Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Validation of brief cognitive tests in mild cognitive impairment, Alzheimer's disease and dementia with Lewy bodies.

Användning och tolkning av enkla kognitiva tester vid mild kognitiv svikt, Alzheimers sjukdom och Lewy body demens
Författare:
Publiceringsår: 2011
Språk: Engelska
Sidor:
Publikation/Tidskrift/Serie: Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series
Volym: 2011:64
Dokumenttyp: Doktorsavhandling
Förlag: Clinical Memory Research Unit, Lund University

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish

Bakgrund

Uppskattningsvis har 34 miljoner människor världen över någon typ av demenssjukdom. Sjukdomarna leder till stort lidande för både patienter och anhöriga och beräknas kosta samhället 422 miljarder amerikanska dollar årligen. Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom och den utgör ca 60–70% av alla demenssjukdomar. Sjukdomarna blir allt vanligare och år 2050 beräknas över 100 miljoner människor vara drabbade av Alzheimers sjukdom. Främst kommer ökningen att ske i låginkomstländer. Det är därför viktigt att det finns billiga och enkla instrument för att tidigt kunna ställa diagnos och för att utvärdera behandling.Syfte

Att utvärdera de enkla kognitiva testerna kubkopiering, klockritning, A Quick Test of Cognitive Speed (AQT) och Mini-Mental Test (MMT, på engelska kallat Mini- Mental State Examination, MMSE) vid tidig diagnostik, behandlingsutvärdering och differentialdiagnostik.Patienter i artiklarna I - IV

I. 85 patienter med Alzheimers sjukdom följdes före och efter behandling.

II. 33 patienter med Lewy body demens jämfördes i kognitiv testning med 66

matchade patienter med Alzheimers sjukdom.

III. 75 patienter med Alzheimers sjukdom följdes före och efter behandling.

IV. 99 patienter med lindrig kognitiv svikt följdes under 5 år, varpå 52 patienter

drabbades av olika demenssjukdomar medan 47 patienter inte försämrades.Fynd

I. Kubkopiering var användbart för att utvärdera läkemedelsbehandling med acetylkolinesterashämmare vid Alzheimer.

II. Kubkopiering, MMSE och klockritning kunde skilja på sjukdomarna Lewy body demens och Alzheimer.

III. Testet AQT var dubbelt så känsligt som MMSE för att utvärdera behandling med acetylkolinesterashämmare vid Alzheimers sjukdom.

IV. Klockritning, MMSE och AQT är lika bra som analys av ryggmärgsvätska på att förutsäga vilka patienter med lindrig kognitiv svikt som senare kommer att utveckla Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.Sammanfattning

Denna avhandling har bidragit med ny kunskap om hur enkla kognitiva tester kan tolkas och användas för att (1) utvärdera behandling vid Alzheimers sjukdom, (2) kunna skilja på Lewy body demens och Alzheimers sjukdom och (3) kunna förutsäga vilka patienter med lättare minnes- och tankeproblem som senare utvecklar Alzheimers sjukdom eller andra demenssjukdomar.
Background

It is estimated that 34 million people suffer from dementia, costing society US$422 billion each year. Alzheimer’s disease (AD) is the most common dementia and the global prevalence is predicted to increase to over 100 million people by the year 2050, with the greatest increase in developing countries. Therefore, inexpensive and efficient instruments are required for investigation and evaluation.Aim

To evaluate the brief cognitive tests cube copying, clock drawing, the Mini-Mental State Examination (MMSE) and A Quick Test of Cognitive Speed (AQT) in the early diagnosis, treatment evaluation and differential diagnosis of dementias.Populations

I. 85 patients with AD.

II. 33 patients with dementia with Lewy bodies (DLB) and 66 with AD.

III. 75 patients with AD.

IV. 99 patients with mild cognitive impairment (MCI).Findings

I. Cube copying was found useful for evaluating treatment with acetylcholinesterase inhibitors (AChEI) in patients with AD.

II. Easy and quick interpretations of the MMSE, clock drawing and cube copying differentiated patients with DLB from patients with AD.

III. AQT was twice as sensitive as the MMSE in detecting treatment response to AChEI in patients with AD.

IV. The MMSE, AQT and clock drawing were as accurate as cerebrospinal fluid biomarkers (tau, Aβ42 and P-tau) in predicting development of AD and dementia in mild cognitive impairment during an average of five years.Conclusion

This thesis has improved the validity of brief cognitive tests and contributed with results that can be clinically relevant for evaluating treatment of AD, differentiating DLB from AD, and predicting development of AD and other dementias.

Disputation

2011-06-18
09:00
The Main Lecture Hall at the Clinical Research Centre (CRC), Entrance 72, Skåne University Hospital, Malmö, Sweden
 • Knut Engedal (MD)

Nyckelord

 • Medical and Health Sciences
 • Clinical Medicine
 • Neurology
 • Cognitive tests
 • neuropsychology
 • Alzheimer’s disease
 • dementia with Lewy bodies
 • mild cognitive impairment
 • treatment evaluation
 • acetylcholinesterase inhibitors
 • differential diagnosis
 • longitudinal studies
 • dementia
 • cerebrospinal fluid
 • forecasting

Övriga

Published
 • Clinical Memory Research
 • Elisabet Londos
 • Oskar Hansson
 • ISSN: 1652-8220
 • ISBN: 978-91-86871-13-0

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu.se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen