Meny

Du är här

Att bygga broar mellan högskola och gymnasieskolor. Utvärdering av projekt med SamverkansInlärning (SI) vid gymnasieskolor hösten 2007

Publiceringsår: 2008
Språk: Svenska
Sidor: 90
Dokumenttyp: Rapport
Förlag: Centrum för Supplemental Instruction

Sammanfattning

Projektet är ett samarbete mellan LTH och åtta gymnasieskolor i närregionen som startade under hösten 2007 och går ut på att använda den s.k. SI-metodiken som komplement till den ordinarie undervisningen i naturvetenskapliga ämnen. SI-övningarna leds av teknologer från LTH. Syftet med projektet är flera: att förbättra samverkan mellan LTH och gymnasieskolor i närregionen; öka intresset för naturvetenskap och teknik bland gymnasieelever med hjälp av teknologer som mentorer; att bidra till att öka inlärningen i naturvetenskapliga ämnen; att förbättra elevernas studieteknik; samt att ge eleverna en bättre bild av hur det är att studera vid ett universitet/teknisk högskola.
För att se hur väl projektet lyckats efter det första halvåret gjordes en enkätutvärdering som riktade sig mot elever, SI-ledare och ämneslärare. Resultaten från utvärderingen m a p syften med projektet visar att samverkan mellan berörda skolor och LTH av naturliga skäl förbättrats under perioden. Vidare bidrog SI-övningarna till att öka inlärningen i naturvetenskapliga ämnen samt att förbättra elevernas studieteknik. Däremot behöver SI-övningarna förbättras avseende att öka intresset för naturvetenskap och teknik bland gymnasieelever samt att ge eleverna en bättre bild av hur det är att studera vid ett universitet/teknisk högskola.

Disputation

Nyckelord

  • Technology and Engineering
  • SoTL

Övriga

Published
  • ISBN: 978-91-977465-0-2

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen