Meny

Du är här

Pressmeddelanden

Universitetsövergripande

Publicerad: 2010-11-11 10:06

Ljushuvuden slår sig samman på Lunds universitet – skapar nytt ljuscentrum

En ljusslinga i marken känner av förbipasserande. Ljus med olika våglängd gör växthusväxterna starka eller svaga. Häftig belysning ger träd och fasader nytt liv. Under konferensen Innovation in Mind belyses Universitetsplatsen och dess byggnader med massor av spännande ljus. Ljusinstallationerna är samtidigt startskottet för ett nybildat ljusinitiativ vid Lunds universitet.

Ljusinitiativet består av 12 forskare från medicin, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik och humaniora och tillsammans ska de utveckla forskningen kring ljus.

Det finns flera anledningar till en flervetenskaplig satsning på ljus:
Ny och djupare kunskap om ljus växer ständigt fram, inte minst kring behovet av ljus som förutsättning för allt liv. Ljus behövs t.ex för växters fotosyntes och djurs och människors seende. Ljus påverkar också vårt välbefinnande.

Idag finns ny teknik för att skapa dynamiskt och situationsanpassat ljus. Lysdiod-tekniken är en sådan. Genom att kombinera nya ljuskällor, ny elektronik, sensorer och informationsbehandling kan man på ett flexibelt sätt anpassa ljus för olika användare och situationer.

Det tvärvetenskapliga samarbetet mellan forskarna gör att det nu öppnar sig nya möjligheter till affärsmässiga uppfinningar och tekniker. Ljus som affärsområde har en stark framtid och det finns stora möjligheter att skapa trender inom ljussektorn, baserade på forskning och kunskap.

- Vi har också ett starkt konsumentperspektiv. Ljus påverkar människors liv på många sätt och gemene man behöver lära sig mer om ljus, inte bara om hur man kan spara energi, utan även om hur man kan få en bättre belysningssituation. När ny teknik kommer ut på marknaden behöver också tillverkare och beställare mer kunskap, säger Thorbjörn Laike som är miljöpsykolog och en av deltagarna i Ljusinitiativet.

Under konferensen Innovation in Mind den 11-12 november i Lund visas en demoanläggning med flera olika ljusinstallationer. Bland annat installeras en interaktiv slinga med LED-belysning i marken som tänds när man närmar sig universitetshuset. Slingan visar vikten av att anpassa ljus till människan och dess behov. Två växthus på Universitetsplatsen sätter fokus på vad LED-teknologin kan tillföra växtforskningen. Genom att använda ”rätt” respektive ”fel” ljus för att belysa växterna kan man se att växter som får ljus med ”rätt” våglängd mår bättre än växter som får ljus med ”fel” våglängd.

Flera av forskarna inom Ljusinitiativet finns på plats den 11-12 november under Innovation in Mind för att berätta om ljuset och dess funktioner.

Ljusinitiativet har inledningsvis fått anslag från Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet på 200 000 kronor och börjar med vetenskapliga seminarier för att samla branschfolk. Målet är att skapa ett permanent Kompetenscentrum för ljusforskning i Lund.

För mer information om Ljusinitiativet kontakta: Thorbjörn Laike, tel: 046-2227078
Thorbjorn.Laike@arkitektur.lth.se

För mer information om ljusinstallationerna på Universitetsplatsen kontakta forskningskommunikatör Lisa Thelin Tel: 046-2224937, 072-2372100, lisa.thelin@rektor.lu.se


Anna JohanssonPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen