Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Education, Labor Force Participation and Changing Fertility Patterns. A Study of Women and Socioeconomic Change in Twentieth Century Sweden.

Författare:
Publiceringsår: 2003
Språk: Engelska
Sidor:
Publikation/Tidskrift/Serie: Lund Studies in Economic History
Volym: 22
Dokumenttyp: Doktorsavhandling
Förlag: Almqvist & Wiksell International

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish

Denna avhandling handlar om kvinnor och ekonomisk förändring i Sverige under 1900-talet. Den centrala frågeställningen är hur kvinnors förändrade utbildning och arbetsmarknadsdeltagande har påverkat och samvarierat med fertilitet över tid. Även om många idag anser Sverige vara ett jämställt land där män och kvinnor har lika möjligheter, fortsätter traditionella könsroller att begränsa och styra såväl mäns som kvinnors aktiviteter och möjligheter, inte minst på arbetsmarknaden. En tämligen traditionell könsarbetsdelning lever kvar både i familjen och i samhället i stort och fungerar här som en central del i det teoretiska ramverk, grundat i neoklassisk ekonomisk teori, som utgör grunden för den teoretiska analysen. Den teoretiska analysen kännetecknas också av ett långsiktigt ekonomisk-historiskt perspektiv och existerande teorier kompletteras genomgående med ett genusperspektiv. Den empiriska analysen rör fertilitetsförändringar; arbetsmarknadsdeltagande och flöden mellan olika aktiviteter och olika sysselsättningsgrad i samband med barnafödande; utbildningssegregering; och vuxenblivande i samband med första flytten hemifrån. Materialet som används utgörs av kvantitativa makro- och mikrodata såväl som kvalitativa data.Under 1900-talet, flyttade svenska kvinnor fram sina positioner. De ökade sin respresentation i utbildning och på arbetsmarknaden och samtidigt så minskade löneskillnaderna mellan könen substantiellt. Dessa ekonomiska förändringar genererade en rad demografiska förändringar, inte minst så kallade timing-effekter vad gäller fertilitet, som fick födelsetalen att variera stort då incitamentsstrukturen för potentiella mödrar förändrades och relativpriset på barn steg. Förändringarna var emellertid koncentrerade till vissa perioder, nämligen 1920-talet, andra halvan av 1940-talet, samt 1960- och 1970-talen. 1990-talet framträder också i denna studie som en viktig period vad gäller ekonomisk och demografisk förändring samt en tid då könsarbetsdelning och könsrelationer ifrågasätts och förändras. Denna studie visar att under nämnda perioder ändrade kvinnor i betydligt större utsträckning än män sitt beteende då möjligheter att delta i utbildning och på arbetsmarknaden ökade i samband med ekonomisk strukturförändring. Dessutom genomfördes under samma perioder olika social- och familjepolitiska reformer som syftade till att underlätta kombinationen av produktiva och reproduktiva aktiviteter. Därmed svarade kvinnor med att, över tid, välja olika kombinationer av utbildning, karriär och familj.Denna studie av det långsiktiga förändringsförloppet vad gäller svenska kvinnors utbildning, arbetsmarknadsdeltagande och fertilitetsmönster bidrar förhoppningsvis till vår förståelse av viktiga aspekter av ekonomisk och social utveckling i Sverige under 1900-talet men också till vår förståelse av varför vägen till jämställdhet har varit och fortfarande är så långsam.
This book deals with women and socioeconomic change in twentieth century Sweden. The main focus is on how women’s education and labor force participation have affected fertility over time. Although many perceive Sweden as a country where men and women have equal opportunities, traditional gender roles continue to constrain male and female activities and opportunities. The gender division of labor within the family, as well as within society as a whole, is central to the conceptual framework for the theoretically oriented analysis that is founded in neoclassical theory. Another theoretical feature is the application of a long-term historical as well as a gender perspective. Empirically, this study analyzes fertility change, labor force participation and transitions in connection with childbirth, educational segregation, and leaving home; using quantitative, macro-level and micro-level, data as well as qualitative sources.During the twentieth century, women’s advances in education overtook the lead position of men, female labor force participation increased, and the gender wage gap narrowed considerably. These economic changes generated demographic responses, notably timing effects on fertility that made the period fertility rate fluctuate, as the incentive structure for potential mothers changed and the relative cost of children increased. Change was, however, concentrated to distinct periods, namely the 1920s, the post-war 1940s, and the 1960s and 1970s. The 1990s also emerges as an important period of change. The results of this study indicate that women changed their behavior much more than men during these periods as opportunities for women to partake in production increased through economic structural change. Moreover, policy reforms that facilitated the combination of productive and reproductive activities were effectuated. Against the background of structural change in the Swedish economy, women over time chose different strategies, meaning different combinations over the life cycle of education, career and fertility.This study of the long-term development of education, labor force participation and fertility contributes to our understanding of important facets of the twentieth century and why the road to gender equality has been so slow.

Disputation

2003-03-21
10:15
EC III 211
 • Elyce J. Rotella (Professor)

Nyckelord

 • Economic History
 • longitudinal analysis
 • time series analysis
 • 20th century Sweden
 • compatibility
 • division of labor
 • gender
 • structural change
 • fertility
 • Education
 • labor force participation
 • Social and economic history
 • Ekonomisk och social historia

Övriga

Published
 • ISSN: 1400-4860
 • ISBN: 91-22- 0200-4

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu.se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen