Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Socionomprogrammet, 210.0 hp

Examen: Socionomexamen

Utbildningsöversikt

Socionomprogrammet vid Lunds universitet omfattar 210 högskolepoäng, vilket innebär 3 1/2 års heltidsstudier. Varje termin antas studenter till socionomprogrammet med utbildningsort Lund och Helsingborg.

Arbetsområden
Socionomprogrammet i Lund/Helsingborg är en bred utbildning och våra socionomstudenter har efter utbildningen fått skiftande arbetsuppgifter inom olika verksamhetsområden. En socionom kan få anställning inom kommunal, statlig, privat eller frivillig verksamhet. Exempelvis rekryteras socionomer till socialtjänsten som socialsekreterare och inom vård och omsorg, t ex äldre-, handikapp- och barnomsorg, som biståndsbedömare eller arbetsledare. Socionomer anställs även som kuratorer vid sjukhus och skolor och, efter vidareutbildning, som familjerådgivare. Socionomer är också verksamma inom kriminalvården, på institutioner för barn och ungdom och inom vård av missbrukare. Även vid försäkringskassor och arbetsförmedlingar finns tjänster för socionomer. Inom den privata sektorn kan socionomer få anställning inom personalsocialt arbete. De arbetar då framför allt med familjebehandling, handledning, som konsulter eller, efter psykoterapeutisk påbyggnadsutbildning, med psykoterapi.

Gemensamt för socionomyrket är att arbetet innebär direktkontakt med människor med sociala och/eller personliga problem. Tillsammans med den hjälpsökande ska socionomen medverka till förändring, vilket kräver goda kunskaper om människor och deras levnadsvillkor samt om samhällets resurser. Socionomprogrammet ger även en bra grund för socialt arbete utomlands. För information om arbetsmarknaden för socionomer, se vår hemsida.

Utbildningens innehåll
Kurserna på terminerna 1-6 ligger på grundnivå och kurserna på termin 7 på avancerad nivå. Socionomprogrammet kännetecknas av ett samspel mellan teori och praktik och har en generell inriktning. Studenterna läser olika kurser med utgångspunkt i socialt arbete, bland annat sociologi, psykologi, socialpolitik, statsvetenskap och juridik. Yrkesverksamma socionomer och brukar-/frivilliga organisationer deltar aktivt på alla nivåer i utbildningen. I utbildningen ingår också färdighetsträning som t ex kommunikationsövningar och handledd socionompraktik.

Socialhögskolan har ett väl utbyggt samarbete med universitet och högskolor över hela världen. Det är möjligt att göra socionompraktiken i andra länder och delar av världen och varje termin åker många studenter iväg. Socialhögskolan har en av de äldsta forskningsavdelningar i socialt arbete i Sverige med många kända forskare. Professorer, docenter och lektorer deltar i undervisningen på alla nivåer. På så sätt blir studenterna uppdaterade angående de senaste forskningsrön i socialt arbete och andra närliggande områden. Utvecklingen inom socialt arbete går alltmer mot en kunskapsbaserad praktik och vetenskaplig träning är därför ett viktigt inslag i utbildningen.

Undervisningsformer
Studierna som leder till socionomexamen är heltidsstudier. Förutom lärarledda lektioner förekommer grupparbeten, fältarbeten, studiebesök och egna litteraturstudier. Studenterna förväntas ta eget ansvar för sina studier. Inslag av individuella uppgifter finns på alla kurser men det är vanligt att socionomer arbetar i team med andra yrkeskategorier och som en förberedelse inför detta arbetar studenter ofta i grupp. Delar av undervisningen är fältförlagda och sker på arbetsplatser med socionomverksamhet. Formerna för examination varierar mellan olika kurser och moment och innehåller såväl salstentor som hemuppgifter. Inom socionomprogrammet tilllämpas en tvågradig betygsskala: godkänd och underkänd. Huvuddelen av litteraturen är på svenska men litteratur på engelska förekommer. Efter sex terminers studier kan en kandidatexamen i socialt arbete tas ut och efter sju terminer en socionomexamen. Efter socionomprogrammet finns möjlighet att fortsätta till magister/master/doktorsexamen i socialt arbete.

För ytterligare information om fortbildning och forskning i socialt arbete se information på Socialhögskolans hemsida www.soch.lu.se .

Mer om utbildningen hittar du på http://www.soch.lu.se/socionom

15
april 2016
Sista ansökningsdag
Studieperiod:2016-08-29 - 2020-01-19
Studietakt:100%
Studieform:Dagtid
Nivå:Grundnivå
Plats:Lund
Språk:Svenska
Sista ansökningsdag:2016-04-15
Öppnas för anmälan 2016-03-16

UTBILDNINGSTILLFÄLLE 2

Studieperiod:2016-08-29 - 2020-01-19
Studietakt:100%
Studieform:Dagtid
Nivå:Grundnivå
Plats:Helsingborg
Språk:Svenska
Sista ansökningsdag:2016-04-15
Öppnas för anmälan 2016-03-16

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen