Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nyckeltal under luppen - kommunernas väghållning

Författare:
Publiceringsår: 1999
Språk: Svenska
Sidor:
Dokumenttyp: Rapport
Förlag: Svenska kommunförbundet

Sammanfattning

En del av kostnadsskillnaderna mellan kommunernas väghållning är resultat av demografiska och geografiska variationer, såsom trafikbelastning och klimat. Dessa kostnadsskillnader är svåra att förändra, åtminstone på kort sikt. På lång sikt kan delar av kostnadsmassan påverkas genom att anlägga ett strategiskt kostnadsperspektiv vid planeringen av stadens infrastruktur. Denna studie anlägger emellertid ett mer närliggande perspektiv och fokuserar i huvudsak de kostnadsvariationer som förklaras av att kommunerna redovisar sina kostnader på olika sätt.Kostnadsdata i ”Kommunernas väghållning” baseras på kommunernas egna väghållningsuppgifter och presenteras i form av både en kommunövergripande och en kommunvis redovisning. Ambitionen med den kommunvisa redovisningen är att den skall ge möjligheter till intressanta kostnadsjämförelser och diskussioner mellan kommuner om orsaker till kostnadsvariationer. För att detta skall vara möjligt är det emellertid viktigt att den verksamhetsdata som kommunerna rapporterar också verkligen återspeglar en rättvisande bild av verksamhetens resursförbrukning och hur den fördelar sig mellan olika delverksamheter.För att närmare studera hur detta förhåller sig har vi analyserat hur val, beräkning och sammanställning av materialets kostnadsdata sker. Vi har också analyserat i vilka sammanhang nyckeltalen används och vilka behoven är av alternativa nyckeltalsbeskrivningar. I sin helhet omfattar studien nedanstående områden:• Analys av nuvarande nyckeltals tillförlitlighet vid kostnadsjämförelser• Analys av hur nuvarande nyckeltal används i verksamheten• Förslag till presentationsform som underlättar kostnadsjämförelser• Diskussion runt alternativa beskrivningar av verksamheten, förutom volym och kostnader.Studien är genomförd i tre etapper, varav de två första är avrapporterade som separata delstudier. Föreliggande rapport är en bearbetad sammanfattning av delstudierna. Den innehåller också förslag till alternativa sätt att presentera nyckeltalen och förslag till några nya nyckeltal.

Nyckelord

  • Economics and Business
  • Performance measurement
  • management
  • benchmarking

Övriga

Published
  • ISBN: 91-7099-826-4

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu.se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen