Meny

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
Du är här

Pressmeddelanden

Universitetsövergripande

Publicerad: 2004-12-06 12:33

Skånska lärosäten samarbetar för att stötta småföretagare

rektorer

Det skall bli ännu enklare för regionens små och medelstora företag att få kontakt med forskarna vid Lunds universitet, Högskolan i Malmö och Högskolan Kristianstad. I dag undertecknade rektorerna vid de tre lärosätena ett nytt samarbetsavtal för att samla forskning och kompetens som kan stötta näringslivet.

– Det nya samarbetet kommer att ha stor betydelse för utvecklingen av regionens näringsliv, säger Hans Henecke, chef för Region Skånes näringslivsenhet. Här finns mest små och medelstora tillverkningsföretag, och om de ska klara framtidens konkurrenskrav så krävs det mervärde som högskolan kan tillföra.

Det nya samarbetsavtalet kommer att ske inom ramarna för UNIVA, landets första universitetsinstitut som startades år 2000 vid Lunds universitet för att öppna upp universitetet mot just små och medelstora företag. Nu ska UNIVA etableras även vid Högskolan i Kristianstad och Malmö högskola.
– Detta är ett sätt för högskolan att effektivisera samarbetet med mindre företag som annars inte kan ta del av den senaste forskningen på samma sätt som de stora företagen, säger Göran Bexell, rektor vid Lunds universitet. Samtidigt skaffar vi oss värdefulla kunskaper genom ett tätare samarbete med forskare och företagare från hela regionen. Det blir ett effektivt utbyte av teknik och kunskap som alla inblandade kan dra nytta av. Det är därför naturligt att ett sådant samarbete utvecklas inom vårt universitetsinstitut UNIVA.

Under de fyra år som UNIVA funnits är det framför allt hjälp med att utveckla teknik och ledarskap som företagarna har efterfrågat. Många företag vill också ha hjälp med produktionsanalys, det vill säga att utreda om produktionen sker på det mest effektiva sättet, om företaget har rätt man på rätt plats och hur de på bästa sätt ska öka lönsamheten. Vid Lunds universitet finns dessutom verkstäder där instrumentmakare och forskare samarbetar för att tillgodose särskilda behov.
Hittills har 428 företag fått hjälp med sammanlagt 153 olika projekt.

– När även Högskolan Kristianstad och Malmö högskola går med i UNIVA får vi bredare kunskapsbas och en tydligare kontaktyta gentemot företagen, säger Jan-Eric Ståhl, styrelseordförande för UNIVA.
Rektorn för Högskolan Kristianstad, Bengt Lörstad menar för sin del att koordineringen av regionens högskoleinsatser kan bli mer effektiv, och rektorn för Malmö högskola, Lennart Olausson framhåller att högskolan inom UNIVA får bättre förutsättningar att vara god samarbetspartner till små och medelstora företag i Malmöregionen.

Här kan du ladda ner en högupplöst bild
_____________________________________________________

För mer information kontakta Lars Svensson vd UNIVA på telefonnummer 046-222 15 02 , 0708-67 96 94, eller professor Jan-Eric Ståhl, styrelseordförande i UNIVA 046-222 85 95,
Lennart Olausson, rektor Malmö högskola, 040-665 71 00, Göran Bexell, rektor Lunds universitet, 046-222 70 01 eller Bengt Lörstad, rektor Högskolan Kristianstad 044-20 30 01.

Ulrika OredssonPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen