Du är här

Pressmeddelanden

Medicin, vård och hälsa

Publicerad: 2008-12-10 08:54

Goda nyheter till unga manliga cancerpatienter


– Unga män som behandlats för cancer vill ofta veta hur sjukdomen och dess behandling påverkar deras chans att få friska barn. Vår stora studie visar att det visserligen finns en något ökad risk för missbildningar, men att den faktiska risken att få ett barn med missbildningar ändå är mycket liten. Det ser jag som goda nyheter!


Det säger cancerläkaren Olof Ståhl, som studerat frågan i sin snart framlagda avhandling från Lunds universitet.

Att strålbehandling och cellgifter kan påverka mäns fruktsamhet är känt. Därför försöker man numera alltid att spara och frysa ner spermier innan en cancerbehandling börjar. Hur fruktsamheten påverkas beror sedan på typen av cancer och typen av behandling. Resultatet kan bli allt från opåverkad spermieproduktion till helt utslagen spermieproduktion, med en mellangrupp där produktionen påverkats så att det finns färre spermier med sämre rörlighet.

Frågan om det eventuella sambandet mellan cancer och risken för missbildningar hos kommande barn har varit sämre utredd. Kan cancern ha påverkat spermierna även om själva spermieproduktionen är helt normal? Och i de fall där man måste ta till provrörsbefruktning, IVF, riskerar man att använda spermier som inte bara behöver hjälp med befruktningen utan också bär på en skadad arvsmassa?

Dessa frågor har aldrig studerats tidigare. Olof Ståhl och hans medarbetare har nu gjort det i en registerstudie av 1.8 miljoner barn i Danmark och Sverige, födda mellan 1994 och 2005. Alla barn med missbildningar (kromosomrubbningar, läpp-gomspalt, hjärtmissbildningar m.m.) har sållats fram och jämförts med uppgifter om pappornas eventuella cancer samt om befruktningen skett på normalt sätt eller genom IVF.

Studien visar att det finns en något ökad missbildningsrisk hos både barn till f.d. cancerpatienter och barn som tillkommit genom provrörsbefruktning. Den senare risken är känd sedan tidigare, och anses bero inte så mycket på IVF-metoderna som på att de spermier som behöver provrörsbefruktning har lite sämre kvalitet. Riskökningen är dock liten: från 3,2 procent – den ”naturliga” risken för missbildningar hos barn – till 3,7 respektive 3,8 procent.

– Det är en så liten skillnad att den knappast har betydelse i praktiken. Vi fann också att kombinationen pappa-med-tidigare-cancer och IVF inte gav någon ytterligare ökad risk. Detta innebär lugnande besked till de f.d. cancerpatienter som oroar sig för hälsan hos sina framtida barn, anser Olof Ståhl.

Studien är så ny att den ännu inte publicerats. De tre andra studier som ingår i avhandlingen är publicerade i tidskrifterna Cancer, Human Reproduction och International Journal of Andrology.

Olof Ståhl, som disputerar den 12.12, kan nås på 0706-696960 eller 046/177702, e-adress olof.stahl@med.lu.se. En engelsk sammanfattning av avhandlingen finns på länken nedan.


Ingela BjörckPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo