Trippel samverkan kring livsvetenskaper – Medicon Village-avtal klart

Lunds universitet, Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande samt Region Skåne har idag skrivit under ett gemensamt konsortialavtal. Avtalet tydliggör och formaliserar det triple helix-samarbete som parterna startade i samband med att Medicon Village etablerades.

Det var 2010 som Lunds universitet och Region Skåne tog ett gemensamt initiativ till att omvandla AstraZenecas fastighet i Lund till en modern forsknings- och företagsanläggning. Medicon Village blev verklighet genom en donation av Mats Paulsson samt genom att en ny stiftelse, Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande, bildades och förvärvade anläggningen.

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, innovation och kommersialisering inom life science. Sedan starten har de tre parterna; universitetet, stiftelsen och regionen utvecklat verksamheten i triple helix-form på Medicon Village.

Undertecknandet skedde i samband med Medicon Village femårsfirande under fredagen. Konsortialavtalet specificerar vilka områden som parterna ska samverka kring framöver:

- Fortsätta den höga ambitionen kring forskningen som sker och fortsätta att utveckla Medicon Village till ett ledande forsknings- och innovationscentrum inom medicin och andra livsvetenskaper

- Vidareutveckla Medicon Village som en mötesplats för samarbeten

- Vidareutveckla innovationssystemet på Medicon Village, framförallt genom inkubatorn SmiLe

- Attrahera finansiering till forskning och innovation inom life science, regionalt, nationellt och internationellt samt verka för att attrahera riskkapital för företagsutveckling vid Medicon Village

Därutöver kommer man att samverka kring bostäder för forskare och studenter samt arbeta med gemensam kommunikation i samverkansområdena.

Alla parterna ska vara representerade i en samverkansgrupp och denna grupp får i uppdrag att ta fram en årlig verksamhetsplan med olika modeller för samverkan inom respektive område.

 – Det är viktigt att vi har fått detta strategiska ramavtal på plats. Dels visar det tydligt vad tre starka parter kan åstadkomma gemensamt för att driva utvecklingen framåt. Dels slår det fast betydelsen av triple helix, där forskning, näringsliv, hälso- och
sjukvård måste samverka för att kunna möta våra stora samhällsutmaningar och för att skapa tillväxt, säger Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz.

 – Vårt engagemang i Medicon Village har bäring på såväl sjukvården som den regionala tillväxten. Vi skapar förutsättningar för forskning inom hälsa som i sin tur utvecklar sjukvården och fler kommer i jobb. När akademin, näringslivet och offentlig sektor samarbetar blir Skåne som starkast, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.


 – Konsortialavtalet bekräftar och förstärker vad vi redan initialt var eniga om, nämligen att tillsammans utveckla hela hälsokedjan, dvs verksamheter inom prevention, diagnostik, behandling och vård. Ökat fokus på mötesplatsen och innovationsekosystemet inom life science är avgörande för vår gemensamma framgång, säger Göran Grosskopf, ordförande i Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande.

Fakta:
Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande har till ändamål att främja vetenskaplig forskning, framförallt inom medicin och andra livsvetenskaper. Främst ska hälsovård, utveckling, innovation och samhällsbyggande gynnas.

På Medicon Village arbetar forskare, innovatörer och bolag tillsammans under gemensam flagg för att skapa värden för människors hälsa och bättre liv. I Medicon Village science park finns idag drygt 1500 personer på plats i fler än 110 olika organisationer där Region Skåne, Lunds universitet och ESS är de största. Medicon Village AB ägs av Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande. Stiftelsens överskott går tillbaka till forskning och innovation.

Lunds universitet och Region Skåne har sedan starten ingått i styrelserna för såväl Stiftelsen som bolaget. Lunds universitet och Region Skåne har sedan Medicon Village etablerats flyttat delar av sin cancerforskning, respektive regionalt cancercentrum, administration samt biobank till Medicon Village. Tillsammans med Lunds kommun medfinansierar parterna life science-inkubatorn SmiLe på Medicon Village.

Intresserad av forskning och samhälle?
Prenumerera på Apropå!
I nyhetsbrevet Apropå varvas senaste nytt från Lunds universitet med kommentarer till aktuella samhällshändelser från några av våra 4800 forskare.