Lunds universitets julexperter 2019 

Här är en lista över forskare från Lunds universitet som kan svara på många olika slags frågor som kan bli aktuella under de stundande helgerna, från A till Ö.

God jul önskar Lunds universitet!

A

Advent, jul och trettondag: historia, teologi och praktik

Stephan Borgehammar, professor i praktisk teologi, kan svara på frågor om uppkomsten och innebörden av det kristna jul- och trettondagsfirandet, adventsfastan, juldagarnas olika gudstjänster, julpsalmer m.m. 
046-222 46 98, Stephan.Borgehammar(at)teol.lu.se 

Advent och julhögtiden

De heliga skrifternas plats i vårt julfirande. Fredrik Lindström, professor i bibelvetenskap
046-222 90 53 eller 0702-67 03 12, fredrik.lindstrom(at)teol.lu.se. 

Antikonsumtion och hållbarhetstrender

Cecilia Fredriksson, professor i etnologi, kan svara på frågor om antikonsumtion och hållbarhetstrender, shop-stop och behovet av utrensningar.
046-42 35 66 42, cecilia.fredriksson(at)ism.lu.se

B

Bytesrätt av julklappar och konsumentköpsrätt


Docent Sacharias Votinius kan berätta mer om vad som gäller när man vill byta julklappar eller andra frågor som rör konsumenters rättigheter.
sacharias.votinius(at)jur.lu.se, 046-222 10 63, 0707-38 71 38

Bränder – med tanke på tomtebloss, levande ljus och annan grann belysning

Patrick Van Hees, professor i brandteknik, har kartlagt brandorsaker i svenska skolor. 
046-288 48 39 el 0703-16 59 35, patrick.van_hees(at)brand.lth.se

D

Djuretik/djurrätt

Tobias Linné, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap.
046-222 41 64, 0708-12 24 16, eller Tobias.Linne(at)kom.lu.se 

F

Fattig jul och hemlöshet

Hans Swärd, professor vid Socialhögskolan. Forskar om fattigdom, sociala problem, hemlöshet, socialt arbete och det sociala arbetets historia. 
046-222 94 15, Hans.Sward(at)soch.lu.se

Gällande hemlöshet, kontakta även Marcus Knutagård, Socialhögskolan
046-222 93 84, 30730- 62 66 82, Marcus.Knutagard(at)soch.lu.se

Torbjörn Hjort, docent vid Socialhögskolan. Forskar om fattiga familjers boende och konsumtion. Kan uttala sig om den psykologiska och praktiska svårigheten att vara sparsam fast man borde och varför fattigdom alltmer ses som ett personligt misslyckande snarare än ett samhällsproblem. 
046-222 30 61, 0707-39 62 56, torbjorn.hjort(at)soch.lu.se

Flyttfåglar

Hur gör fåglarna för att överleva vintern? Kommer fåglar sluta att flytta vid ett varmare klimat? Professor Åke Lindström arbetar med en inventering av fågelbeståndet.
046-222 49 68, Ake.Lindstrom(at)biol.lu.se

Förpackningar – smarta paket i jul

Annika Olsson är professor i förpackningslogistik vid Lunds Tekniska Högskola. Hon kan förpackningar, förpackningsdesign för hållbar utveckling och förpackningslogistik i allmänhet.
046-222 97 34, 0705-22 45 69, annika.olsson(at)plog.lth.se

H

Handel, marknadsföring och varumärken i julhandeln

Johan Anselmsson, professor på Ekonomihögskolan, kan svara på frågor om företags marknadsföring under julen, detaljhandel, värden som driver försäljning, starka varumärken och prissättningsstrategier.
0709-96 76 80 eller johan.anselmsson(at)fek.lu.se

Husen som fungerar när midvinterns köld är hård

Maria Wall, universitetslektor vid Energi och Byggnadsdesign, arbetar med frågor kring energieffektiva byggnader och solenergiplanering för en ökad förnybar energiproduktion.
046-222 96 62, maria.wall(at)ebd.lth.se

Hållbar jul - energianvändning

Lars J Nilsson, professor i miljö- och energisystem, LTH. Lars J Nilsson arbetar med frågor om effektiv användning av energi och om hur utvecklingen kan gå mot ett hållbart samhälle.
046-222 46 83, Lars_J.Nilsson(at)miljo.lth.se

Max Åhman, forskare i miljö- och energisystem, LTH.
046-222 95 43, max.ahman(at)miljo.lth.se

Hållbar jul - konsumtion

Mikael Klintman, professor i sociologi, forskar om hållbar konsumtion. 
046-222 88 34, 0702-84 55 48, Mikael.Klintman(at)soc.lu.se

Max Koch, professor i socialt arbete, forskar om hållbar konsumtion och ekonomisk nedväxling 
0739-92 37 19, 046- 222 12 68, max.koch(at)soch.lu.se 

Hållbar jul - miljöfilosofi

Johannes Persson, professor i teoretisk filosofi, kan svara på miljöfrågor med filosofisk anknytning.
046-222 09 24, Johannes.Persson(at)fil.lu.se

I

Influensa, vaccinationer, virus och bakterier

Kristian Riesbeck, professor i klinisk bakteriologi och överläkare
040-33 84 94, 0730-37 74 33, kristian.riesbeck[at]med.lu.se

J

Julbordets kemi

Ulf Ellervik, professor i organisk kemi. Kan diskutera julbordets kemi, men också andra områden, som ond kemi och kärlekens kemi.
046-222 82 20, 0702-20 53 94, Ulf.Ellervik(at)chem.lu.se

Julgranar, kvalster, kryp och insekter

Marcus Stensmyr, universitetslektor på biologiska institutionen kan berätta om vilka kryp vi tar in i våra hem och väcker till liv när vi köper eller hugger vår julgran.
046-222 37 87, 0703-65 74 44, marcus.stensmyr(at)biol.lu.se

Petter Öhrn, forskare vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap. Kan allt om angrepp från granbarkborrar, som blivit värre efter rekordtorkan.
petter.ohrn[at]nateko.lu.se, +46 73 656 75 57

Julmatens näringslära

Yvonne Granfeldt, professor med inriktning på näringslära och prefekt vid Institutionen för livsmedelsteknik. Hon kan berätta om julbordets nyttigheter. 
0705-69 33 75, yvonne.granfeldt(at)food.lth.se

Julmat förr och nu

Håkan Jönsson, etnolog
046-222 95 12, Hakan.Jonsson(at)kultur.lu.se

Julens stjärna - aktuell astronomi

Lennart Lindegren, professor i astronomi
046-222 73 09, Lennart.Lindegren(at)astro.lu.se

Sofia Feltzing, professor i astronomi
046- 222 72 94, Sofia.Feltzing(at)astro.lu.se

Julskinkan, korven och syltan

Eva Tornberg, professor emeritus i livsmedelsteknik. Hon kan berätta om hur man tillagar skinkan med bästa resultat.
046-222 48 21, eva.tornberg(at)livstek.lth.se

K

Klimatförändringar

De flesta drömmer om en vit jul. Men hur blir det med den saken i framtiden? Klimatförändringarna kommer göra att det snöar mindre på vissa ställen. Och mer på andra.

Klimatförändringar och arktiska ekosystemen

Torben Christensen, institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper, 
046-222 37 43, 0709-56 37 43, Torben.Christensen(at)nateko.lu.se

Klimatförändringar och den biologiska mångfalden

Henrik Smith, professor i biologisk mångfald 
046-222 93 79, 0709-78 20 56, Henrik.Smith(at)biol.lu.se

Klimatförändringar och skogen

Anders Lindroth, institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper, studerar klimateffekter på skog och kolets kretslopp.
046-222 04 74, anders.lindroth(at)nateko.lu.se

Klimat och vit jul

Margareta Johansson, forskare vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap. Kan Arktis, Abisko och klimatförändringarna i tomtens trakter, margareta.johansson[at]nateko.lu.se, +46 46 222 44 80

Kreativitet, sömn och drömmar

Ingegerd Carlsson, professor i psykologi. Forskar om kreativitet, har bl.a. kunskap om kreativitet i förhållande till sömn och drömmar. 
46-222 87 64, Ingegerd.Carlsson(at)psychology.lu.se

Krubbor

Anders Jarlert, kyrkohistoriker, kan svara på frågor om julkrubbans korta historia, 
046-222 90 37, Anders.Jarlert(at)teol.lu.se 

M

Maria – hur länge ammade Maria? 

Elisabeth Iregren, vid avdelningen för Historisk osteologi, kan berätta vad vi vet om barnavård i äldre tider. 
0706-72 97 49, elisabeth.iregren(at)ark.lu.se

Mode och modets relation till julen

Philip Warkander, lektor i modevetenskap, kan svara på frågor som handlar om mode ur ett kulturvetenskapligt perspektiv, med hållbarhetsfokus eller om modets roll i samhället i stort, alternativt modets relation till julen. 
0734-09 85 23, philip.warkander(at)kultur.lu.se

Muta eller julklapp?

Malin Åkerström och David Wästerfors forskar om mutor och bestickningar och svenskars inställning till detta.
046-222 80 41, Malin.Akerström(at)soc.lu.se
046-222 82 03, David.wasterfors(at)soc.lu.se 

S

Samverkan mellan akademi och praktik

Anna Jonsson, docent i företagsekonomi, Ekonomihögskolan, kunnig inom frågor som berör samverkan, lärande och kunskapsförsörjning och aktuell med essäsamlingen ”Kampen om kunskap – akademi och praktik” som belyser frågor om kunskapens betydelse i samhället.
0708-69 89 99, anna.jonsson(at)fek.lu.se

Smitta – julförstöraren 

Undvik luftburen smitta, däribland kräksjukevirus. Jakob Löndahl, universitetslektor vid Ergonomi och aerosolteknolog kan berätta om detta.
046-222 05 17, 0735-51 86 36, jakob.londahl(at)design.lth.se 

Snö i stora mängder – risk att taket rasar in?

Erik Serrano, professor och avdelningsföreståndare vid Byggnadsmekanik, LTH, svarar. 046-222 03 19, 0727-33 31 61, erik.serrano(at)construction.lth.se

Sopor– vad och hur mycket slänger vi kring jul? 

Lynn Åkesson, professor i etnologi, har forskat om vad sopor, källsortering, rent och orent betyder, både i symbolisk och konkret mening. 
046-222 41 29, Lynn.Akesson(at)kultur.lu.se

Stress och återhämtning – betydelse för hälsan

Hur klarar vi oss genom julstressen med allt vad det innebär av ”måsten”.

Frida Eek, docent i epidemiologi och fysioterapeut, forskar kring idrottsmedicin, folkhälsa, epidemiologi och stressens och återhämtningens betydelse för människors hälsa och välbefinnande.
0736-74 48 34, frida.eek[at]med.lu.se

Per Johnsson, psykolog, kan berätta mer om hur man på bästa sätt kan hantera julstressen. 
046-2228771, 0727-43 03 33, Per.Johnsson(at)psychology.lu.se

T

Trafik på vintern

Helena Svensson, utbildningskoordinator vid K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, och doktor i kollektivtrafik.
0705-09 90 89, helena.svensson(at)tft.lth.se

Turism

Stefan Gössling forskar om turismens inverkan på klimat/miljö. 
0704-92 26 34, Stefan.Gossling(at)ism.lu.se

V

Välgörenhet

De underliggande psykologiska mekanismerna till varför vi vill hjälpa andra. Arvid Erlandsson, doktor i psykologi vid Lunds och Linköpings universitet.
046-222 46 08, arvid.erlandsson(at)psy.lu.se

Vinter, kyla, andningssvårigheter och köldchock

För de flesta människor med astma innebär vinterns kyla extra besvär – ju kallare och torrare luft desto större påfrestningar på luftvägarna. För dem med köldastma kan de stora skillnaderna mellan ute och inne medföra. Idrottare kan vara extra utsatta. Ellen Tufvesson, forskare inom lungmedicin och allergologi kan besvara frågor kring astma och andningssvårigheter, 046-222 78  28, 0736-401916, ellen [dot] tufvesson [at] med [dot] lu [dot] se

Vit jul

Vaughan Phillips, lektor Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap. Kan allt om hur snö/iskristaller bildas i moln
vaughan.phillips[at]nateko.lu.se, +46 46 222 17 32

 

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.