Du är här

Pressmeddelanden

Universitetsövergripande

Publicerad: 2012-11-30 11:38

Deltagare på Lunds universitets uppdragsutbildning nominerad till Årets rektor i Sydafrika


Ett projekt inom uppdragsutbildningen Child Rights, Classroom and School Management vid Lunds universitet, har uppmärksammats med en nominering till Årets rektor i Sydafrika.Det är Amelia Mofokeng, rektor på Tikwe Primary School i Virginia, Sydafrika, som har utsetts till Årets rektor (Excellence in Primary School Leadership) i provinsen Free State och som vidare har nominerats till samma utmärkelse på nationell nivå. Amelia Mofokeng har uppmärksammats för sitt förändringsprojekt som hon och hennes team genomfört som deltagare i Sidas internationella utbildningsprogram (ITP):

– När det gäller utmärkelsen så är det ge¬nom den kunskap som jag fått genom mitt projekt som fått mig att vilja uträtta mer. Projektet tog fram det bästa i mig och mitt stora tack går till det svenska teamet. Ni är en viktig del av denna framgång och ni ska vara stolta.

Bodil Rasmusson, lektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet och mentor i programmet:

– Amelia är en enastående rektor som på kort tid lyckats förändra skolan till en trygg och stimulerande miljö för barn som lever under mycket fattiga och utsatta villkor. Hon har visat att det är möjligt att omsätta barnkonventionens intentioner i praktisk handling.

Amelia Mofokengs projekt syftar till att utveckla skolans sexualundervisning och att förebygga sexuella övergrepp och trakasserier riktat mot eleverna på Tikwe Primary School. Lärare, föräldrar och barn har fått utbildning och barnen har uppmuntrats att berätta om misshandel och övergrepp.

Detta projekt har på ett framgångsrikt sätt bidragit till förändrade attityder och mobilisering av en mängd resurser genom kyrkliga samfund, frivilligorganisationer, polis, socialtjänst och hälso- och sjukvård. År 2011 rapporterades 14 fall av sexuella övergrepp medan inga fall rapporterats under 2012. Erfarenheterna kommer nu att spridas till andra skolor i och utanför distriktet.

Utbildningen som Amelia Mofokeng gått ingår i Sidas internationella utbildningsprogram Child Rights, Classroom and School Management och har getts av Lunds universitet som uppdragsutbildning sedan 2003. Hittills har totalt ca 500 deltagare under 17 omgångar utbildats. Deltagarna kommer från ett tjugotal utvecklings¬länder. Satsningen bygger på en långsiktig strategi att kapacitetsutveckla organisationer för att realisera intentionerna med FN:s barnkonvention.

Mer information och kontakt:

Bodil Rasmusson, bodil.rasmusson@soch.lu.se Socialhögskolan, Lunds universitet

Andreas Bryngelson, andreas.bryngelson@education.lu.se Lund University Commissioned Education

ITP Child Rights, Classroom and School Management: www.education.lu.se/sida/child

Allmänt om Sidas internationella utbildningsprogram: http://www.sida.se/itp


Linda VibergPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo