Du är här

Pressmeddelanden

Medicin, vård och hälsa

Publicerad: 2010-12-01 11:15

Stamceller för hjärta och hjärna


Tre lundaforskare har fått sammanlagt 16 miljoner kronor från AFA Försäkring för sin forskning om stamceller som möjlig behandling av bl.a. stroke, hjärtinfarkt, Parkinsons sjukdom och epilepsi. Dessa stamceller kan förhoppningsvis utgå från patientens egna hudceller, som omprogrammerats till att bli andra celltyper i kroppen.


Poängen med dessa omprogrammerade stamceller, s k iPS-celler (inducerade pluripotenta stamceller) är att de skapats utifrån patientens egen vävnad. Därför kan de transplanteras in till nya ställen utan risk för avstötningsreaktioner.

De tre lundaforskarna är Zaal Kokaia, Merab Kokaia och David Bryder, som fått 6 respektive 5 och 5 miljoner kr var.

• Zaal Kokaia är professor vid Stamcellscentrum och ska tillsammans med kardiologiprofessorn Stefan Jovinge undersöka om iPS-celler eller någon annan typ av stamceller kan fås att utveckla sig till nerv- och hjärtmuskelceller. Både stroke och hjärtinfarkt orsakas av att blodflödet blir så dåligt att nervceller och hjärtmuskelceller dör. Nya celler kan visserligen bildas från patientens egna stamceller, men inte i tillräcklig grad för att patienten ska bli fullt frisk. Friska, intransplanterade celler skulle kanske i stället kunna ge en fullständig bot.

• Merab Kokaia är professor vid Avdelningen för neurologi. Vid Parkinsons sjukdom och epilepsi har hjärnan en brist på signalsubstanserna dopamin och GABA på grund av att nervceller dött eller slutat fungera. Merab Kokaias forskargrupp hoppas att denna brist kan motverkas genom att nya, dopamin- och GABA-producerande nervceller transplanteras in. Än så länge vet man dock alltför lite om hur transplanterade iPS-celler fungerar när de väl kommit på plats. Forskargruppen vill i djurförsök studera detta med hjälp av ljuskänsliga proteiner som förts in i iPS-cellerna, så att man sedan med en inplanterad optisk fiber kan "slå på" och "slå av" deras funktion. Denna teknik kallas optogenetik.

Bröderna Zaal och Merab Kokaia kommer från Georgien och har varit forskare vid Lunds universitet sedan 1990-talet.

• David Bryder är docent vid Avdelningen för immunologi. Han ska, tillsammans med Niels-Bjarne Woods och andra genterapiforskare, undersöka hur iPS-cellerna påverkas av ålder. Om iPS-cellerna ska utgå från en patients egna celler och användas för patienter med åldersrelaterade sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och cancer, så är ju en förutsättning att deras funktion inte försämrats med ålder.

Anslagen till Lunds universitet ingår i AFA Försäkrings femåriga forskningsprogram om s.k. regenerativ medicin. Målet för detta nya forskningsområde är att ersätta celler och vävnader som förlorats på grund av sjukdom med nya celler. AFAs forskningsprogram är på totalt 60 miljoner kronor.

Forskarnas tel.nr och e-adresser finns på www.lu.se/kontakt.

Nedladdningsbara bilder finns på länkarna nedan.

Ingela BjörckPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo