Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Historieprofessor: Inget krigshot mot Sverige

bild av broschyren Om krisen eller kriget kommer
I veckan skickas broschyren ut till alla svenska hushåll

Det är krisberedskapsvecka i Sverige och just nu skickar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” för fjärde gången sedan 40-talet. Historieprofessorn Kristian Gerner reflekterar över broschyrens historiska sammanhang och tycker anspelningarna till andra världskriget är överdrivna.

- Broschyren gör givetvis att tanken återgår till flydda tider. År 1943 skickade Statens informationsbyrå(SI) ut ”Om kriget kommer – vägledning för rikets medborgare i händelse av krig”. Denna broschyr sändes ut i två nya upplagor, 1952 och 1961. Då hade underrubriken ändrats till ”vägledning för Sveriges medborgare” och gavs ut av Kungliga Civilförsvarsstyrelsen.

Kan du nämna några stora skillnader i syftet med dagens broschyr och den som gavs ut under andra världskriget?

- Statens informationsbyrå, som gav ut den första broschyren, skapades av regeringen redan i början av andra världskriget och kan faktiskt karaktäriseras som en censurbyrå: den svenska pressen, radion etc. ålades att inte publicera sådant ”som med hänsyn till det politiska eller militära läget icke böra förekomma". Samlingsregeringen ville inte låta oförvägna frispråkiga andar som Torgny Segerstedt i Handelstidningen eller Ture Nerman i Trots allt! provocera Nazityskland. ”Om kriget kommer” ska förstås i detta sammanhang. Det grundläggande var att mobilisera landets medborgare till psykologiskt försvar och materiella åtgärder inför befarat militärt anfall och ockupation av främmande makt. Det gällde att söka avvärja en tragedi för Sverige.

Och hur såg läget ut när den andra och tredje broschyren skickades ut, 1952 och 1961?

- Då rådde det kalla kriget. Statens informationsbyrå hade skrotats och ersatts av Civilförsvarsstyrelsen. Rubriken var fortfarande ”Om kriget kommer”, men underrubriken ”i händelse av krig” hade tagits bort. Det rådde inte något akut krigshot mot Sverige, men landet hade ett starkt militär försvar, ett invasionsförsvar, och det militära och det civila försvaret utgjorde ett totalförsvar. Det rådde allmän värnplikt för män. Det var fred i Europa och därför var tillägget om krig i underrubriken inte aktuellt.

Sedan gjordes ett långt uppehåll och ingen broschyr har alltså skickats ut förrän nu i dagarna…

- Åren 1989-1991 raserades muren i Berlin, Warszawapakten upplöstes och Sovjetunionen försvann. NATO och EU utvidgades till Baltikum och Centraleuropa. Tragedin i två akter, andra världskriget och kommunistregimernas förtryck i Central och Östeuropa, fick ett osannolikt lyckligt slut tack vare sovjetledarna Michail Gorbatjovs och Alexander Jakovlevs kreativa förstörelse av diktaturstaten. Det rådde eufori hos Sveriges politiska ledare, oavsett partifärg. Det militära försvaret rustades ner och MSB, som bildades år 2009, fick ansvaret för, just det ”samhällsskydd och beredskap”. Hotet om krig försvann ur synbilden.

Och hur ser du på det politiska läget i dagens Europa? Kan man dra paralleller till andra världskriget eller det kalla kriget? 

- Det internationella politiska läget i Europa är idag krisartat, men krig råder bara i Ukrainas gränsområde till Ryssland och det är ett begränsat krig. Det är en tragedi för Ukraina och Ryssland. Inom EU, med förestående Brexit och närmast permanenta regeringskriser i Italien, Slovakien och Tjeckien kan situationen karaktäriseras som krisartad men det föreligger knappast något krigshot mot Sverige.

Varför tror du då att man skickade ut dagens broschyr om det inte föreligger något direkt krigshot?

- I mina ögon förefaller broschyren vara ett utflöde av lust hos regeringen att visa ansvarstagande för Sveriges säkerhet. Den betonar att förberedelserna för krig har varit ”mycket begränsade” och nu ska man ”stärka totalförsvaret”.

Tycker du inte att man borde ha skickat ut dagens broschyr?

- Det är förvisso inte fel att ge ut den nu aktuella broschyren. Men anspelningen på andra världskriget är överdrivet dramatiserande. Det visar reaktionerna i omvärlden. Där synes vissa tro att Sveriges regering upplever ett akut krigshot.

Läs om broschyren Om krisen eller kriget kommer  på MSBs hemsida

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.