Meny

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
Du är här

Pressmeddelanden

Teknik / LTH

Publicerad: 2004-12-17 11:51

LTH-forskare i fint robotsällskap

Doktor Klas Nilsson vid Institutionen för Datavetenskap, LTH, har i dagarna valts in som ledamot i den internationella ingenjörssammanslutningen IEEE R&A AdCom. Klas arbetar med forskning kring produktiva robotar (www.robot.lth.se) samt inom LUCAS (www.lucas.lth.se). R&A AdCom betyder Robotics and Automation Administrative Committee, och är det centrala organet för IEEE Robotics and Automation Society.IEEE Robotics and Automation Society verkar globalt för att utveckla och förmedla kunskap inom områdena automation och robotik:

– Det är naturligtvis både hedrande och intressant att bli invald i ledningen för en så viktigt organisation. Europa har traditionellt en stark ställning inom Automation och Robotik. Genom uppdraget får jag nu möjlighet att bättre följa utvecklingen i USA och Asien, men också att i viss mån påverka agendan och framtida satsningar. Bland annat vill jag verka för vidare--utvecklad samverkan mellan universitet och industri, samt för att ny teknik skapas och anpassas till de regionala förutsättningarna inom olika delar av världen. Därigenom kan till exempel produktion nära marknaden bli mer lönsamma och dagens globala transporter minska, kommenterar Klas Nilsson.

– Min tidigare bakgrund från såväl industrin (ABB Automation Products/Robotics) som andra akademiska områden (tekn. dr i reglerteknik, civ.ing i maskinteknik) ligger till grund för den institutionsövergripande forskning, som vi bedriver i nära samverkan med närings-livet, och det var sannolikt detta som gjorde att jag nominerades vid höstens val.Kommittén har 18 ledamöter, varav sex byts ut varje år. Klas Nilsson får nu mandatet för Europa samt Mellanöstern och Afrika för de kommande tre åren.Mer information

Mer information om IEEE Robotics and Automation Society: www.ieee.org/ras

Mer information om LUCAS: http://www.lucas.lth.se

Mer information om Produktiva Robotar: http://www.robot.lth.seFoto på Klas Nilsson finns att ladda ned från: http://www.lucas.lth.se/about/media/041217.shtmlKontaktpersoner:

Dr Klas Nilsson, Klas.Nilsson@cs.lth.se 046 222 43 04 / 0705 36 50 15

Jonas Wisbrant, Jonas.Wisbrant@cs.lth.se 046-222 34 83 / 0709-98 90 02

Mats NygrenPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen