Meny

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
Du är här

Pressmeddelanden

Naturvetenskap

Publicerad: 2004-11-16 13:23

Algsvampar angriper ekarna

De svenska skogsekarna mår inte bra. Det har man vetat länge men om sjukdomsorsakerna har man svävat i okunnighet. Det har gissats på torka, kyla, insektsangrepp, vissa skogsbruksmetoder, luftföroreningar och annat. Nu har man i alla fall klarlagt en sjukdomsfaktor. Man har funnit att den mikroskopiska algsvampen Phytophthora - en välkänd skadegörare på många olika växtarter - förekommer på ekbestånd i Skåne, Blekinge och Småland.

Phytophtora angriper ekarnas rötter och orsakar rotröta, vilket kan leda till att trädens vatten- och näringsupptag hämmas. De nya rönen presenteras i en doktorsavhandling från Lunds universitet.

Under det senaste decenniet har man kunnat notera att ekkronor i Sverige, och även i det övriga Europa och Nordamerika, blir allt mer utglesade. Detta är ett tecken på att ekarna inte mår bra. I en rapport från Skogsstyrelsen framkom att andelen skadade ekar i södra Sverige 1999 uppgick till 59% - mer än hälften av träden. 1988 var motsvarande siffra 9%.

I mitten av 90-talet fann en forskargrupp i München att ekarna i Centraleuropa ofta var infekterade av algsvampar av släktet Phytophthora (uttalas fyto´ftora). Bakom den nu aktuella doktorsavhandlingen står växtekologen Ulrika Jönsson. Hon har undersökt 32 sydsvenska ekbestånd – det nordligaste på Visingsö – och funnit svamparten Phytophthora quercina i tio av dessa.

- Det är överraskande. Det har ansetts att algsvampen inte skulle kunna överleva i vårt klimat och inte kunna ställa till med så stora skador i sura skogsjordar. I själva verket fann vi att motsatsen gällde, säger Ulrika Jönson.

Genom jämförelser av ekarnas rotsystem har Ulrika Jönsson kunnat visa att rotsystemen hos både unga plantor och fullvuxna träd reduceras vid infektion av Phytophtora. Hur omfattande skadorna blir och hur länge det dröjer innan man kan se effekter av rotskadorna i lövverket beror på flera olika faktorer, bland annat klimatförhållanden och näringstillgången i mark och träd.

- Phytophthora kan bidra till att ekar blir sjuka, sammanfattar Ulrika Jönsson, men jag tror inte att det är den enda orsaken. Det mest troliga är att flera olika faktorer samverkar och försämrar ekarnas hälsa. Vi vet forfarande för lite om orsakssambanden mellan olika möjliga skadefaktorer och mer forskning behövs innan gåtan bakom ekskadorna är löst.

Det kan tilläggas att det var en Phytophthoraart som slog ut potatisen på Irland och orsakade den stora svältkatastrofen 1845 – 47.

Ulrika Jönsson disputerar fredagen den 19 november. Hon nås på tel 046-222 37 45 eller 0762 16 45 06. Hennes doktorsavhandling heter Phytophthora and Oak Decline – Impact on Seedlings and Mature Trees in Forest Soils.

Göran FrankelPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen