Meny

Du är här

Pressmeddelanden

Juridik

Publicerad: 2010-12-08 11:52

Juridiska frågor och naturvetenskapliga svar

För att kunna fastställa vad som har orsakat skador på människans hälsa eller miljö och vem som bär ansvaret för dessa skador behöver juristen ofta använda sig av naturvetenskaplig kunskap. Men naturvetenskapen och juridiken har olika sätt att kategorisera världen och olika krav på bevisföring, vilket gör det problematiskt att använda naturvetenskaplig information för att besvara sådana juridiska frågor. Lena Wahlberg vid Lunds universitet har skrivit en avhandling i ämnet.

– Det handlar om att skapa en medvetenhet om glappen mellan de olika disciplinerna och hitta ett sätt att förhålla sig till dem.
Lena Wahlbergs avhandling presenterar en modell för att förstå och strukturera mötet mellan juridik och andra discipliner. Och det handlar mycket om att just uppmärksamma olikheterna och skapa förutsättningar för att kommunicera över ämnesgränserna:

– Skillnaderna mellan de olika teoretiska ramverken ska inte underskattas. Om de inte beaktas vid lagstiftning och rättstillämpning riskerar lagarna att bli mindre effektiva än vad som avsetts, säger Lena Wahlberg.

Med hjälp av modellen kartlägger hon skillnader mellan juridiska och naturvetenskapliga kategoriseringar av världen och de kunskapsluckor som följer. I vilken utsträckning kan egentligen juridiska orsakssamband konstateras med hjälp av naturvetenskaplig kunskap? Och vad kan man, i ljuset av detta, göra för att lagarna mer effektivt ska tjäna sitt syfte?

Förhoppningen är att avhandlingen ska leda till en vidare diskussioner om förhållandet mellan juridik och naturvetenskap och på sikt en lagstiftning som mer effektivt motverkar skador på människors hälsa och miljön. I ett större sammanhang kan modellen också användas i möten mellan andra discipliner.

Avhandlingen är inte bara ett arbete om möten mellan olika discipliner. Den är också ett ovanligt tvärfakultärt samarbete mellan Juridiska fakulteten och Humanistiska fakulteten, mellan ämnena allmän rättslära och teoretisk filosofi, vilket också har gett Lena Wahlberg egna nyttiga och handfasta erfarenheter av svårigheterna med att överbrygga skillnader mellan olika discipliner.

– Redan terminologiska skillnader skapar problem. Ett ord som rättfärdigande betyder t.ex. olika saker för en filosof och en jurist.

Hon har såväl en jur. kand. examen och en kandidatexamen i teoretisk filosofi och är glad för att hon med sin avhandling även kunnat sätta filosofin i praktiskt arbete.

– Filosofin har så mycket att ge andra discipliner och det är roligt att få vara med och föra ut den.

Lena Wahlberg lade fram sin avhandling vid en disputation den 3 december 2010, för avläggande av juris doktorsexamen.
Titeln på avhandlingen är Legal Questions and Scientific Answers- Ontological Differences and Epistemic Gaps in the Assessment of Causal Relations.

Författaren nås på telefon 046 222 10 15 eller mejl Lena.Wahlberg@jur.lu.se.

Linda VibergPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen