Meny

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
Du är här

Konstruktionsteknik

Postal address

Box 118,
22100 Lund
John Ericssons väg 1, Lund
046-2220000
046-2224212

Beskrivning

Vid avdelningen bedrivs forskning inom följande huvudområden: Konstruktioners säkerhet och tillförlitlighet. Träkonstruktioner, speciellt inverkan av miljöbetingade påverkningar. Betongkonstruktioner, speciellt avseende tillförlitlighet samt spricktillväxt. Datorstöd och informationsteknologi i projektering och byggande.

Medarbetare

 • Forskare, 046-222 48 85
 • Adj. professor
 • Doktorand, 046-222 73 97
 • Doktorand, 046-222 73 99
 • Professor, 046-222 86 26
 • Erasmuspraktikant
 • Professor Emeritus, 070-652 41 63
 • Industridoktorand, 046-222 73 97, 076-146 16 95
 • universitetslektor, 046-222 75 37
 • Doktorand, 0737775208
 • Doktorand, 046-222 73 99
 • universitetslektor, 046-222 48 85
 • Forskare/Lärare, 046-222 73 95, 073-786 25 22
 • Doktorand
 • Doktorand, 046-222 89 81
 • Ekonom
 • Post doc, 046-222 98 82
 • Doktorand
 • Industridoktorand, 046-222 73 55, 070-818 82 13
 • Utbildningsadministratör, 046-222 90 43
 • Doktorand, 046-222 31 12
 • Doktorand, 046-222 73 97, 0721991994
 • Universitetslektor, 046-222 34 53
 • Ekonom, 046-222 95 03, 070-247 27 51
 • Professor, 046-222 73 59
 • Doktorand, 046-222 73 68, 070-792 26 34
 • Institutionsadministratör, +46562227389
 • Adjungerad professor
 • forsk.ing, 046-222 95 05
 • Administratör, 046-222 40 09
 • Seniorprofessor, 046-222 73 68
 • vice professor

Karta

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen