Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Social sårbarhet utifrån ett medborgarperspektiv.

I Risk och sårbarhetsanalyser: Utgångspunkter för praktiskt arbete, FRIVA, LUCRAM.
Författare:
Publiceringsår: 2007
Språk: Svenska
Sidor: 5
Dokumenttyp: Rapport
Förlag: Lund University Centre for Risk Analysis and Management

Sammanfattning

När extraordinära händelser inträffar, handlar de
akuta insatserna för de drabbade om livräddning och
akutsjukvård. Annan praktisk hjälp t.ex. att åtgärda
vattenförsörjning och återställa infrastruktur ingår i
kommunernas och andra myndigheters insatser.
Sedan slutet av 1980-talet har även det psykologiska
och sociala stödet uppmärksammats. I samband med
s.k. Kistaolyckan 1988, då skolelever dog i en
bussolycka i Norge, blev det tydligt att de drabbades
behov av information, psykologiskt och socialt stöd
var stort. Efter Kistaolyckan har krisgrupper bildats i
kommunerna på rekommendation av socialstyrelsen i
form av POSOM-grupper (psykologiskt och socialt
omhändertagande).
Syftet med detta informationsblad är att förmedla
resultat från några undersökningar som tar upp
medborgarnas erfarenheter av hur de fått både
praktisk hjälp och psykologiskt stöd i samband med
extraordinära händelser. Medborgarnas kunskaper är
värdefulla och kan bidra till en bättre krishantering
och risk- och sårbarhetsanalys. Undersökningarna
berör händelser som stormen Gudrun 2005,
tsunamin 2004, branden i Göteborg 1998 och några
andra händelser.
Sårbarhet används ofta som en term i analyser av
tekniska system. Begreppet ”social sårbarhet”
beskriver hur grupper av människor på olika sätt
drabbas av extraordinära händelser. Med socialt
sårbara grupper avses av tradition en del äldre, vårdoch
omsorgstagare, barn och personer med nedsatt
funktionsförmåga. Det är grupper som till vardags
kan vara beroende av tillsyn, vård eller omsorg och
därför är i behov av stöd även i samband med
katastrofer. Dessutom kan det hända att grupper som
annars inte är sårbara blir det i samband med en
katastrof. I samband med en extraordinär händelse
drabbas ofta alla medborgare i ett område oavsett om
de är sårbara eller inte. I denna text används till stora
delar begreppet ”de drabbade” för att markera alla
berörda eftersom de intervjuade inte alltid kan räknas
bland socialt sårbara.

Disputation

Nyckelord

 • Human Geography
 • sårbara grupper
 • POSOM
 • medborgare
 • krisgrupper
 • psykologiskt och socialt omhändertagande
 • kris
 • Social sårbarhet
 • kommuner

Övriga

 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Published
 • FRIVA
 • LUCRAM (Lund University Center for Risk Analysis and Management

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen