Meny

Du är här

Huvudområden

för examina enligt 2007 års examensordning

Här hittar du alla ämnen som kan utgöra huvudområden för våra generella examina. Huvudområdena tillämpas från och med 1 juli 2007.

I listan ser du på vilken eller vilka nivåer de olika ämnena kan utgöra huvudområde i en examen; K=Kandidat, M=Magister, MA=Master. Ämnena är sorterade efter fakultet.

Ekonomihögskolan

 • Demografi (M, MA)
 • Ekonomisk demografi (M, MA)
 • Ekonomisk historia (K, M, MA)
 • Ekonomisk tillväxt, innovationer och rumslig dynamik (M, MA)
 • Ekonomisk utveckling och tillväxt (M, MA)
 • Entreprenörskap (M)
 • Europeisk handelsrätt (M, MA)
 • Finans (M, MA)
 • Forskningsmetodik i nationalekonomi (M)
 • Företagsekonomi (K, M, MA)
  - fördjupning i internationell marknadsföring och varumärken (M)
  - fördjupning i globalisering, varumärken och konsumtion (M)
  - fördjupning i ledarskap, kunskap och förändringsprocesser (M)
  - fördjupning i företagsfinansiering (M)
  - fördjupning i redovisning och revision (M)
  - fördjupning i redovisning och ekonomistyrning (M)
 • Företagsekonomisk analys (M, MA)
 • Företagsekonomisk forskningsmetod (M)
 • Handelsrätt (K)
 • Hälsoekonomi (M)
 • Informatik (K)
 • Informationssystem (M)
 • Internationell ekonomi med fokus på Kina (M)
 • Internationell handelspolicy och regelverk för handel (M, MA)
 • Management (M, MA)
 • Nationalekonomi (K, M, MA)
 • Skatterätt (M, MA)
 • Statistik (K, M, MA)
 • Technology Management (MA)
 • Underrättelseanalys (K)

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Centrum för teologi och religionsvetenskap

Religionsvetenskap (K, M, MA)
- specialisering i etik (K, M, MA)
- specialisering i fördjupning i indiska religioner (M, MA)
- specialisering i islamologi (K, M, MA)
- specialisering i judaistik (K, M, MA)
- specialisering i (migration, etnicitet och religion) migrationsvetenskap (M, MA)
- specialisering i religionsbeteendevetenskap (M, MA)
- specialisering i religionsfilosofi (M, MA)
- specialisering i religionshistoria (K, M, MA)
Teologi (K, M, MA)
- specialisering i gamla testamentets exegetik (M, MA)
- specialisering i nya testamentets exegetik (M, MA)
- specialisering i kyrkohistoria (M, MA)
- specialisering i missionsvetenskap med ekumenik (M, MA)
- specialisering i praktisk teologi (M, MA)
- specialisering i systematisk teologi (M, MA)
Religionsvetenskap och teologi
- specialisering i bibelvetenskap (K, M, MA)
- specialisering i kyrko- och missionsstudier (K, M, MA)
- specialisering i tros- och livsåskådningsvetenskap (K, M, MA)
- specialisering i religionshistoria och religionsbeteendevetenskap (K, M, MA)
Religious Roots of Europe (MA)

Historisk-filosofiska sektionen

 • Antikens kultur och samhällsliv (K)
 • Arkeologi och antikens historia (M, MA)
  - specialisering i arkeologi (M, MA)
  - specialisering i historisk osteologi (M, MA)
  - specialisering i historisk arkeologi (M, MA)
  - specialisering i antikens kultur och samhällsliv (M, MA)
 • Arkeologi (K)
 • Etnologi (K)
 • Historia (K, M, MA)
 • Historisk arkeologi (K)
 • Historisk osteologi (K)
 • Historiska studier (MA)
  - specialisering i historia (M upphört 100929), (MA upphört 130313)
  - specialisering i öst- och centraleuropakunskap (M, MA) – (upphört 100929)
 • Idé- och lärdomshistoria (K, M, MA)
 • Kognitionsvetenskap (MA)
 • Konsthistoria och visuella studier (K)
 • ABM: kommunikation av information och kultur i arkiv, bibliotek och museer (MA)
  - specialisering i arkivvetenskap (MA)
  - specialisering i biblioteks- och informationsvetenskap (MA)
  - specialisering i bokhistoria (MA) (upphört 130313)
  - specialisering i museologi (MA)
 • Kulturvetenskaper (K)
  - specialisering i bokhistoria (K)
  - specialisering i förlags- och bokmarknadskunskap (K)
  - specialisering i kulturadministration (K)
  - specialisering i intermediala studier (K)
  - specialisering i modevetenskap (K)
  - specialisering i digitala kulturer (K)
 • Musikvetenskap (K)
 • Praktisk filosofi (K, M, MA)
 • Teoretisk filosofi (K, M, MA))
 • Tillämpad kulturanalys (MA)
 • Visual Culture (MA)
 • Mänskliga rättigheter (K)

Språk- och litteraturcentrum

 • Arabiska studier (K) (Upphört att gälla 100929)
  - specialisering i mellanösternkunskap (K) (Upphört 100929)
  - specialisering i modern standardarabiska (K) (Upphört 100929)
 • Danska (K)
 • Engelska
  - specialisering i engelsk litteraturvetenskap (K)
  - specialisering i engelsk språkvetenskap (K)
 • Europastudier (K, MA)
 • Film- och medieproduktion (MA)
 • Filmvetenskap (K)
 • Franska (K)
 • Grekiska (K)
 • Nygrekiska (K)
 • Italienska (K)
 • Japanska (K)
 • Jiddisch (K)
 • Kinesiska (K)
 • Lingvistik (K)
  - specialisering i fonetik (K)
  - specialisering i allmän språkvetenskap (K)
 • Latin (K)
 • Moderna språk (K) (upphört att gälla 130313)
 • Litteratur-Kultur-Medier (M, MA)
  - specialisering i allmän/skandinavisk litteratur (M, MA) (t o m de som börjat ht 2011)
  - specialisering i allmän litteratur (M, MA)
  - specialisering i skandinavisk litteratur (M, MA)
  - specialisering i tyskspråkig litteratur (M, MA)
  - specialisering i engelskspråkig litteratur (M, MA)
  - specialisering i Jiddisch litteratur (M, MA)
  - specialisering i franskspråkig litteratur (M, MA)
  - specialisering i rysk litteratur (M, MA)
  - specialisering i spanskspråkig litteratur (M, MA)
 • Litteraturvetenskap (K)
  - specialisering i litteraturvetenskap (allmän) (K) (upphört 130313)
  - specialisering i barnlitteratur (K)
 • Litterärt skapande (K)
 • Mellanösternkunskap (K)
 • Modern standardarabiska (K)
 • Områdesstudier (K)
 • Nordiska språk (K)
 • Polska (K)
 • Rumänska (K)
 • Ryska (K)
  - specialisering i rysk litteraturvetenskap (K)
  - specialisering i rysk språkvetenskap (K)
 • Spanska (K)
 • Språk och språkvetenskap (M, MA)
  - specialisering i allmän språkvetenskap (M, MA)
  - specialisering i retorik (M, MA)
  - specialisering i arabiska (M, MA)
  - specialisering i engelska (M, MA)
  - specialisering i fonetik (M, MA)
  - specialisering i franska (M,MA)
  - specialisering i grekiska (M, MA)
  - specialisering i nygrekiska (M, MA)
  - specialisering i italienska (M, MA)
  - specialisering i japanska (M, MA)
  - specialisering i kinesiska (M, MA)
  - specialisering i latin (M, MA)
  - specialisering i spanska (M, MA)
 • - specialisering i svenska/nordiska språk (M, MA)
  - specialisering i tyska (M, MA)
  - specialisering i ryska (M, MA)
  - specialisering i rumänska (M, MA)
 • Språkteknologi (K)
 • Svenska (K)
  - specialisering i svenska som andraspråk (K)
  - specialisering i svenska, språklig inriktning (K)
  - specialisering i språkkonsultarbete (K)
 • Svenska- språk och litteratur (K)
 • Teaterns teori och praktik (K)
 • Tyska (K)
 • Öst- och centraleuropakunskap (K)
 • Översättning (Översättarutbildningen) (M, MA)
  - specialisering i engelska (M, MA)
  - specialisering i spanska (M, MA)
  - specialisering i italienska (M, MA)
  - specialisering i tyska (M, MA)
  - specialisering i franska (M, MA)
 • European Studies (MA)

Övrigt

 • Journalistik (K)
 • Mediehistioria (K, M)
 • Mellanösternstudier (MA)
 • Pressvetenskap (K) (upphört 100929)
 • Retorik (K)

Naturvetenskapliga fakulteten

 • Atmosfärsvetenskap och biogeokemiska kretslopp (MA)
 • Astrofysik (MA)
 • Biologi (K, M, MA)
  - fördjupning i akvatisk ekologi (MA)
  - fördjupning i bevarandebiologi och naturvård (MA)
  - fördjupning i växtekologi (MA)
  - fördjupning i zooekologi (MA)
  - fördjupning i ekologi (MA)
 • - fördjupning i marinbiologi (MA)
 • Datavetenskap (K, MA)
 • Fysik (K, M, MA)
 • Geografisk informationsvetenskap och fjärranalys för modelleringoch miljöövervakning (MA)
 • Geologi (K, M, MA)
 • Geomatik (MA)
 • Kemi (K, M, MA)
 • Matematik (K, M, MA)
 • Matematik med fördjupning i numerisk analys (MA)
 • Matematisk statistik (MA)
 • Medicinsk strålningsfysik (MA)
 • Miljö- och hälsoskydd (M, MA)
 • Miljövetenskap (K, M, MA)
  - fördjupning i tillämpad klimatstrategi (filosofie) (MA)
 • Molekylärbiologi (K, M, MA)
  - fördjupning i mikrobiologi (MA)
  - fördjupning i medicinsk biologi (MA)
  - fördjupning i genetik och bioteknik (MA)
 • Nanokemi (MA)
 • Naturgeografi och ekosystemanalys (K, M, MA)
 • Proteinvetenskap (MA)
 • Synkrotronljusbaserad vetenskap (MA)

Samhällsvetenskapliga fakulteten

 • Freds- och konfliktvetenskap (K)
 • Genusvetenskap (K, M, MA)
 • Geografi (K, M, MA)
 • Humanekologi (K, M, MA)
 • Medie- och kommunikationsvetenskap (K, M, MA)
 • Pedagogik (K, M, MA)
 • Psykologi (K, M, MA)
 • Rättssociologi (K, M, MA)
 • Samhällsgeografi (K, M, MA)
 • Service Management (K, M, MA)
 • Socialantropologi (K, M, MA)
 • Socialt arbete (K, M, MA)
 • Sociologi (K, M, MA)
 • Statsvetenskap (K, M, MA)
 • Strategisk kommunikation (K, MA)
 • Utvecklingsstudier (K, M)
 • Välfärdspolitik och management (MA)

Trafikflyghögskolan

 • Mänskliga faktorer och systemsäkerhet (M)
 • Praktisk flygvetenskap (K)

Fakultetsöverskridande utbildning

 • Bioinformatik (MA)
 • Geografisk informationsvetenskap (MA)
 • Miljöarbete ur ett management- och policyperspektiv (MA)

Utbildning utanför fakultet

 • Asienstudier (MA)
 • Innovation och forskningspolitik (CIRCLE) (MA)
 • Miljö- och hållbarhetsvetenskap (LUMES) (M, MA)
Sidansvarig:
kontaktinformation

Examensavdelningen
examen [at] stu [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 01 00

Telefontid:
Måndagar 9.00–10.00
Tisdagar 14.00–15.00
Torsdagar 9.00–10.00

Besökstid:
Måndag-torsdag kl 10-12 och 13-15
Fredag kl 10-12
Vänligen boka ditt besök i förväg genom att skriva till examen [at] stu [dot] lu [dot] se.

Besöksadress:
Sektionen Student och utbildning
Genetikhuset,
Sölvegatan 29, Lund

karta på hitta.se

Telefax:
046-222 04 95

Postadress:
Examensavdelningen
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund

 

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen