Du är här

Pressmeddelanden

Universitetsövergripande

Publicerad: 2010-12-07 12:01

Lunds universitet bjuder till heldag om romer

Romer läser sällan på universitetet. Bland studenter och forskare lyser de med sin frånvaro och dessutom undervisas det lite om deras kultur, historia och språk. Det är ingenting som kan ändras i en handvändning men universitetet måste jobba för att bryta sådana olyckliga strukturer. Att sätta frågor om romer på agendan är ett steg i rätt riktning.

Det anser man vid institutionen för Mänskliga rättighetsstudier som tillsammans med Utrikespolitiska föreningen och FN-föreningen i Lund arrangerar en heldag på temat ”Romer i fokus”. Det är inte tänkt att det ska vara en engångshändelse utan snarare starten på ett ihärdigt arbete för att bredda kunskap i området och på allvar visa att universitetet är ett öppet forum.

Dagen är egentligen avslutningen på ett projekt som Mänskliga rättighetsstudier drivit under hösten med inbjudna gästföreläsare och en mindre filmstudiecirkel. Knutna till utbildningen är också experter inom området och de kommer att delta i dagens avslutande panelsamtal om det förslag på en sanningskommission som Delegation för romska frågor lämnat.

Förutom representanter för forskning inom akademin kommer Malmöförfattaren och journalisten Irka Cederberg i sällskap av Baki Hasan att prata om situationen för romer i Europa. Romskt informations- och kunskapscenter från Kirsebergs stadsdel kommer att tala om deras erfarenheter av att arbeta som brygga mellan förvaltning och medborgare.
Dagen avslutas med en paneldebatt under rubriken ”Försoning, förståelse och förändring.
Möjligheter och problem med en sanningskommission om samhällets historiska
övergrepp mot romer”.
Medverkar gör Norma Montesino, Maria Ericson,
Lena Halldenius och Stefano Kuzhicov. Moderator Martin Ericsson.

Datum: 10 december
Plats: Universitetshuset, Lundagård
Arrangörer: Mänskliga rättighetsstudier vid Området för humaniora och teologi, Utrikespolitiska föreningen och FN-föreningen i Lund.

Kontakt: Karin Zackari, Mänskliga rättighetsstudier,
046 222 89 69

Ulrika OredssonPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo