Du är här

Pressmeddelanden

Teknik / LTH

Publicerad: 2005-11-17 10:07

När uppstår monstervågor?

Varje vecka förliser stora fartyg någonstans på jorden, ofta på grund av enorma vågor eller utmattning orsakad av stora vågor. Ingen vet riktigt varför och när dessa monstervågor uppstår. De kan uppstå i relativt lugnt väder och bli 30 meter höga. Nu startar EU ett forskningsprojekt som bland annat siktar på att utveckla metoder som kan förvarna om att en monstervåg är i antågande.

– För tio år sedan fanns inga konkreta bevis för sådana här jättevågor, utan de kunde avfärdas som sjömanshistorier, bl a eftersom de matematiska modeller som används för att förklara mer normalstora vågor inte fungerade på monstervågor, berättar Georg Lindgren, professor i matematisk statistik vid Lunds Tekniska Högskola samt initiativtagare och koordinator för projektet som sammanlagt involverar nio europeiska universitet och företag.

Men när en norsk gasplattform nyårsdagen 1995 kunde mäta och dokumentera en enorm våg, fick man svart på vitt att det faktiskt förekom monstervågor och framför allt hur en sådan kunde se ut. När forskare därefter fördjupade sig i problemet, upptäckte de att när istället något mer avancerade ekvationer användes, kunde plötsligt monstervågorna förklaras.

– Vågorna är alltså logiska rent matematiskt, men man har för den sakens skull fortfarande inte kläm på när de uppstår. Utmaningen är att utveckla ett sinnrikt system som utifrån information om t ex vattendjup, strömmar och vågmönster på förhand kan göra en sannolikhetsbedömning för en monstervåg. Idag finns inte den möjligheten, förklarar Georg Lindgren.

Tidigare forskning har inte heller i samma utsträckning kombinerat teori med praktik, alltså empiriska undersökningar med avancerad matematisk statistik, som detta projekt avser att göra.

För fartygspersonal, men även för dem som sköter driften av installationer till havs, t ex vindkraftverk, kan tidig riskbedömning, som kan presenteras via en display på en dator, vara ovärderlig. Då kan skeppare t ex dämpa farten, ändra kurs och vindkraftverk stannas.

Den 22-23 november blir det ett startmöte i Lund för alla projektdeltagare.

För mer information, kontakta Georg Lindgren; Georg Lindgren, professor, Matematisk statistik, e-post Georg.Lindgren@matstat.lu.se Tel: 046-222 85 47, 070-59 33 531

Mer fakta om projektet:
Projektet, som EU finansierar med 2 miljoner Euro, kallas SeaMocs (”Applied stochastic models for ocean engineering, climate and safe transportation”). Det är ett s k ”Marie Curie Training Network” som erbjuder möjligheter för både erfarna och nyligen disputerade forskare att ägna sig åt post doc-studier i en kombination av statistik och sjösäkerhet. Ett viktigt syfte, utöver att generera ny forskning, är alltså utbildning. Sammanlagt 15 sökande av totalt 375 har av EU beviljats anslag till Marie Curie Training Network i denna ansökningsomgång. De nio deltagarna i SeaMocs är:

- Lunds Tekniska Högskola (matematisk statistik)
- SMHI, som bidrar med sin kunskap om hur globala klimatförändringar kan komma att påverka karaktären på extrema vågor
- Institutionen för Sjöfart och marin teknik, Chalmers som bidrar med kunskap om samspelet mellan havet och fartyget
- University of Sheffield: Statistik, sannolikhetsberäkningar, och extrema händelser
- Université Paul Sabatier, Toulouse: Sannolikhetsmodeller
- Hydralics laboratory, Katholieke Universiteit Leuven: kustnära installationer
- Institute of Cybernetics, Tallinn Technical University, som ansvarar för matematisk vågmodellering och sådant som rör Östersjön
- Holländska väderlekstjänsten KNMI, som svarar för kunskap om det marina klimatet
- Det Norske Veritas, försäkrings- och certifieringsföretag för marin säkerhet, som i sista hand skall omsätta forskningen i praktiken
Kristina LindgärdePressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo