Du är här

Pressmeddelanden

Samhällsvetenskap

Publicerad: 2012-12-11 20:54

5.4 miljoner till samhällsvetenskaplig miljöforskning vid Service Management


Johan Hultman och Filippa Säwe har
fått pengar från FORMAS för att undersöka innebörden av begreppet social
hållbarhet i tjänstesamhället.


Hållbar
utveckling brukar delas upp i ekonomiska, sociala och miljömässiga
dimensioner. Vi använder det småskaliga fisket som empiriskt fält,
säger Filippa Säwe.


–
Här kan vi undersöka hur de tre dimensionerna förhåller sig till
varandra i praktiken. Det är en tillspetsad situation just nu,
förklarar Johan Hultman.


Det småskaliga yrkesfisket kommer att förändras i och med att EU’s
och Sveriges nya fiskepolitik träder i kraft 2013. Här betonas den
ekonomiska dimensionen av hållbarhet som den viktigaste. Frågan är vad
detta betyder för den sociala hållbarheten i små kustsamhällen.


I ett längre tidsperspektiv är det mycket viktigt att reflektera över
vad det innebär när ekonomiska incitament vinner företräde i
argumentationen, poängterar Filippa Säwe. 


– Det är extra roligt att FORMAS uppmärksammade vår deltagande metodik när de beviljade medlen, fortsätter hon.


Vi kommer ha en nära samverkan med berörda myndigheter och andra
intressenter inom fisket i vår forskning. I och med denna nära koppling
till fältet kommer vi att kontinuerligt nyttiggöra vår forskning. De
båda forskarna avslutar med en forskningspolitisk reflektion.


–
Detta visar att det finns samverkansformer med det omgivande
samhället som inte behöver styras av den entreprenöriella anda och den
ekonomiska logik som alltmer sätter press på det akademiska arbetet.
Denna forskning gör vi tillsammans med fältet, och vi är glada över att
ha fått den möjligheten.

Relaterad artikel: En akut varningssignal från skånska yrkesfiskare. 
Anna LindénPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo