forskare, 046-222 97 41
 • professor
 • professor em
 • gästprofessor em
 • doktorand, 046-222 41 50, 072-740 10 70
 • universitetslektor, 046-222 43 35
 • doktorand, 046-222 43 38
 • doktorand, 046-222 90 24
 • Univ lektor em
 • doktorand, +46337000717, 070-977 87 17
 • professor em
 • doktorand, 046-222 97 55, 0739-284917
 • professor em
 • professor em
 • professor, 046-222 93 58
 • professor em
 • Professor, 046-222 90 98
 • doktorand
 • Universitetslektor, 046-222 97 53
 • doktorand, 046-222 75 12
 • professor, 046-222 90 37
 • Teol.dr
 • doktorand, 046-222 43 39
 • doktorand
 • professor em
 • doktorand, 046-222 90 63
 • Ekonom, 046-222 90 50
 • gästforskare, 046-222 90 65
 • doktorand
 • professor em, 070-4907756
 • forskare, 046-222 75 69
 • docent, univ lektor em
 • forskare
 • Vik. biträdande studierektor, 046-222 95 89
 • doktorand, 046-222 43 39, 070-156 54 67
 • professor, dekanus Teol fak, 046-222 90 53, 070-267 03 12
 • doktorand, 046-222 90 57
 • Doktorand, 070-284 80 34
 • Docent
 • Teol.dr
 • docent, univ lektor em
 • Institutions- och forskningsadministratör, 046-222 97 78
 • professor em
 • Doktorand, 046-2229623, 070-4567911
 • Doktorand, 046-222 43 29
 • univ lektor, 046-222 43 24
 • ankn. forskare
 • doktorand
 • doktorand, 046-222 90 47
 • doktorand, 046-222 43 38
 • doktorand, 046-222 49 16
 • Doktorand, 046-222 41 50, 0768-464737
 • doktorand, 046-222 41 50
 • Doktorand, 046-222 43 38, 070-317 97 80
 • professor em
 • Doktorand, 046-222 94 63
 • professor, 046-222 36 88
 • studievägledare, 046-222 90 48
 • Docent, anknuten forskare
 • Doktorand i Missionsvetenskap med ekumenik, 046-222 97 55
 • professor, 046-222 90 45
 • professor, 046-222 90 31
 • docent, univ lektor em
 • forskare, 046-222 43 37
 • Ekonomiadm., 046-222 90 36
 • forskare
 • univ lektor, 046-222 90 60
 • doktorand, 046-222 90 57
 • professor em
 • doktorand
 • doktorand
 • ankn. forskare
 • tf univ lektor, 046-222 90 54
 • ankn. forskare
 • univ lektor em
 • doktorand, 046-222 97 55
 • doktorand
 • Anknuten forskare, 070-231 31 01
 • professor, 046-222 37 65
 • Lärare i religionsfilosofi
 • doktorand, 046-222 43 28
 • Tentamensvakt
 • docent, univ lektor em
 • Doktorand, 046-222 90 63
 • doktorand, 046-222 90 35
 • professor em
 • Anknuten forskare
 • doktorand
 • Professor, 046-222 90 59, 076-774 21 01
 • Docent
 • doktorand, 046-222 43 28
 • forskare, 046-222 90 52
 • TD,forskare, 046-222 43 34, +4646735691604
 • ankn. forskare
 • Doktorand, 046-222 43 28
 • Forskare, 046-222 43 39, 073-962 04 04
 • Anknuten forskare
 • Docent, forskare, 046-222 90 41
 • docent, universitetslektor, 046-222 90 41
 • univ lektor, 046-222 43 33
 • forskningsingenjör, 046-222 90 65
 • docent, univ lekt em

Karta

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen