Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Den fysiska miljöns betydelse för sjukvård och omsorg

Författare:
Publiceringsår: 2007
Språk: Svenska
Sidor: 47-52
Publikation/Tidskrift/Serie: Omsorg: nordisk tidsskrift for palliativ medisin
Volym: 24
Nummer: 2
Dokumenttyp: Artikel
Förlag: Fagbokforlaget

Sammanfattning

Redan romarna anlade fältsjukhus i natursköna områden för att rehabiliteringen
skulle fungera bra. Även i modern tid har man uppfört sjukhus i parkmiljöer
i syfte att förbättra hälsan hos patienterna. Sjukhusen har gärna utformats
så att det är lätt att ta sig ut till de omgivande markerna, fönstren vetter
utåt och trädgårdar planeras för att ge patienterna kontakt med naturmiljön. I
slutet av 1800-talet påpekade Florence Nightingale att olikheter i design och
konstruktion kunde förklara skillnader i patienternas överlevnad mellan olika
sjukhusbyggnader. Med utgångspunkt i samtida psykologisk forskning förespråkade
Humphry Osmond i slutet av 1950-talet återigen betydelsen av den fysiska miljön för patienternas väl. Några år senare hölls den första arkitekturpsykologiska
konferensen (vad som sedermera blev miljöpsykologi) i Salt Lake City, Utah, USA. Vid konferensen diskuterade läkare, psykologer och arkitekter utformningen av bland annat mentalsjukhus (1). Idag finns återigen ett intresse
för den fysiska miljön inom vården och miljöns roll i den läkande processen.Miljöpsykologi är ett i grunden tvärvetenskapligt
ämne, vilket vuxit fram ur ett samarbete mellan framför
allt psykologer och arkitekter, men även med betydande
bidrag från andra professioner. Ämnet studerar människors
psykologiska och fysiologiska samspel med omgivningen,
i syfte att skapa en humant byggd miljö och en
god relation till naturmiljö (2). I denna artikel beskriver
vi en del av denna forskning, framför allt om miljöer för
sjukvård, psykiatrisk vård och åldringsvård, alltifrån
sjukhus till särskilt boende, samt miljöer för undervisning
av barn med särskilda behov. Tonvikten ligger på
vår egen forskning som bedrivs vid Miljöpsykologiska
Enheten vid Lunds Tekniska Högskola i södra Sverige.
Mycket av denna forskning har tagit sin utgångspunkt i
en holistisk teori för samspelet mellan människa och
miljö (the Human Environment Interaction-model; 3).

Disputation

Nyckelord

  • Building Technologies

Övriga

Published
Yes
  • ISSN: 0800-7489

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen