Du är här

Pressmeddelanden

Medicin, vård och hälsa

Publicerad: 2005-12-01 11:06

Stark forskning kring hjärnans sjukdomar

Nya möjligheter att behandla och förebygga sjukdomar där hjärnceller dör. Det ska bli resultatet av Lunds universitets starka forskningsmiljö NeuroFortis, utsedd av Vetenskapsrådet. Forskningen inriktas på tre sjukdomar; Parkinsons sjukdom, Huntingtons sjukdom och stroke.

Lunds universitet har en lång tradition av god neuroforskning. NeuroFortis vid Lunds universitet blev också en av de utvalda när Vetenskapsrådet utsåg tio starka forskningsmiljöer i Sverige. Bakom ansökan står flera internationellt välkända forskare inom neuro- och stamcellsforskning; Patrik Brundin (koordinator), Anders Björklund, Angela Cenci-Nilsson, Henrik Semb och Tadeusz Wieloch. NeuroFortis får 22 miljoner kronor under fem år från Vetenskapsrådet. Den andra december går startskottet för satsningen.

Starka forskningsmiljöer, inte bara enskilda goda forskare, är idag en förutsättning för avancerad medicinsk forskning.
– Den kritiska massan - när vi är tillräckligt många och har tillräckligt bra resurser och förutsättningar för att göra bra forskning - är större idag än för tio år sedan, konstaterar NeuroFortis koordinator professor Patrik Brundin.

Inom NeuroFortis finns nu förutsättningarna med cirka hundra forskare inom fem forskargrupper med olika specialkompetenser och forskningsinriktningar. Patrik Brundin beskriver några av de konkreta resultat för patienter som han hoppas att samarbetet ska ge.
– Vi kommer att få fram cellterapi för Parkinsons sjukdom baserad på humana embryonala stamceller. Vi kommer snabbare att hitta behandlingar av de ofrivilliga rörelser som patienterna drabbas av när de medicineras mot Parkinsons sjukdom. Och vi kommer tidigare att förstå hur hjärnan förändras efter en stroke.

Hjärnans nervceller har en god förmåga att omorganisera sig efter en sjukdom för att kompensera för de skador som har uppstått. Genom att studera och förstå denna förmåga hoppas forskarna kunna utveckla nya behandlingar mot sjukdomar där hjärnceller dör.

För mer information, kontakta Patrik Brundin som nås på telefon 046-222 05 29, eller e-post Patrik.Brundin@med.lu.se.

Johanna SandahlPressmeddelanden före 04-08-16

Prenumerera på pressmeddelanden

Ändra/ta bort din prenumeration

Pressmeddelanden i RSS-format (kopiera webbadressen):
http://www3.lu.se/info/pm/rss.php

PRESSKONTAKTER

Anna Johansson
Anna [dot] Johansson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 18

Ulrika Oredsson
Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se
Telefon: 046- 222 70 28

Jonas Andersson
Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (Jonas.Andersson)Ulrika [dot] Oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (@)Jonas [dot] Andersson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (kommunikation.lu.se)
Telefon: 046-222 70 17

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu [dot] se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen

LERU logo U21 logo