Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi

Program 180 högskolepoäng3 årKandidatexamen

Vill du vara med och utveckla bättre och mer hållbara material, nya läkemedel eller energikällor? Vi står idag inför en livsviktig anpassning av vår material- och energianvändning för att skapa ett mer hållbart samhälle. I detta arbete krävs kemister med en stor dos nytänkande och kreativitet.
Kemister behövs även för att lösa medicinska problem på molekylär nivå så vi kan bekämpa befintliga och framtida sjukdomar.

Innehåll
Under utbildningen får du kunskap om hur olika ämnen är uppbyggda samt hur och varför de reagerar med varandra. Praktiska övningar som laborationer och experiment får stort utrymme i utbildningen. Under utbildningen undervisas och handleds du av lärare som också är forskare. Detta innebär att du ofta får ta del av aktuella forskningsprojekt.

Under utbildningen tränas du i att tillämpa den vetenskapliga metoden och att utveckla din förmåga att lösa problem, du får både öva på att arbeta i grupp och att arbeta självständigt med en uppgift. När du är färdigutbildad ska du behärska såväl (det kemiska) hantverket som den kreativa skapande processen.

Under utbildningen lär du dig bland annat:

  • hur olika ämnen är uppbyggda
  • hur och varför ämnen reagerar med varandra
  • den kemiska terminologin och vilka metoder som används
  • att utföra synteser, analyser, beräkningar och utvärderingar
  • att tillämpa den vetenskapliga metoden
  • att driva ett självständigt projekt
  • att skriva och presentera ett självständigt vetenskapligt arbete
  • att arbeta i grupp såväl som självständigt

Utbildningen ger dig valfrihet att välja olika kurser både inom det egna ämnet, för dig som vill specialisera dig, och inom andra ämnen för dig som vill bredda dig. Några exempel på ämnen utanför kemin är matematik, fysik, biologi/molekylärbiologi, språk och ekonomi.

Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete, examensarbetet. Detta har du möjlighet att göra på någon av kemiska institutionens forskningsavdelningar där du får vara en del av en forskargrupp. Du kan också utföra examensarbetet utanför universitetet inom exempelvis industrin, på ett forskningsföretag eller inom kommun eller landsting.

Efter utbildningen
Efter avslutad kandidatutbildning har du möjlighet att läsa vidare på masternivå och välja mellan olika specialinriktningar vid både Lunds universitet och vid andra universitet i Sverige eller utomlands.

Många studenter fortsätter att läsa på masternivå och flera går även vidare till en forskarutbildning och doktorerar. För dig som vill ut i arbetslivet finns det en rad möjligheter då kemister idag generellt är mycket efterfrågade inom flera olika områden på arbetsmarknaden.

Som kemist kan du exempelvis arbeta inom läkemedelsindustrin och ta fram nya läkemedel i kampen mot sjukdomar. Du kan även jobba med forskning, utveckling och analys för att till exempel utveckla nya elektronikkomponenter och bättre material eller bidra till miljövänligare tillverkningsprocesser.

Kemisk kompetens behövs idag, speciellt inom miljöområdet. Kemister är nyckelpersoner i arbetet för att komma på nya, mer hållbara sätt att tillverka de kemiska ämnen och material vi behöver i samhället samt för att analysera och mäta förekomsten av skadliga ämnen i vår miljö.

Övrig information
Några av kurserna som är obligatoriska för en kandidatexamen i kemi ges på engelska (högst 30 högskolepoäng)

Mer om utbildningen hittar du på http://www.kemi.lu.se/utbildning/kandidat/

Kontakt

Kemisk grundutbildning
Naturvetarvägen 14 / Sölvegatan 39 A, 223 62 Lund
Box 124, 221 00 Lund
+46 46 222 83 40

Christina Persson

Studievägledare

christina [dot] persson [at] chem [dot] lu [dot] se

Behörighet & urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13)

Urval

Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Universitetet har beslutat att använda giltigt högskoleprovsresultat som skiljekriterium vid lika meriter.

Anmälan & antagning

Alla utbildningstillfällen

Start Höstterminen 2017

Studieperiod

Ansökan

Dagtid Lund, heltid 100%

På svenska

28 augusti 2017 - 7 juni 2020

Öppnas för anmälan 16 mars 2017

Senaste antagningspoäng

UrvalsgrupperHT 2016

Gymnasiebetyg utan komplettering (BI)16,20

Gymnasiebetyg med komplettering (BII)*

Gymnasieexamen (BIEX)*

Folkhögskolebetyg (BF)-

Högskoleprovet (HP)*

- (streck) = ingen antagen i gruppen
* (stjärna) = alla antagna i gruppen

Tabellen visar lägsta meritkrav/poäng på högskoleprovet som krävdes för aktuell termin. Siffrorna varierar beroende på bland annat antal sökande och antal platser. Läs mer om antagningspoäng.

Antagna studenter totalt

Höstterminen 201620 st

Du anmäler dig till våra kurser och program på Antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Läs mer om anmälan och antagning samt sista anmälningsdag på våra Studera-sidor

Antagning.se

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag stänger anmälan till alla utbildningar. De kurser och program som har platser kvar efter första urvalet kan öppna för sen anmälan efter att de första antagningsbeskeden publicerats. Dessa utbildningar är då märkta ”Öppen för sen anmälan” på Antagning.se. Detta gäller anmälan till vår-, sommar- och hösttermin.

Läs mer om sen anmälan här

Gör en sen anmälan på Antagning.se

 

 

 

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs vidare på https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Anmalnings--och-studieavgifter/

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Kemi är 435 000 SEK.

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen