Du är här

Pressmeddelanden

Universitetsövergripande

Publicerad: 2012-11-12 08:51

EU-miljoner ska ge äldre möjlighet att påverka framtidens bostäder

Europa behöver bostäder som hjälper äldre att bo kvar hemma och leva ett aktivt liv. Men det saknas i dag enkla redskap som äldre själva kan använda för att bidra till den utvecklingen. En applikation för surfplattor skulle kunna vara en lösning och en sådan ska nu forskare vid Lunds universitet ta fram genom sin medverkan i INNOVAGE, ett EU-projekt kring sociala innovationer.

EU-projektet INNOVAGE handlar om att utveckla praktiska lösningar som bidrar till ett aktivt och hälsosamt åldrande och ökar äldres påverkan och delaktighet i samhället. Projektet koordineras av University of Sheffield, Storbritannien, och har under de närmaste tre åren en budget på 3 miljoner euro. Av dessa går nu 580 000 euro till Lunds universitet och delprojektet ”User driven housing for older people” med start den 1 december, 2012.

Forskarna vid Lunds universitet är knutna till FAS-centrumet CASE, Centre for Ageing and Supportive Environments, och MultiPark, ett strategiskt forskningsområde inom neurovetenskap.

- Vi ska ta fram en applikation för surfplattor som äldre och personer med till exempel Parkinsons sjukdom ska kunna använda för att påverka tillgängligheten i sin boendemiljö. Både inomhus och i närmiljön, till exempel i soprummet, trappuppången eller badrummet, berättar Torbjörn Svensson, docent vid CASE.

- Vårt delprojekt bygger på 20 års forskning om metodik som hittills enbart använts för att forskare eller personal ska kunna bedöma äldres boendesituation. Vi vill nu utveckla och testa om och på vilket sätt äldre kan involveras i ett sådant arbete. Tanken är att underlätta för dem att själva påverka sin boendesituation, säger professor Susanne Iwarsson, föreståndare för CASE och koordinator för MultiPark.

Det kan handla om hur äldre kan vara med och påverka hur deras egna och framtidens bostäder ska byggas, renoveras och anpassas för att stödja ett gott åldrande. Även kommuner, landsting och byggherrar kommer att kunna ha nytta av det nya verktyget. Genom att redan från början undvika kända tillgänglighetsproblem kan både tid och pengar sparas.

Kontakt:
Susanne Iwarsson
Tel: 046 - 222 19 40
E-post: susanne.iwarsson@med.lu.se
Torbjörn Svensson
Tel: 046-222 18 89
E-post: torbjorn.svensson@med.lu.se

Fakta/INNOVAGE
EU-projektet INNOVAGE handlar om ”Social Innovations Promoting Active and Healthy Ageing”. Målsättningen är att skapa praktiskt användbara servicemodeller och produkter som kan bidra till att stärka välmåendet och livskvaliteten hos Europas åldrande befolkning. INNOVAGE består av fyra delprojekt. Ett av dem är ”User driven housing for older people” vid Lunds universitet. Ett annat är ”Improving Obesity Related Outcomes in Old Age” som rör fetma och diabetes bland äldre och leds av University of Sheffield, Storbritannien. Delprojektet ”Long-term Care in Motion” behandlar fysisk träning och välbefinnande inom olika boende- och vårdformer för äldre. Koordinator är Ruprecht-Karlsuniversitetet i Heidelberg, Tyskland. Det fjärde delprojektet, ”ICT-based social support for Carers of
Older People”, ansvarar italienska INRCA (National Institute of Health and Science on Aging) för. Här kommer man att undersöka hur webbapplikationer kan stödja närstående eller egenfinansierade anställda som vårdar äldre.

CASE (Centre for Ageing and Supportive Environments) är ett FAS-centrum vid Lunds universitet, finansierat av Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) under tio år. Stödjande miljöer för en åldrande befolkning står i fokus. CASE består av forskargrupper från Medicinska fakulteten, Lunds Tekniska Högskola och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Läs mer på: www.med.lu.se/case

MultiPark är Lunds universitets strategiska forskningsområde inom neurovetenskap, där forskare med experimentell, klinisk och hälso- och vårdvetenskaplig inriktning bedriver studier med fokus på Parkinsons sjukdom och andra neurodegenerativa folksjukdomar. Läs mer på: www.med.lu.se/multipark

Erik SkoghPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo