Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lunds universitets valexpertlista 2022

bild på tre kronor på riksdagshuset

Här finner du några av universitetets statsvetare, ekonomer, historiker med flera, som kan kommentera dagsaktuella händelser eller ge långsiktiga analyser kring frågor som rör valet 2022. 

Parlamentarism, partier och val (samtliga statsvetare)

Hanna Bäck, hanna [dot] back [at] svet [dot] lu [dot] se (hanna[dot]back[at]svet[dot]lu[dot]se), 046-222 01 61
Område: väljarbeteende, strategiskt röstande, regeringsbildning och koalitionspolitik

Annika Fredén, Annika [dot] freden [at] svet [dot] lu [dot] se (Annika[dot]freden[at]svet[dot]lu[dot]se), 046-222 45 54
Område: 
väljarbeteende och opinion

Anthoula Malkopoulu, anthoula [dot] malkopoulou [at] svet [dot] lu [dot] se (anthoula[dot]malkopoulou[at]svet[dot]lu[dot]se)
Område: Högerkantspartier

Malena Rosén Sundström, malena [dot] rosen_sundstrom [at] svet [dot] lu [dot] se (malena[dot]rosen_sundstrom[at]svet[dot]lu[dot]se), 046- 222 49 94
Område: 
Centerpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna

Anders Sannerstedt, anders [dot] sannerstedt [at] svet [dot] lu [dot] se (anders[dot]sannerstedt[at]svet[dot]lu[dot]se),
Område: Sverigedemokraterna, kommunalpolitik, lokalval, folkomröstningar

Florence Soflorence [dot] so [at] svet [dot] lu [dot] se (florence[dot]so[at]svet[dot]lu[dot]se)
Område: Partipolitik och val

Mikael Sundström, mikael [dot] sundstrom [at] svet [dot] lu [dot] se. Område: Centerpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna

Juridiska aspekter på val, överklagande av val samt regeringsbildning

Vilhelm Persson, professor i offentlig rätt, 046-222 10 09, vilhelm [dot] persson [at] jur [dot] lu [dot] se (vilhelm[dot]persson[at]jur[dot]lu[dot]se)

Henrik Wenander, professor i offentlig rätt, 073-053 88 17, henrik [dot] wenander [at] jur [dot] lu [dot] se (henrik[dot]wenander[at]jur[dot]lu[dot]se)

Expertinflytande i politiken

Maria Hedlund, statsvetare, maria [dot] hedlund [at] svet [dot] lu [dot] se (maria[dot]hedlund[at]svet[dot]lu[dot]se), 046-222 01 63

Åsa Knaggårdasa [dot] knaggard [at] svet [dot] lu [dot] se (asa[dot]knaggard[at]svet[dot]lu[dot]se), 046-222 01 64

EU och svenska valet, Europafrågor

Maria Strömvik, statsvetare, 046-222 04 87, maria [dot] stromvik [at] svet [dot] lu [dot] se (maria[dot]stromvik[at]svet[dot]lu[dot]se)

Anamaria Dutceac Segesten, statsvetare, anamaria [dot] dutceac_segesten [at] eu [dot] lu [dot] se (anamaria[dot]dutceac_segesten[at]eu[dot]lu[dot]se), 0768-07 55 28
Område: Sociala medier, valkampanjer, europapolitik, nationella och europeiska identiteter, Balkan, Öst- och Centraleuropa

Säkerhetspolitik, utrikespolitik och underrättelseanalys

Rickard Bengtsson, statsvetare, rikard [dot] bengtsson [at] svet [dot] lu [dot] se (rikard[dot]bengtsson[at]svet[dot]lu[dot]se), 046-222 89 39
Område: 
Nato- och EU-politik

Tobbe Pettersson, tobbe [dot] petterson [at] svet [dot] lu [dot] se (tobbe[dot]petterson[at]svet[dot]lu[dot]se)tobbe [dot] petterson [at] svet [dot] lu [dot] se (,) 046-222 89 33
Område: militär- och personbaserad underrättelseverksamhet, genusperspektiv på underrättelseverksamhet, underrättelsesamverkan, metoder och internationella operationer

Tony Ingesson, tony [dot] ingesson [at] svet [dot] lu [dot] se (tony[dot]ingesson[at]svet[dot]lu[dot]se)
Område: Metoder, vilseledning, psykologiska- samt organisationsperspektiv

Magnus Andersson, magnus [dot] andersson [at] svet [dot] lu [dot] se (magnus[dot]andersson[at]svet[dot]lu[dot]se)
Område: säkerhetstjänst, polisiär underrättelseverksamhet, terrorism och organiserad brottslighet

Johan Matz, johan [dot] matz [at] svet [dot] lu [dot] se (johan[dot]matz[at]svet[dot]lu[dot]se), 046-222 89 29
Område: s
ovjetisk och rysk utrikes- och säkerhetspolitik/säkerhetstjänst, underrättelseverksamhet

Wilhelm Agrell, wilhelm [dot] agrell [at] svet [dot] lu [dot] se (wilhelm[dot]agrell[at]svet[dot]lu[dot]se) 
Område: historiska perspektiv och svenskt underrättelseväsen

Karin Aggestam, karin [dot] aggestam [at] svet [dot] lu [dot] se (karin[dot]aggestam[at]svet[dot]lu[dot]se), 046-222 49 23, 0703-70 02 15
Område: utrikespolitik, diplomati och internationella förhandlingar, Mellanöstern

Annika Bergman Rosamond, annika [dot] bergman_rosamond [at] svet [dot] lu [dot] se (annika[dot]bergman_rosamond[at]svet[dot]lu[dot]se)
Område: g
enusperspektiv på utrikes- och försvarspolitik

Annika Björkdahl, annika [dot] bjordahl [at] svet [dot] lu [dot] se (annika[dot]bjordahl[at]svet[dot]lu[dot]se)
Område: genusperspektiv på utrikespolitik

Catarina Kinnvall, catarina [dot] kinnvall [at] svet [dot] lu [dot] se (catarina[dot]kinnvall[at]svet[dot]lu[dot]se) 
Område: säkerhetspolitik

Mi Lennhag, mi [dot] lennhag [at] svet [dot] lu [dot] se (mi[dot]lennhag[at]svet[dot]lu[dot]se) 
Område: Öst- och Centraleuropa

Politisk polarisering och politik i sociala medier

Nils Gustafsson, nils [dot] gustafsson [at] isk [dot] lu [dot] se (nils[dot]gustafsson[at]isk[dot]lu[dot]se), 042-35 65 18

Desinformation och påverkan av svenska valet

James Pamment, strategisk kommunikation, James [dot] pamment [at] isk [dot] lu [dot] se (James[dot]pamment[at]isk[dot]lu[dot]se), 042-35 65 82

Demokratifrågor

Ylva Stubbergaard, statsvetare, ylva [dot] stubbergaard [at] svet [dot] lu [dot] se (ylva[dot]stubbergaard[at]svet[dot]lu[dot]se) 046-222 80 49

Intresseorganisationer och civilsamhället

Ylva Stubbergaard, statsvetare,  ylva [dot] stubbergaard [at] svet [dot] lu [dot] se (ylva[dot]stubbergaard[at]svet[dot]lu[dot]se), 046-222 80 49 

Annika Bergman Rosamond, annika [dot] bergman_rosamond [at] svet [dot] lu [dot] se (annika[dot]bergman_rosamond[at]svet[dot]lu[dot]se)
Område: 
Populärkultur och politik, med betoning på kändisskap

Makteliter inom civilsamhället

Håkan Johansson, socialt arbete, hakan [dot] johansson [at] soch [dot] lu [dot] se (hakan[dot]johansson[at]soch[dot]lu[dot]se), 046-222 09 88, 0708-49 48 67 

Malin Arvidsson, socialt arbete, malin [dot] arvidson [at] soch [dot] lu [dot] se (malin[dot]arvidson[at]soch[dot]lu[dot]se)046-222 79 51  

Statistik och valprognoser

Jonas Wallin, universitetslektor i statistik, jonas [dot] wallin [at] stat [dot] lu [dot] se (jonas[dot]wallin[at]stat[dot]lu[dot]se)
Område: främst spatial (rumsberoende) statistisk och högdimensionell statistik, men även stokastisk modellering/maskininlärning inom epidemiologi. Även bayesiansk modellering inom “polls-of-polls" och valprognoser.

Riksbank, penningpolitik, bostadsmarknad, finanskris

Fredrik NG Andersson, docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan, fredrik_n_g [dot] andersson [at] nek [dot] lu [dot] se (fredrik_n_g[dot]andersson[at]nek[dot]lu[dot]se), 046-222 46 44 (kan även svara på frågor om klimat och hållbar utveckling hur ett makroekonomiskt perspektiv)

Arbetsmarknadspolitik

Niklas Selberg, forskare i arbetsrätt, niklas [dot] selberg [at] jur [dot] lu [dot] se (niklas[dot]selberg[at]jur[dot]lu[dot]se), 046-222 11 38
Område: för frågor om arbetsmarknad, arbetsrätt, gig-ekonomi, arbetskraftsmigration, nya LAS, kollektivavtal, stridsåtgärder

Andreas Inghammar, docent i handelsrätt på Ekonomihögskolan, andreas [dot] inghammar [at] har [dot] lu [dot] se (andreas[dot]inghammar[at]har[dot]lu[dot]se), 0733-91 96 02
Område: frågor om socialförsäkringar, pension, arbetsmarknadsfrågor, arbetsrätt, EU-arbetsrätt, diskrimineringsfrågor (särskilt i arbetslivet).

Roland Paulsen, docent i sociologi vid Ekonomihögskolan, roland [dot] paulsen [at] fek [dot] lu [dot] se (roland[dot]paulsen[at]fek[dot]lu[dot]se), 046-222 32 64, 0737-83 93 37
Område: I synnerhet frågor om Arbetsförmedlingen, arbetstidsförkortning och psykisk ohälsa

Anders Kjellberg, professor i sociologi, anders [dot] kjellberg [at] soc [dot] lu [dot] se, +46 46 222 88 47, https://www.soc.lu.se/anders-kjellberg
Område: forskar bland annat om arbetskraftsmigration och fackliga organisationer

Christopher Mathieu, docent i organisations- och arbetssociologi, christopher [dot] mathieu [at] soc [dot] lu [dot] se (christopher[dot]mathieu[at]soc[dot]lu[dot]se) https://www.soc.lu.se/christopher-mathieu
Område: arbetsmarknad och kulturfrågor

Martin Nordin, utredare på AgriFood på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, martin [dot] nordin [at] agrifood [dot] lu [dot] se (martin[dot]nordin[at]agrifood[dot]lu[dot]se), 0709-55 80 70
Område: Kan svara på frågor om inkomstojämlikhet, Skånes och Blekinges arbetsmarknad, jordbruk och land vs stad

Välfärdsfrågor

Niklas Altermark, niklas [dot] altermark [at] svet [dot] lu [dot] se (niklas[dot]altermark[at]svet[dot]lu[dot]se) 
Område: funktionhinderpolitik och socialpolitik

Moira Nelson, moira [dot] nelson [at] svet [dot] lu [dot] se (moira[dot]nelson[at]svet[dot]lu[dot]se), 046-222 89 46
Område: socialpolitik

Martina Axmin, forskare i socialrätt, martina [dot] axmin [at] jur [dot] lu [dot] se (martina[dot]axmin[at]jur[dot]lu[dot]se), 0704-77 89 85
Område: frågor om
socialförsäkringssystemet inklusive pensioner samt gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Titti Mattsson, professor i offentlig rätt med inriktning på socialrätt, medicinsk rätt, barnrätt, äldrerätt samt mänskliga rättigheter, titti [dot] mattsson [at] jur [dot] lu [dot] se (titti[dot]mattsson[at]jur[dot]lu[dot]se), 0703-27 74 63
Område: frågor rörande rättsliga, sociala och etiska frågor om socialtjänst och hälso- och sjukvård

Lina Maria Ellegård, docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan, lina_maria [dot] ellegard [at] nek [dot] lu [dot] se (lina_maria[dot]ellegard[at]nek[dot]lu[dot]se)046-222 86 80
Område: sjukvård med fokus på vårdval, konkurrens, ersättningsmodeller, digitalisering i primärvård.

Anders Anell, professor i företagsekonomi, anders [dot] anell [at] fek [dot] lu [dot] se (anders[dot]anell[at]fek[dot]lu[dot]se), 0705-85 35 04
Område: medicin och hälsovetenskap, sjukvårdsorganisation. Har bl.a. utrett primärvårdens resurser, styrning och organisation

Tommy Andersson, professor i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan, tommy [dot] andersson [at] nek [dot] lu [dot] se (tommy[dot]andersson[at]nek[dot]lu[dot]se), 046-222 49 70
Område: forskar på smart matchning med AI – skolval, njurbyten, placering av flyktingar. Han har matematiska modeller för hur man ska matcha skolval och platser, liksom donator och mottagare gällande njurar och flyktingar med lämplig mottagningsort. Lyfter frågor om rättvisa, effektivitet och likabehandling med hjälp av algoritmer.

Pensioner

Agneta Kruse, universitetslektor i nationalekonomi (pensionerad) vid Ekonomihögskolan, agneta [dot] kruse [at] nek [dot] lu [dot] se, 0738-28 32 10, 046-222 86 69,
Område: svarar gärna på frågor om olika aspekter av pensionssystemet och pensionsreformer.

Andreas Inghammar, docent i handelsrätt vid Ekonomihögskolan, andreas [dot] inghammar [at] har [dot] lu [dot] se (andreas[dot]inghammar[at]har[dot]lu[dot]se), 0733-91 96 02
Område: frågor om socialförsäkringar, pension, arbetsmarknadsfrågor, arbetsrätt, EU-arbetsrätt, diskrimineringsfrågor (särskilt i arbetslivet)

Kändisar, aktivism och politik

Annika Bergman Rosamond, statsvetare, annika [dot] bergman_rosamond [at] svet [dot] lu [dot] se (annika[dot]bergman_rosamond[at]svet[dot]lu[dot]se), 046-222 46 91

Migration

Catarina Kinnvall, catarina [dot] kinnvall [at] svet [dot] lu [dot] se (catarina[dot]kinnvall[at]svet[dot]lu[dot]se), 0725-42 00 15, 046-222 80 94, 

Johan Sandberg, doktor och biträdande lektor i sociologi. Invandring och integration. johan [dot] sandberg [at] soc [dot] lu [dot] se (johan[dot]sandberg[at]soc[dot]lu[dot]se), +46 46 222 43 70, https://www.soc.lu.se/johan-sandberg

 

Martin Nordin, docent i nationalekonomi, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet samt utredare på Agrifood, martin [dot] nordin [at] agrifood [dot] lu [dot] se (martin[dot]nordin[at]agrifood[dot]lu[dot]se), 0709-55 80 70
Område: Migration samt migration inom Sverige, integration, land vs stad, inkomstutveckling för utanförskapsområden, utbildning och invandring.

Patrik Fridlund, docent i religionsfilosofiInterreligiösa relationer ur ett filosofiskt perspektiv, populism, post-truth 
patrik [dot] fridlund [at] ctr [dot] lu [dot] se (patrik[dot]fridlund[at]ctr[dot]lu[dot]se)+46-46-222 90 51, https://lu-se.zoom.us/j/7444521883talar engelska, franska, svenska.

Yafa Shanneik, areas of expertise: Islam, women, martial issues, refugee and migration, integration, school and education, Islam and Muslims in Europe, the Middle East. 0044-78-52-717-424.Speaks English, German and Arabic.

Nationalism, främlingsfientlighet och radikalisering

Hanna Bäck, statsvetare, hanna [dot] back [at] svet [dot] lu [dot] se (hanna[dot]back[at]svet[dot]lu[dot]se), 046-222 01 61

Catarina Kinnvall, statsvetare, catarina [dot] kinnvall [at] svet [dot] lu [dot] se (catarina[dot]kinnvall[at]svet[dot]lu[dot]se), 0725-42 00 15, 046-222 80 94

Ted Svensson, statsvetare, ted [dot] svensson [at] svet [dot] lu [dot] se (ted[dot]svensson[at]svet[dot]lu[dot]se), 046-222 03 43

Kriminalitet och straff

David Sausdal, sociolog och kriminolog. Forskar om gängkriminalitet, gränsöverskridande brottslighet och polisarbete. Har studerat dansk kriminalpolitik och kan uttala sig om skillnader mellan Danmark och Sverige.  +45 3155 5631, david [dot] sausdal [at] soc [dot] lu [dot] se (david[dot]sausdal[at]soc[dot]lu[dot]se)

Ulrika Andersson, professor i straffrätt, ulrika [dot] andersson [at] jur [dot] lu [dot] se (ulrika[dot]andersson[at]jur[dot]lu[dot]se)0702-57 34 04

Linnea Wegerstad, forskare i straffrätt, linnea [dot] wegerstad [at] jur [dot] lu [dot] se (linnea[dot]wegerstad[at]jur[dot]lu[dot]se)046-222 11 16

Områden för Ulrika Andersson och Linnea Wegerstad: Brott och straff, med särskilt fokus på sexualbrott och förtalsbrott under #metoo. Har debatterat mot höjda straff för våldtäkt.

Christian Dahlman, professor i allmän rättslära, christian [dot] dahlman [at] jur [dot] lu [dot] se, 070 666 0239
Område: Expert på bevisvärdering. 

 

Migrationsrätt och asylrätt i Sverige och Europa

Vladislava Stoyanova, docent vid Juridiska institutionen, 046 222 11 51, vladislava [dot] stoyanova [at] jur [dot] lu [dot] se

Eleni Karageorgiou, postdoktor vid Juridiska institutionen, 046 222 11 65, eleni [dot] karageorgiou [at] jur [dot] lu [dot] se
 

Miljö- och klimatpolitik

Markku Rummukainen, markku [dot] rummukainen [at] nateko [dot] lu [dot] se, +46 46 222 96 84
Professor i klimatologi Område: Klimat och klimatförändringen, klimatpolitik, FNs klimatpanel IPCC, skog och klimat.

Henrik Smith, henrik [dot] smith [at] biol [dot] lu [dot] se, +46 46 222 93 79 +46 70 978 20 56 Professor i zooekologi, ledamot i Klimatpolitiska rådet. Område: Biologisk mångfald, ”dubbelkrisen” biologisk mångfald och klimatförändringen – hur de interagerar, biologisk mångfald och finans.

Johannes StrippleJohannes [dot] stripple [at] svet [dot] lu [dot] se (Johannes[dot]stripple[at]svet[dot]lu[dot]se), 046-222 04 88, 0708-19 71 29
Område: svensk miljö- och klimatpolitik, berättelser om klimatframtider

Åsa Knaggårdasa [dot] knaggard [at] svet [dot] lu [dot] se (asa[dot]knaggard[at]svet[dot]lu[dot]se), 046-222 01 64
Område: svensk miljö- och klimatpolitik

Magdalena Bexell, magdalena [dot] bexell [at] svet [dot] lu [dot] se (magdalena[dot]bexell[at]svet[dot]lu[dot]se), 046-222 01 66
Område: globala hållbarhetsmålen, SDGs, Agenda 2030, EU och klimatpolitik

Energipolitik

Max Åhman, universitetslektor vid Miljö- och energisystem, max [dot] ahman [at] miljo [dot] lth [dot] se (max[dot]ahman[at]miljo[dot]lth[dot]se), 046-222 95 43
Område: klimatpolitik, energifrågor och industrins omställning

Lars J Nilsson, professor i Miljö- och energisystem, +46 46 222 46 83, lars_j [dot] nilsson [at] miljo [dot] lth [dot] se

Politik för energisäkerhet

André Månberger, Biträdande universitetslektor, Miljö- och energisystem  +46 46 222 41 30
andre [dot] manberger [at] miljo [dot] lth [dot] se

Elförsörjning, elprissättning

Max Åhman, universitetslektor, Miljö- och energisystem, max [dot] ahman [at] miljo [dot] lth [dot] se (max[dot]ahman[at]miljo[dot]lth[dot]se), 046-222 95 43

Hannes Sonnsjö, doktorand, Miljö- och energisystem, hannes [dot] sonnsjo [at] miljo [dot] lth [dot] se

Internationell handel, handelspolitik, handelsavtal, globalisering

Maria Persson, docent i nationalekonomi, maria [dot] persson [at] nek [dot] lu [dot] se (maria[dot]persson[at]nek[dot]lu[dot]se), 046-222 46 70

Skolpolitik

Mikael Sundström (statsvetare)mikael [dot] sundstrom [at] svet [dot] lu [dot] se (mikael[dot]sundstrom[at]svet[dot]lu[dot]se), 0705-81 17 03

Utbildnings- och språkforskare:

Anna Flyman Mattssonanna [dot] flyman_mattsson [at] nordlund [dot] lu [dot] se (anna[dot]flyman_mattsson[at]nordlund[dot]lu[dot]se), 070-331 98 70 
Område: svenska som andraspråk, ämnet i skolan, modersmålsundervisning, flerspråkighet i skolan

Elna Sivhed, doktorand inom utbildningsvetenskap. Praktiknära skolforskning genom ULF och skolans demokratiseringsuppdrag, governmentality och yrkesgymnasium. elna [dot] sivhed [at] uvet [dot] lu [dot] se (elna[dot]sivhed[at]uvet[dot]lu[dot]se)

Helén Persson, biträdande lektor i utbildningsvetenskap
Utbildningshistoria, läro- och kursplaner i framförallt historia, 1919-2022. helen [dot] persson [at] uvet [dot] lu [dot] se (helen[dot]persson[at]uvet[dot]lu[dot]se); 070-9244878

Johanna Gustafsson Lundberg, docent teologisk etik.
Forskningsfokus: religion och offentlighet, religionsdidaktik, skola, professionsetik. johanna [dot] gustafsson_lundberg [at] ctr [dot] lu [dot] se (johanna[dot]gustafsson_lundberg[at]ctr[dot]lu[dot]se)

Forskningspolitik och innovation

Olof Ejermo, professor i ekonomisk historia, innovationsekonomi, olof [dot] ejermo [at] ekh [dot] lu [dot] se (olof[dot]ejermo[at]ekh[dot]lu[dot]se)046-222 96 50, 0736-94 63 42
Område: investeringar i forskning och utveckling, innovation, företag, individer och akademi

Mats Benner, professor i forskningspolitik och rektor vid Ekonomihögskolan, mats [dot] benner [at] ehl [dot] lu [dot] se0725-43 49 39, 046-222 76 20,
Område: frågor som rör forskningspolitik, universitetsstyrning och relationer mellan stat och näringsliv

Anna Jonsson, docent i organisation vid Ekonomihögskolan, anna [dot] jonsson [at] fek [dot] lu [dot] se,  0708-69 89 99, 046-222 36 48
Område: kunskap och lärande i organisationer och samhälle.

Sociala medier och politisk aktivism

Tobias Linné, forskare i medie- och kommunikationsvetenskap, tobias [dot] linne [at] kom [dot] lu [dot] se (tobias[dot]linne[at]kom[dot]lu[dot]se)

Äldrefrågor/äldreforskning

Håkan Jönson, professor vid Socialhögskolan, hakan [dot] jonson [at] soch [dot] lu [dot] se (hakan[dot]jonson[at]soch[dot]lu[dot]se), 046-2221293, 073-316 77 34
Område: frågor om äldreomsorg, åldersdiskriminering, pensionärsorganisationer och sociala problem som drabbar äldre (missbruk, psykisk ohälsa hemlöshet etc)

Tove Harnett, docent i socialt arbete, tove [dot] harnett [at] soch [dot] lu [dot] se (tove[dot]harnett[at]soch[dot]lu[dot]se), 046- 222 14 26
Område: 
äldreomsorg 

Susanne Iwarsson, professor i gerontologi och äldrevård och koordinator för forskningscentrumet CASE vid Lunds universitet, susanne [dot] iwarsson [at] med [dot] lu [dot] se (susanne[dot]iwarsson[at]med[dot]lu[dot]se), 046-2221940, 070-317 31 11
Område: frågor som rör bostäder och närmiljö för den åldrande befolkningen. Kan ge breda perspektiv på åldrandet som fenomen, ålderism och vikten av att göra äldre delaktiga i forskningen och i samhället

Folkhälsa, socialmedicin, primärvårdsforskning

Juan Merlo, professor I socialmedicin, juan [dot] merlo [at] med [dot] lu [dot] se (juan[dot]merlo[at]med[dot]lu[dot]se), 0705-09 22 65
Område: jämlikhet och vård på lika villkor enligt behov och alla människors värdighet, skillnader i hälsa och sjukvårdskonsumtion

Jan Sundquist, professor i allmänmedicin, primärvårdsläkare och verksamhetschef vid Centrum för primärvårdsforskning (CPF), ett samarbete mellan Lunds universitet och Region Skåne, jan [dot] sundquist [at] med [dot] lu [dot] se (jan[dot]sundquist[at]med[dot]lu[dot]se), 0705-80 75 30

Kristina Sundquist, professor i allmänmedicin, primärvårdsläkare, forskargruppsledare vid Centrum för primärvårdsforskning (CPF), ett samarbete mellan Lunds universitet och Region Skåne, kristina [dot] sundquist [at] med [dot] lu [dot] se (kristina[dot]sundquist[at]med[dot]lu[dot]se), 0725-50 39 33

Svensk infrastrukturs betydelse för ekonomi och arbete – historiska perspektiv på el, järnväg och teknikutveckling

Kerstin Enflo, professor i ekonomisk historia vid Ekonomihögskolan, kerstin [dot] enflo [at] ekh [dot] lu [dot] se (kerstin[dot]enflo[at]ekh[dot]lu[dot]se), 0703-74 83 91, 046-222 74 91
(Kan också tala om den svenska modellen och migration)

Kamerabevakning, personlig integritet, digitalisering och digitala storbolag

Markus Lahtinen, universitetslärare och forskare i informatik vid Ekonomihögskolan, markus [dot] lahtinen [at] ics [dot] lu [dot] se (markus[dot]lahtinen[at]ics[dot]lu[dot]se), 046-222 91 59, 0707-21 89 45,

Handel, e-handel, cityhandel och svenska stadskärnor

Johan Anselmsson, professor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, johan [dot] anselmsson [at] fek [dot] lu [dot] se (johan[dot]anselmsson[at]fek[dot]lu[dot]se), 0709-96 76 80
Område: frågor om företags marknadsföring, handel i stadskärnor, starka varumärken och prissättningsstrategier. Undersöker hur nätjätten Amazons etablering i Sverige påverkar konsumenters beteenden och uppfattningar. Forskar även om handelns utveckling och anser att cityhandel och stadskärnornas utveckling.

Historiska perspektiv

Lars Edgren, professor i historia, lars [dot] edgren [at] hist [dot] lu [dot] se (lars[dot]edgren[at]hist[dot]lu[dot]se), 0705-78 83 67
Område: de politiska partiernas och partisystemets historia

Martin Ericsson, forskare i historia, martin [dot] ericsson [at] hist [dot] lu [dot] se (martin[dot]ericsson[at]hist[dot]lu[dot]se), 0704-59 02 98
Område: demokratins historia, politiskt våld i det förflutna, rösträttens historia

Språkbruk, självframställning, identitetspolitik, litteratur, kultur

Evelina Stenbeck, forskare i litteraturvetenskap, evelina [dot] stenbeck [at] litt [dot] lu [dot] se (evelina[dot]stenbeck[at]litt[dot]lu[dot]se), 0708-37 41 30
Område: hur politiker uttrycker sig, vilka symboler och metaforer de använder

Politik(er) och litteratur

Anders Ohlsson, professor i litteraturvetenskap, anders [dot] ohlsson [at] litt [dot] lu [dot] se (anders[dot]ohlsson[at]litt[dot]lu[dot]se), 046-222 84 67
Område: kan prata om politiker som själva skriver eller på andra sätt använder litteratur i sin verksamhet. 

Religon och politik

Linnea Jensdotter, doktor i religionssociologi, linnea [dot] jensdotter [at] ctr [dot] lu [dot] se (linnea[dot]jensdotter[at]ctr[dot]lu[dot]se), 0708 36 17 02
Område: Religion och politik med särskilt fokus på auktoritär populism/nationalism och religion, samt religion och medier med särskilt fokus på sociala medier.

Politik(er) och mode

Emma Severinsson, lektor i modevetenskap, Emma [dot] severinsson [at] kultur [dot] lu [dot] se (Emma[dot]severinsson[at]kultur[dot]lu[dot]se), 0739 037322
Forskningsområde: modehistoria, mode i relation till makt, genus, svenskhet och klass.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!

I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 5000 forskare.