Du är här

Pressmeddelanden

Medicin, vård och hälsa

Publicerad: 2011-11-28 09:12

Behandling mot olika former av grön starr kan ge både negativa och positiva effekter på näthinnans funktion

Det läkemedel som injiceras i ögat för att dämpa nybildning av blodkärl hos patienter med den svåraste formen av grön starr, neovaskulärt glaukom, kan ha en negativ inverkan på ögats fotoreceptorer, de celler i näthinnan som står för synskärpa, färg- och mörkerseendet.

Det visar en studie i en avhandling som lades fram vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Lunds universitet, den 25 november.

Forskarna i Lund har studerat 19 patienter mellan 65-94 år, som alla drabbats av den svåraste formen av glaukom och fått antingen laser och en anti-VEGF injektion i ögat eller enbart laserbehandling, och upptäckt negativa effekter av behandlingen.
– Det är bevisat att behandlingen hjälper, dels mot att nya kärl bildas och dels att redan nybildade kärl reduceras, men med hjälp av fullfälts elektroretinografi har vi sett att behandling med anti-VEGF injektioner kan påverka fotoreceptorernas funktion negativt, säger Elisabeth Wittström, doktorand vid avdelningen för oftalmologi och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

De patienter som deltog i studien hade före behandlingen kraftigt nedsatt funktion i näthinnan och den blev inte bättre efter behandlingen.
– Näthinnans funktion försämrades ytterligare, både vid behandling med laser och med anti-VEGF injektioner, trots en betydande sänkning av trycket i ögat och att nybildandet av kärl i iris dämpats.

I ett annat delarbete i avhandlingen konstateras med hjälp av multifokal och fullfältselektroretinografi att hela näthinnans funktion påverkas av högt tryck hos patienter med måttligt till avancerad grön starr, jämfört med en frisk kontrollgrupp. Trycksänkande operation (trabekulektomi) resulterade i en signifikant sänkning av ögontrycket, vilket förbättrade funktionen i näthinnans centrala delar. Detta kunde konstateras med hjälp av multifokal elektroretinografi.
– Det krävs fler funktionsstudier för att bekräfta våra resultat, men jag tror att vi framöver kan få nya behandlingsmetoder som inte bara är inriktade på att sänka trycket i ögat utan också på att förbättra fotoreceptorernas funktion, säger Elisabeth Wittström.

Avhandlingen:
Electrophysiology, Optical Coherence Tomography and Molecular Genetic Analysis in Patients with Glaucoma and/or Best Vitelliform Macular Dystrophy as Part of Clinical Care
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=2204981

Kontakt;
Elisabeth Wittström, mobilnr: 0706-405421, tel: 046-176849, e-post elisabeth.ewi.wittstrom@skane.se

Fotnot: anti-VEGF står för antikroppar mot vaskulär endotelial tillväxtfaktorOlle DahlbäckPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo